Skip directly to Accessibility Notice
UCTJEDI VanEck Space Innovators UCITS ETF Prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami Zamknij ważne informacje Przewiń true pl pl false false
JEDI

Space ETF
VanEck Space Innovators UCITS ETF

JEDI

Space ETF
VanEck Space Innovators UCITS ETF

ISIN: IE000YU9K6K2 copy-icon

Opis funduszu

Postęp technologii zmniejsza koszt podrózy kosmicznych. VanEck Space ETF śledzi ceny akcji innowacyjnych firm kształtujących przyszłą erę komercyjnej przestrzeni kosmicznej i przłamujących działalność firm o ugruntowanej pozycji.

 • Wartość aktywów netto
  $22,53

  na dzień 17 maj 2024
 • ZWROTY YTD
  -6,59%

  na dzień 17 maj 2024
 • Aktywa netto
  $7,2 milion

  na dzień 17 maj 2024
 • Wskaźnik kosztów całkowitych
  0,55%
 • Data aktywacji
  24 cze 2022
 • Klasyfikacja SFDR
  Artykuł 8

Przegląd

Opis funduszu

Postęp technologii zmniejsza koszt podrózy kosmicznych. VanEck Space ETF śledzi ceny akcji innowacyjnych firm kształtujących przyszłą erę komercyjnej przestrzeni kosmicznej i przłamujących działalność firm o ugruntowanej pozycji.

 • Inwestuj w firmy będące na czele rewolucji, która zmienia dostęp do przestrzeni kosmicznej
 • Uzyskaj zróżnicowaną ekspozycję na sprzęt satelitarny, rozwiązania komunikacyjne, eksplorację oraz podróże kosmiczne i turystykę
 • Dostęp do firm, które mają potencjał zarobić połowę swoich przychodów z branż związanych z przestrzenią kosmiczną
 • Unikaj firm, które naruszają zasady ONZ Global Compact, czerpią przychody z kontrowersyjnej broni lub uczestniczą w sektorach paliw kopalnych, energii jądrowej, cywilnej broni palnej lub tytoniu


Czynniki ryzyka: Ryzyko rynku kapitałowego, ryzyko koncentracji branżowej lub sektorowej, ryzyko inwestowania w mniejsze podmioty. Prosimy sięgnąć po Kluczowe informacje oraz Prospekt w celu uzyskania innych istotnych informacji przed dokonaniem inwestycji.Indeks bazowy

MVIS® Global Space Industry ESG Index (MVSPCTR)

Najważniejsze informacje o funduszu

 • Inwestuj w firmy będące na czele rewolucji, która zmienia dostęp do przestrzeni kosmicznej
 • Uzyskaj zróżnicowaną ekspozycję na sprzęt satelitarny, rozwiązania komunikacyjne, eksplorację oraz podróże kosmiczne i turystykę
 • Dostęp do firm, które mają potencjał zarobić połowę swoich przychodów z branż związanych z przestrzenią kosmiczną
 • Unikaj firm, które naruszają zasady ONZ Global Compact, czerpią przychody z kontrowersyjnej broni lub uczestniczą w sektorach paliw kopalnych, energii jądrowej, cywilnej broni palnej lub tytoniu


Czynniki ryzyka: Ryzyko rynku kapitałowego, ryzyko koncentracji branżowej lub sektorowej, ryzyko inwestowania w mniejsze podmioty. Prosimy sięgnąć po Kluczowe informacje oraz Prospekt w celu uzyskania innych istotnych informacji przed dokonaniem inwestycji.Indeks bazowy

MVIS® Global Space Industry ESG Index (MVSPCTR)

Wyniki

Jednostki

Portfolio

Dokumenty

Indeks

Opis indeksu

MVIS® Global Space Industry ESG Index odwzorowuje ogólne wyniki największych i najbardziej płynnych podmiotów w globalnym sektorze kosmicznym.

Kluczowe cechy indeksu

Indeks bazowy
MVIS® Global Space Industry ESG Index (MVSPCTR)

Skład Indeksu:

MVIS Global Space Industry ESG Index (MVSPC) odwzorowuje wyniki największych i najbardziej płynnych podmiotów w globalnym sektorze kosmicznym. Jest to zmodyfikowany indeks ważony kapitalizacją rynkową, który obejmuje wyłącznie podmioty, które generują większość swoich przychodów z produktów i usług związanych z badaniem kosmosu, rakietami i systemami napędowymi, sprzętem satelitarnym i rozwiązaniami komunikacyjnymi lub innymi usługami związanymi ze sprzętem satelitarnym. MVSPC obejmuje co najmniej 90% spektrum inwestycyjnego i spełnia kryteria ESG.

Podmioty wstępnie kwalifikujące się do włączenia do Indeksu:

Podmioty, które generują co najmniej 50% swoich przychodów (25% w przypadku komponentów bieżących) z segmentów operacyjnych obejmujących produkty i usługi związane z przestrzenią kosmiczną w następujących obszarach:

Badanie kosmosu (w tym projektowanie komercyjnych statków kosmicznych, turystyka kosmiczna, badania naukowe lub dostarczanie sprzętu lub ładunków w przestrzeń kosmiczną), rakiety i systemy napędowe (w tym produkty i usługi bezpośrednio związane z systemami lub wyposażeniem pojazdów kosmicznych, ładunkiem użytecznym w przestrzeni kosmicznej lub innymi materiałami i sprzętem wykorzystywanym do budowy statków kosmicznych lub innych pojazdów używanych w przestrzeni kosmicznej), sprzęt satelitarny i rozwiązania komunikacyjne (w tym systemy i oprogramowanie do komunikacji satelitarnej, ale z wyłączeniem telewizji płatnej i dostawców usług komunikacyjnych) oraz inny sprzęt satelitarny (w tym osprzęt satelitarny, systemy lub oprogramowanie w takich obszarach jak: badania naukowe, obserwacja Ziemi, obrazowanie przestrzeni kosmicznej lub GPS).


 • Kapitalizacja rynkowa ponad 150 mln USD
 • Średni dzienny obrót w ciągu trzech miesięcy przekracza 1 milion USD
 • Minimalny wolumen obrotów 250 000 walorów miesięcznie w ciągu ostatnich 6 miesięcy
 • Indywidualne wagi podmiotów – ograniczenie do 8%

 

MVIS