Beleggen in aandelen

Gespreid beleggen tegen lage kosten

Video: Aandelen beleggen met ETFs

Wat zijn de kansen en risico’s van beleggen in aandelen met ETFs? Jolien Brouwer legt ze uit. 

Beleggers beschikken over veel verschillende beleggingskansen en de optie om te beleggen in aandelen is een populaire keuze voor persoonlijke financiën. In het kader van onze publicatiereeks Beleggen voor beginners werpen we een blik op aandelen. In dit artikel komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 1. Wat zijn aandelen?
 2. Wat zijn effecten?
 3. Waarom zijn er aandelen?
 4. Wat zijn de voordelen en risico's van het beleggen in aandelen?
 5. Waarop is het rendement gebaseerd bij het beleggen in aandelen?
 6. Wanneer is een aandeel aantrekkelijk geprijsd op de beurs?
 7. Hoe kunt u uw aandelenportefeuille samenstellen?
 8. So kunt u beleggen in aandelen op de beurs
 9. Vergelijking van voor- en nadelen van aandelen
 10. Opbouw van uw aandelenportefeuille bij VanEck

Dus laten we beginnen.

Wat zijn aandelen?

Wanneer u geld belegt en in aandelen belegt, wordt u eigenaar van een deel van een bedrijf. Een bedrijf kan bijvoorbeeld besluiten om 1 miljoen aandelen te verkopen, waarna u 1000 van deze aandelen koopt op een beurs. Dat betekent dat u één duizendste deel van het bedrijf in eigendom hebt. U hebt stemrecht op de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van het bedrijf en u hebt ook recht op één duizendste van de uitgekeerde winst van de vennootschap in de vorm van een dividend.

Er zijn vier belangrijke aspecten van aandelen: vennoten of aandeelhouders, hoog rendement, winststijging, aandeelhouderswinst, beleggingen en winstdeling via uitkeringen.
Bron: VanEck.

 1. Vennoten: Als vennoot wordt een aandeelhouder direct getroffen door het economisch succes of falen van een onderneming.
 2. Hoog rendement: als bedrijven succesvol en winstgevend zijn, maken de vennoten ook winst. Aandeelhouders profiteren van stijgende aandelenkoersen.
 3. Beleggingen: Winst die niet volledig wordt uitgekeerd aan aandelenbeleggers, kan onder meer worden gebruikt om te investeren in de toekomst van de onderneming. Dit is ook goed om de toekomstige groei te stimuleren.
 4. Winstdeling: Een bedrijf kan ook een deel van de winst in de vorm van dividend aan de aandeelhouders uitkeren. De hoogte van dit dividend wordt vastgesteld in de aandeelhoudersvergadering, op basis van een voorstel van de raad van bestuur en de raad van commissarissen.

Wat zijn effecten?

Vaak halen mensen de begrippen aandelen en effecten door elkaar. In zekere zin zijn deze termen onderling verwisselbaar. Als we het hebben over in aandelen, verwijzen beleggers in de regel naar het bezit van aandelen in verschillende bedrijven. Als we het over 'effecten' hebben, verwijst dat in de regel ook naar aandelen. Aandelen van een bepaalde onderneming.

Waarom zijn er aandelen?

Ondernemingen die zich in de opstart- of groeifase bevinden, hebben gewoonlijk kapitaal nodig. Kredietverstrekkers, zoals banken, zijn meestal maar in beperkte mate bereid dit kapitaal te verstrekken. Banken vragen daarnaast meestal een hoge rente voor deze leningen. Daarom zijn aandelen een alternatief voor een bedrijf om aan kapitaal te komen.

Schematisch overzicht van hoe een onderneming toegang kan krijgen tot kapitaal om verder te groeien op basis van hun ideeën.
Bron: VanEck.

Door de verkoop van bedrijfsaandelen stroomt er nieuw geld het bedrijf binnen, wat kan worden gebruikt voor de ontwikkeling ervan. Een bedrijf keert dividend uit aan de aandeelhouders wanneer er winst wordt gemaakt, maar is daartoe niet verplicht in het geval van een verlies. Bij een lening moeten bedrijven het geld met rente terugbetalen, of ze nu winst maken of niet. Natuurlijk profiteren niet alleen bedrijven van aandelen en de aandelenmarkten. Door te beleggen in aandelen kunnen individuele beleggers vermogen opbouwen.

