Skip directly to Accessibility Notice

ETF Academy Beleggingsfondsen: een efficiënte manier om beleggingen te diversifiëren

Video: Beleggingsfondsen

Bouke van den Berg, co-head sales EMEA, bespreekt wat beleggingsfondsen zijn en gaat in op een speciale variant: ETFs.

Fondsen zijn voor particuliere beleggers de efficiëntste manier om hun beleggingen te diversifiëren. Zoals uitgelegd in het vorige deel is diversificatie de beste manier om risico te verminderen zonder dat dit noodzakelijkerwijs ten koste gaat van rendement. Of het nu gaat om traditionele beleggingsfondsen of om ETFs, met fondsen kunt u uw inleg eenvoudig combineren met die van anderen om zo waardevolle diversificatie te verkrijgen.

Beleggingsfondsen

Beleggingsfondsen zijn in de 18e eeuw in Nederland ontstaan. Volgens historici was de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) de eerste onderneming die een fonds had opgericht. De VOC vroeg burgers om samen een zeereis te financieren. Als de reis succesvol zou verlopen, zou dat de deelnemers aanzienlijke winst opleveren. Als de reis minder succesvol zou verlopen, zou de winst kleiner zijn of zou de inleg volledig verloren kunnen zijn.

Net als de Nederlandse zeevarende pioniers dat deden in de 18e eeuw, vervulden de Amerikanen later, in elk geval in de afgelopen honderd jaar, een leidende rol op het gebied van financieren en beleggen. Beleggingsfondsen zoals we die nu kennen, kwamen in de 20e eeuw in de VS tot ontwikkeling. De Massachusetts Investors Trust uit Boston, een fonds dat in 1924 werd opgericht, wordt vaak gezien als het eerste beleggingsfonds. Dit is een fonds dat nu nog steeds operationeel is.1In de jaren tachtig en negentig begonnen beleggingsfondsen populair te worden onder particuliere beleggers in de VS. Tegenwoordig zijn deze fondsen gangbare beleggingen die de kern vormen van Amerikaanse particuliere pensioenrekeningen.

Er bestaan veel soorten beleggingsfondsen:

Er bestaan veel soorten beleggingsfondsen

  • Aandelenfondsen: fondsen die beleggen in aandelen
  • Obligatiefondsen: fondsen die beleggen in obligaties
  • Vastgoedfondsen: fondsen die beleggen in vastgoed
  • Grondstoffenfondsen: fondsen die beleggen in grondstoffen zoals goud, olie of koffie
  • Geldmarktfondsen: fondsen die veelal beleggen in kortlopende schuldinstrumenten en een alternatief kunnen vormen voor spaarrekeningen
  • Multiassetfondsen: fondsen die meestal beleggen in een combinatie van aandelen, obligaties en andere beleggingscategorieën

ETFs

Exchange Traded Funds (ETFs) zijn innovatieve beleggingsfondsen die in de afgelopen tien jaar snel in populariteit zijn toegenomen. ETFs bieden alle voordelen van traditionele beleggingsfondsen en meer. In het volgende deel van de Academy gaan we daar verder op in.

Zie Biancoresearch.


ETF Academy - Navigatie

Academy - uw voortgang 0% voltooid