Beleggen in vastgoed

Gespreid beleggen tegen lage kosten

Video: Vastgoed beleggen met ETFs

Beleggen in vastgoed met ETFs biedt kansen en risico’s. Bouke van den Berg vat ze samen.

Beleggers beschikken over vele verschillende beleggingskansen voor hun eigen financiën en beleggen in vastgoed is er slechts een van. In het kader van onze publicatiereeks over Beleggen voor beginners kijken we hoe u voor uw vermogen in vastgoed kunt beleggen:

 1. Beleggen in vastgoed: voordelen
 2. Hoe men in vastgoed kan beleggen
 3. Beursgenoteerde vastgoedbeleggingen (vastgoedaandelen)
 4. Conclusie: overweeg vastgoed-ETFs

Dus laten we beginnen.

Beleggen in vastgoed: voordelen

Vastgoed wordt vaak 'betonnen goud' genoemd, omdat het over het algemeen zekerheid en waardebehoud biedt. Beleggers zijn altijd op zoek naar inflatiebescherming, vooral wanneer de centrale banken een monetair expansiebeleid voeren. Weinig waardeschommelingen en aantrekkelijke uitkeringen, bijv. via huurinkomsten, zijn voor vele beleggers ook een motivatie om voor vastgoedaandelen te kiezen.

Beleggen in vastgoed kan een reeks voordelen bieden:

 • Rendement op lange termijn.
 • Inflatiebescherming
 • Diversificatie vergeleken met traditionele activaklassen zoals contant geld, aandelen en obligaties.
 • Inkomsten en uitkeringen uit huur, waarbij de inkomsten hoger kunnen uitvallen dan bij andere activaklassen.

Voordelen van investeren in vastgoed
Bron: VanEck.


Hoe men in vastgoed kan beleggen

swipe
  Definitie Voordelen Nadelen
Vastgoed (betonnen goud) Aankoop van een huis of appartement als eigen huis of om te verhuren
 • Medezeggenschap
 • Fiscale voordelen mogelijk
 • Hoger rendement mogelijk
 • Krediethefboom mogelijk
 • Hoge uitgaven (reparaties, verandering van verhuurders etc.)
 • Hoge aanschafkosten (makelaar, overdrachtsbelasting, notaris etc.)
 • Geld op lange termijn vastgezet
 • Clusterrisico
 • Veel kapitaal nodig
Vastgoedaandelen/REITs Beleggen in aandelen van een bedrijf uit de vastgoedsector
 • Geld snel beschikbaar
 • Weinig uitgaven
 • Lage kosten
 • Mogelijk lagere kapitaalvereiste
 • Weinig medezeggenschap
 • Geen krediethefboom mogelijk
Vastgoedobligaties Aankoop van een bedrijfsobligatie direct gerelateerd aan vastgoed
 • Geld snel beschikbaar (indien verhandeld op de beurs)
 • Weinig uitgaven
 • Lage kosten
 • Obligatie
 • Weinig medezeggenschap
 • Geen krediethefboom mogelijk
Open-end vastgoedfonds Aankoop van fondsaandelen die in diverse vastgoedprojecten worden belegd, kunnen steeds worden verkocht.
 • Geld relatief snel beschikbaar
 • Weinig uitgaven
 • Brede spreiding mogelijk
 • Mogelijk gedeeltelijk lagere kapitaalvereiste
 • Weinig medezeggenschap
 • Geen krediethefboom mogelijk
 • Hogere kosten
Closed-end vastgoedfonds Aankoop van fondsaandelen die in vooraf bepaalde vastgoedprojecten worden belegd en alleen onder voorwaarden kunnen worden verkocht.
 • Weinig uitgaven
 • Brede spreiding mogelijk
 • Fiscale voordelen mogelijk
 • Weinig medezeggenschap
 • Geen krediethefboom mogelijk
 • Hogere kosten
 • Geld op lange termijn vastgezet
Crowd Investing in vastgoed Groep van vele particuliere beleggers die in afzonderlijke vastgoedprojecten beleggen.
 • Weinig uitgaven
 • Lage kosten
 • Mogelijk lagere kapitaalvereiste
 • Geen fiscale voordelen
 • Geen krediethefboom mogelijk
Vastgoed-ETFs Aankoop van een gespreide portefeuille van vastgoedaandelen die weer direct in vastgoed kunnen beleggen.
 • Geld snel beschikbaar
 • Weinig uitgaven
 • Lage kosten
 • Transparant
 • Brede spreiding mogelijk
 • Mogelijk lagere kapitaalvereiste
 • Weinig medezeggenschap
 • Geen krediethefboom mogelijk

Beleggen in vastgoedfondsen

Bij beleggen in vastgoed denken vele mensen aan de koop van een pand als belegging, bijv. een huurwoning of zelfs een commercieel huurpand. Er zijn echter nog andere opties.

Hoewel minder bekend, kunt u ook via een actief beheerd beleggingsfonds in vastgoed beleggen. Vastgoedfondsen kennen vele verschillende varianten, zoals vastgoed-ETFs. Bij enkele van deze fondsen zit uw belegging soms lange tijd vast. Bij andere is de minimumbelegging zeer hoog.