Wat zijn de voordelen en risico's van het beleggen in aandelen?

Door in aandelen te beleggen, wordt u aandeelhouder en daarmee ook eigenaar van een klein deel van een onderneming. Het voordeel is dat u zo via dividend ten volle kunt profiteren van de winst van het bedrijf. Maar het betekent ook dat u verantwoordelijkheid neemt voor de risico's. Indien de onderneming een faillissement aanvraagt, krijgen eerst de schuldeisers hun geld en niet de aandeelhouders. Dit betekent dat u het geld dat u in aandelen belegt, kan verliezen.

Laten we aandelen eens vergelijken met een belegging zoals een spaarrekening. Bij een spaarrekening betaalt de bank rente tegen een bepaalde rentevoet over het geld op de rekening. Dit wordt een vastrentende belegging genoemd omdat de rentevoet in de loop van de tijd constant blijft. De spaarrekening wordt beschouwd als een belegging met een laag risico voor uw financiën, omdat deze niet afhankelijk is van factoren zoals een economische terugval, die de winst en het dividend van een onderneming kunnen beïnvloeden en de waarde van de aandelen kan veranderen.

Deze vastrentende beleggingen leveren gewoonlijk echter een relatief laag rendement op. Beleggen in aandelen is daarentegen een risicovollere activaklasse, maar biedt (in de loop van de tijd) een relatief hoger rendement op uw financiën. Dit blijft natuurlijk onzeker en in het verleden is gebleken dat zelfs breed gespreide aandelenportefeuilles gedurende verscheidene jaren een negatief rendement kunnen laten zien.

De aan aandelen gerelateerde kansen strekken zich uit tot dividend en koerswinsten, maar de daaraan verbonden risico's zijn zware verliezen en een vast dividendrendement.
Bron: VanEck. Deze illustratie geeft slechts een overzicht van de belangrijkste risico's van aandelen en is geen volledige opsomming van de risico's. Neem voor meer informatie contact op met uw financieel adviseur.

Waarop is het rendement gebaseerd bij het beleggen in aandelen?

De winst of het rendement op aandelen bestaat uit twee componenten: dividend en koerswinsten. Het dividend is het deel van de winst dat de onderneming met de aandeelhouders deelt, maar niet alle ondernemingen keren dividend uit. VanEck biedt een aandelen-ETF (beursgenoteerd aandelenfonds) die specifiek belegt in bedrijven die een relatief hoog dividend uitkeren, namelijk de VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF.

Sommige ondernemingen geven er de voorkeur aan winst te maken en deze te herinvesteren in de toekomstige groei van het bedrijf. Bij deze bedrijven realiseert u een koerswinst als u de aandelen kunt verkopen tegen een hogere prijs dan u oorspronkelijk betaalde toen u in de aandelen belegde. Deze koerswinsten kunnen zich voordoen wanneer de onderneming meer winst heeft gemaakt, wanneer het marktsentiment op de aandelenmarkt is verbeterd of wanneer de vraag naar aandelen groter is dan het aanbod.

Omgekeerd geldt dit uiteraard ook, want sommige bedrijven maken gewoon verlies. Als de winst van een bedrijf daalt of het marktsentiment op de beurs verslechtert, kunt u een koersverlies lijden.

Wanneer is een aandeel aantrekkelijk geprijsd op de beurs?

Wat we ook kopen, als consument zijn we altijd op zoek naar het beste product tegen de laagst mogelijke prijs. Bij beleggingen in aandelen is het soms lastig om te bepalen of een aandeel al dan niet aantrekkelijk geprijsd is. Vaak wordt de verhouding tussen de prijs per aandeel en de winst per aandeel geanalyseerd, wat ook wel bekend staat als de koers-winstverhouding (de P/E-ratio).

Sommige financiële commentatoren beweren soms grofweg dat een aandeel goedkoop gewaardeerd is als deze ratio lager is dan 15. Boven de 15 wordt het aandeel daarentegen weer als overgewaardeerd beschouwd. Dit is echter niet altijd een indicator van hoe de aandelen zullen presteren.

Aandelen in Google, Tesla en Amazon leken aanvankelijk bijvoorbeeld overgewaardeerd toen ze in de beginjaren verlies maakten. Uiteindelijk bleek het echter uiterst lucratief om in deze aandelen te beleggen. Bovendien lagen de koers-winstverhoudingen in de Europese financiële sector de afgelopen jaren ruim onder de 15, maar vertaalde dit zich niet noodzakelijkerwijs in hogere rendementen.

Dit onderstreept hoe belangrijk het is de beleggingen in de aandelenportefeuille over verschillende sectoren te spreiden. Eenvoudig gezegd betekent dit dat u bij het beleggen in aandelen niet al uw eieren in één mandje moet doen.

Hoe kunt u uw aandelenportefeuille samenstellen?

Een aandelenportefeuille is eenvoudigweg een verzameling posities of aandelen in verschillende bedrijven. Wanneer we het hebben over beleggen in aandelen, hebben we het in feite over het kopen van aandelen. Er zijn nog andere soorten beleggingen, zoals obligaties, vastgoed, grondstoffen zoals goud en valuta's zoals de euro of zelfs bitcoin. Wij zullen deze opties echter in andere artikelen bespreken, evenals hoe ETF's voor de aandelenportefeuille kunnen worden gebruikt.

Diversificatie van uw aandelenportefeuille is de algemeen aanbevolen aanpak. Door te diversifiëren vermindert u uw risico zonder noodzakelijkerwijs van het rendement te hoeven afzien. Als u in veel bedrijven hebt belegd en een van die bedrijven failliet gaat, heeft u daar bij een gediversifieerde aandelenportefeuille minder last van dan wanneer het failliete bedrijf uw enige belegging zou zijn.

U kunt op verschillende manieren gediversifieerd in aandelen beleggen:

 • Beleggen in aandelen van verschillende bedrijven;
 • Beleggen in aandelen van bedrijven uit verschillende sectoren (bijv. energie, vastgoed, gezondheidszorg etc.);
 • Beleggen in aandelen van bedrijven uit verschillende landen.

So kunt u beleggen in aandelen op de beurs

Als u nog onervaren bent op het gebied van financiën en de aandelenmarkt, vraagt u zich waarschijnlijk af hoe u in aandelen kunt beleggen. Over het algemeen kunt u aandelen van een individueel bedrijf rechtstreeks op de beurs kopen of kunt u kiezen voor beleggingsfondsen of een beursgenoteerd fonds (aandelen-ETF) voor uw aandelenportefeuille. In de regel is de inschrijving bij een online broker de gemakkelijkste eerste stap. U kunt gebruik maken van de diensten van een financieel adviseur binnen dat bedrijf of beleggen in aandelen op basis van uw eigen onderzoek. Een combinatie van beide is ook mogelijk.

Hoewel u flink in de aandelen van één bedrijf kunt beleggen, is het raadzaam om ook actief beheerde fondsen en aandelen-ETF's te overwegen, omdat deze beleggingsvormen meer gediversifieerd zijn. Beide soorten fondsen bevatten verschillende posities van bedrijven, waardoor uw totale risico in de aandelenportefeuille afneemt. Waar een van de bedrijven in het fonds minder goed presteert, kunnen andere bedrijven verbeteren of stabiel blijven, zodat verliezen tot een minimum worden beperkt en de winsten kunnen worden gemaximaliseerd.

Beleggingsfondsen en aandelen-ETF's hebben veel gemeen. De belangrijkste verschillen zijn echter terug te vinden in de wijze waarop deze fondsen worden beheerd en hoe zij worden gekocht en verkocht. Een beleggingsfonds wordt gewoonlijk actief beheerd door een fondsbeheerder, die de activa van het fonds koopt of verkoopt, in de hoop de winst voor de beleggers te maximaliseren. Aangezien deze fondsen actief worden beheerd, betalen beleggers gewoonlijk veel hogere vergoedingen dan wanneer zij via de beurs in ETF's beleggen.