Vanwege de sterke prijsstijgingen op de vastgoedmarkt is het voor de meeste mensen bijna onmogelijk om van deze boom te profiteren door middel van directe beleggingen. Een vastgoed-ETF biedt de mogelijkheid om ook met kleine bedragen in vastgoed te beleggen en is duidelijk flexibeler in vergelijking met een traditionele aankoop van een pand. Vastgoed-ETFs benutten de eenvoudige toegang tot de beurs om beleggen in vastgoed te vergemakkelijken, in tegenstelling tot de traditionele aankoop van een huis of appartement. Hier heeft u te maken met veel hogere algemene kosten. Onderhandelingen over de koopprijs, notariële akte, inschrijving in het kadaster en ook de zoektocht naar huurders zijn daarbij niet meer nodig.

Om in vastgoed te beleggen, zijn passieve vastgoed-ETFs een aantrekkelijk alternatief voor actief beheerde vastgoedfondsen. Deze actief beheerde fondsen zorgen voor hogere kosten, het belegde kapitaal moet vaak lang worden vastgezet en er kan een zeer hoge minimumbelegging noodzakelijk zijn. Vastgoed-ETFs worden in tegenstelling tot actief beheerde vastgoedfondsen gekenmerkt door een hogere liquiditeit, flexibiliteit en lagere kosten. Meer informatie over het onderwerp vastgoed vindt u ook op de externe websites van Online-Broker 1822direkt.

Beleggen in beursgenoteerde vastgoedaandelen (REITs)

Tot de beursgenoteerde vastgoedaandelen behoren vennootschappen die hoofdzakelijk in vastgoed beleggen en waarvan de aandelen op de beurs worden verhandeld. Deze vastgoedaandelen worden vaak aangeduid als Real Estate Investment Trusts of REITs. U zult in diverse financiële tijdschriften dan ook vaak begrippen zoals REIT-fonds of REIT-ETFs of REIT Investments tegenkomen.

Een REIT is een maatschappij die een of meerdere renderende vastgoedpanden bezit. 

REITs zijn vaak vrijgesteld van de betaling van belasting op operationele winst, om een dubbele belasting van beleggers te voorkomen. Wanneer u een aandeel van een dergelijk vennootschap koopt, krijgt u in feite een aandeel in een vastgoedportefeuille.

Structuur, proces en betrokkenen: Werking van REITs
Bron: VanEck.

Er zijn twee soorten REITs – beurgenoteerde REITs, ook bekend als op de beurs verhandelde REITs, en niet-beursgenoteerde REITs. Niet-beursgenoteerde REITs zijn niet aan de beurs genoteerd, maar behoren wel tot een van de beschikbare beleggingsopties.


Voordelen van beursgenoteerde vastgoedaandelen

Beursgenoteerde vastgoedaandelen bieden diverse voordelen om in vastgoed beleggen vergeleken met niet-beursgenoteerde alternatieven:

 • Liquiditeit: Vanwege de beursnotering kunt u vastgoedaandelen altijd kopen en verkopen, wanneer de beurs geopend is en geld- en laatkoersen worden aangeboden.
 • Lagere minimumbelegging: De minimumbelegging is zeer laag en komt overeen met de koers van een aandeel, meestal enkele tientallen euro.
 • Beleggen in vastgoed biedt diversificatie op gebied van landen: Vastgoedaandelen en vastgoed-ETFs beleggen meestal in een bepaalde regio. Wanneer u in diverse vastgoedaandelen belegt, kunt u uw beleggingen spreiden over verschillende sectoren en regio's.
 • Diversificatie op gebied van sectoren: Tot beleggen in aandelen behoort diversificatie. Wereldwijd zijn er meerdere honderden beursgenoteerde vastgoedaandelen. Zo zijn er bijv. vastgoedmaatschappijen die zich in een bepaalde sector hebben gespecialiseerd:
  • Woningen
  • Kantoorgebouwen
  • Winkelcentra
  • Logistieke panden
  • Fabrieken
  • En nog veel meer

Beleggen in vastgoed door middel van beursgenoteerde vastgoedaandelen en vastgoed-ETFs brengt natuurlijk ook risico's met zich mee, bijv.:

 • Marktrisico: Beleggingen in vastgoedaandelen kunnen worden beïnvloed door ontwikkelingen op de kapitaalmarkten, met name wat betreft de rentetarieven.
 • Concentratierisico: De onderliggende vastgoedpanden kunnen in bepaalde regio's, sectoren of valuta's zijn geconcentreerd. Daardoor kunnen vastgoedaandelen gevoelig reageren op lokale economische, marktspecifieke of politieke ontwikkelingen.
 • Valutarisico: De waarde van een belegging kan door wisselkoersschommelingen negatief worden beïnvloed.

Conclusie: Overweeg vastgoed-ETFs om in vastgoed te kunnen beleggen

Beleggen in vastgoed kan heel eenvoudig zijn. Beleggers die geen tijd willen besteden aan het zoeken naar de juiste vastgoedaandelen, kunnen een vastgoed-ETF (Exchange Traded Fund) kopen, dat in vastgoedaandelen belegt.

Een dergelijk fonds biedt beleggers een eenvoudige instapmogelijkheid voor beleggen in vastgoed en om hun vermogen en financiën te diversifiëren:

Neem contact met ons op voor meer informatie:

Inflatie in de portefeuille integratie

Toen de Fed voor december 2021 in de V.S. een jaarlijkse inflatie van 7% rapporteerde, was dit, sinds juni 1982, het hoogste percentage in 39 jaar. Dat brengt ons terug naar een tijd waarin inflatie een hardnekkig probleem was voor beleggers en portefeuilles dienovereenkomstig werden aangepast.

Het blog lezen