Aandelen-ETF's worden gewoonlijk passief beheerd, wat betekent dat u als belegger de kosten van een actieve fondsbeheerder niet hoeft te dragen. In plaats daarvan worden aandelen-ETF's samengesteld om specifieke marktindices te volgen, zoals de MSCI World, S&P 500, Dow Jones, Nasdaq Composite, Euro STOXX 50, S&P Asia 50 en andere. ETF's kunnen ook op de beurs worden gekocht en verkocht tijdens een handelsdag, net zoals u dat zou doen wanneer u in aandelen belegt. Bij beleggingsfondsen moet u wachten tot de markten sluiten voordat u kunt kopen of verkopen. Meer informatie over in aandelen beleggen vindt u ook op de externe website van de online broker 1822direkt en per thema op Börse op Boerse.net.

Vergelijking van voor- en nadelen van aandelen

swipe
  Voordelen Nadelen
Aandelen
 • weinig kosten
 • liquide
 • Dividenduitkeringen
 • hogere rendementen mogelijk
 • Enkelvoudig aandelenrisico
 • geen rendementgarantie
 • Bedrijfskennis noodzakelijk
Obligaties
 • weinig kosten
 • hogere zekerheid alleen voor obligaties met een goede kredietwaardigheid
 • In de regel stabiele en voorspelbare inkomensstromen
 • Zekerheid afhankelijk van obligatie-uitgevende instelling
 • Complexiteit als gevolg van verschillende varianten (vast, vlottend, converteerbaar, puttable, enz.)
 • Obligatieanalyses zoals durations/spreads zijn moeilijker te begrijpen dan aandelenanalyses
 • Lage rentetarieven als gevolg van het huidige monetair beleid
Fonds
 • liquide (indien verhandeld op de beurs)
 • Dividenduitkeringen
 • hogere rendementen mogelijk
 • minder kennis nodig dan op individueel bedrijfsniveau
 • brede distributie
 • sterk gereguleerd
 • hogere kosten
 • Prestaties afhankelijk van de kwaliteit van het fondsbeheer
 • geen rendementgarantie
 • gedeeltelijk niet-transparant
 • korting/premie ten opzichte van de NAV
ETFs
 • weinig kosten
 • liquide
 • Dividenduitkeringen
 • hogere rendementen mogelijk
 • hogere zekerheid door diversificatie
 • minder kennis nodig dan op individueel bedrijfsniveau
 • In de regel transparante indexgebaseerde illustratie
 • sterk gereguleerd
 • geen rendementgarantie
 • Schommelingen mogelijk
 • korting/premie ten opzichte van de NAV
Certificaten
 • liquide
 • hogere rendementen mogelijk
 • diverse beleggingsmogelijkheden en rendementsprofielen
 • Uitgifterisico
 • meer kennis nodig als bij aandelen en fondsen/ETFs
 • Kostenstructuur en rendementsprofiel zijn vaak moeilijk te begrijpen
Daggeld
 • liquide
 • Zekerheid
 • minder kennis nodig als bij beleggingen in aandelen en fondsen
 • Inflatierisico
 • Lage rentetarieven
Onroerend goed (klassiek)
 • Zekerheid
 • Fiscale voordelen mogelijk
 • Huurbetalingen
 • hoge acquisitiekosten
 • meer kennis nodig
 • Tijdsintensief
 • Clusterrisico
Goud
 • wordt beschouwd als crisisvaluta
 • historisch lage correlatie met andere beleggingen
 • Inflatiebescherming
 • geen uitkeringen
 • Bewaarnemingsrisico
 • niet productieve belegging


Opbouw van uw aandelenportefeuille bij VanEck

VanEck biedt aandelen-ETF's waarmee u een gespreide aandelenportefeuille kunt opbouwen. Al onze aandelen-ETF's beleggen in een groot aantal aandelen. Daarnaast bieden wij veel regionaal gerichte ETF's die gespreid over sectoren en regio's beleggen in aandelen:

Als u verwacht dat een bepaalde sector betere rendementskansen biedt dan de markt als geheel, kunt u uw blootstelling aan deze sector verhogen. VanEck biedt ETFs die beleggen in de volgende sectoren:

Neem contact met ons op voor meer informatie:

Groeit waarde altijd, of is groei soms meer waard?

In januari kregen de zogenaamde 'waardeaandelen' eindelijk ruimte om te schitteren. Na lang achter te hebben gelopen op modieuze 'groeiaandelen', zoals die van grote technologiebedrijven, maakten saaie banken, energiebedrijven en dergelijke een voorsprong.

Het blog lezen