nl nl false false

Beleggen in aandelen

Leer hoe je kan beleggen in aandelen

Waarom zijn er aandelen?

Ondernemingen die zich in de opstart- of groeifase bevinden, hebben gewoonlijk kapitaal nodig. Kredietverstrekkers, zoals banken, zijn meestal maar in beperkte mate bereid dit kapitaal te verstrekken. Banken vragen daarnaast meestal een hoge rente voor deze leningen. Daarom zijn aandelen een alternatief voor een bedrijf om aan kapitaal te komen.

Waarom zijn er aandelen?

Waarom zijn er aandelen?

Bron: VanEck.

Door de verkoop van aandelen kan het bedrijf nieuw geld aantrekken, wat kan worden gebruikt voor de ontwikkeling. Een bedrijf keert dividend uit aan de aandeelhouders wanneer er winst wordt gemaakt, maar is daartoe niet verplicht in het geval van een verlies. Bij een lening moeten bedrijven het geld met rente terugbetalen, of ze nu winst maken of niet. Dit maakt het uitgeven van aandelen minder risicovol voor bedrijven, dan het aangaan van een lening.

Natuurlijk profiteren niet alleen bedrijven van aandelen en de aandelenmarkten. Door te beleggen in aandelen kunnen individuele beleggers vermogen opbouwen.

Wat zijn aandelen?

Wanneer u geld belegt en in aandelen belegt, wordt u eigenaar van een deel van een bedrijf. Een bedrijf kan bijvoorbeeld besluiten om 1 miljoen aandelen te verkopen, waarna u 1000 van deze aandelen koopt op een beurs. Dat betekent dat u één duizendste deel van het bedrijf in eigendom hebt. U hebt stemrecht op de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van het bedrijf en u hebt ook recht op één duizendste van de uitgekeerde winst in de vorm van een dividend.

Het verschil tussen aandelen

Ondernemingen die zich in de opstart- of groeifase bevinden, hebben gewoonlijk kapitaal nodig. Kredietverstrekkers, zoals banken, zijn meestal maar in beperkte mate bereid dit kapitaal te verstrekken. Banken vragen daarnaast meestal een hoge rente voor deze leningen. Daarom zijn aandelen een alternatief voor een bedrijf om aan kapitaal te komen.

Voordelen en risico's van beleggen in aandelen

Voordelen en risico's van beleggen in aandelen

Door te beleggen in aandelen, wordt u eigenaar van een klein deel van een onderneming. Het voordeel is dat u via dividend kunt profiteren van de winst van het bedrijf. Maar het betekent ook dat u verantwoordelijkheid neemt voor de risico's. Indien de onderneming een faillissement aanvraagt, krijgen eerst de schuldeisers hun geld en niet de aandeelhouders. Dit betekent dat u het geld dat u in aandelen belegt, kan verliezen.

Laten we beleggen in aandelen eens vergelijken met een spaarrekening. Bij een spaarrekening betaalt de bank rente over het geld op de rekening. De spaarrekening wordt beschouwd als een belegging met een laag risico voor uw financiën, omdat deze niet afhankelijk is van factoren zoals een economische terugval, die de winst en het dividend van een onderneming kunnen beïnvloeden en de waarde van de aandelen kan veranderen.

Een spaarrekening levert gewoonlijk echter een relatief laag rendement op. Beleggen in aandelen is daarentegen risicovoller, maar biedt (in de loop van de tijd) een kans op een relatief hoger rendement . Dit blijft natuurlijk onzeker en in het verleden is gebleken dat zelfs breed gespreide aandelenportefeuilles gedurende verscheidene jaren een negatief rendement kunnen laten zien.

Kansen en risico's van aandelen?

Icon

Dividenden

Veel bedrijven laten aandeelhouders delen in de jaarlijkse winst door middel van dividenden.

Koerswinsten

De aandelen worden verkocht tegen een hogere prijs dan ze werden gekocht.

Icon

Verliezen mogelijk

De prijs van een aandeel is het resultaat van vraag en aanbod. De prijs kan dus sterk dalen, met verliezen voor de aandeelhouders tot gevolg.

Geen vaste rendementen

In tegenstelling tot spaargeld of klassieke beleggingsproducten zoals obligaties, kan men bij aandelen niet uitgaan van een vast rendement.

Waarop is het rendement van beleggen in aandelen gebaseerd?

Waarop is het rendement van beleggen in aandelen gebaseerd?

De winst of het rendement bij beleggen in aandelen bestaat uit twee componenten: dividend en koerswinsten. Het dividend is het deel van de winst dat de onderneming met de aandeelhouders deelt, maar niet alle ondernemingen keren dividend uit. VanEck biedt een aandelen-ETF die specifiek belegt in bedrijven die een relatief hoog dividend uitkeren, namelijk de VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF.

Sommige ondernemingen geven er de voorkeur aan winst te herinvesteren in de toekomstige groei van het bedrijf. Bij deze bedrijven realiseert u een koerswinst als u de aandelen kunt verkopen tegen een hogere prijs dan u oorspronkelijk betaalde toen u in de aandelen belegde. Deze koerswinsten kunnen zich voordoen wanneer de onderneming meer winst heeft gemaakt, wanneer het marktsentiment op de aandelenmarkt is verbeterd of wanneer de vraag naar aandelen groter is dan het aanbod.

Omgekeerd geldt dit uiteraard ook, want sommige bedrijven maken gewoon verlies. Als de winst van een bedrijf daalt of het marktsentiment op de beurs verslechtert, kunt u een koersverlies lijden door te beleggen in aandelen.

Wanneer is een aandeel aantrekkelijk geprijsd op de beurs?

Wanneer is een aandeel aantrekkelijk geprijsd op de beurs?

Wat we ook kopen, als consument zijn we altijd op zoek naar het beste product tegen de laagst mogelijke prijs. Bij beleggen in aandelen is het soms lastig om te bepalen of een aandeel al dan niet aantrekkelijk geprijsd is. Vaak wordt de verhouding tussen de prijs per aandeel en de winst per aandeel geanalyseerd, wat ook wel bekend staat als de koers-winstverhouding (de P/E-ratio).

Sommige financiële commentatoren beweren soms grofweg dat een aandeel goedkoop gewaardeerd is als deze ratio lager is dan 15. Boven de 15 wordt het aandeel daarentegen weer als hooggewaardeerd beschouwd. Dit is echter niet altijd een indicator van hoe de aandelen zullen presteren.

Aandelen in Google, Tesla en Amazon leken aanvankelijk bijvoorbeeld hooggewaardeerd toen ze in de beginjaren verlies maakten. Uiteindelijk bleek het echter uiterst lucratief om in deze aandelen te beleggen. Bovendien lagen de koers-winstverhoudingen in de Europese financiële sector de afgelopen jaren ruim onder de 15, maar vertaalde dit zich niet noodzakelijkerwijs in hogere rendementen.

Dit onderstreept hoe belangrijk het is de beleggingen in aandelen over verschillende sectoren te spreiden. Eenvoudig gezegd betekent dit dat u bij het beleggen in aandelen niet al uw eieren in één mandje moet doen.

Portefeuille samenstellen om te beleggen in aandelen

Een aandelenportefeuille is eenvoudigweg een verzameling posities of aandelen in verschillende bedrijven. Wanneer we het hebben over beleggen in aandelen, hebben we het in feite over het kopen van aandelen. Er zijn nog andere soorten beleggingen, zoals obligaties, vastgoed, grondstoffen zoals goud en valuta's zoals de euro of zelfs bitcoin. Wij zullen deze opties echter in andere artikelen bespreken, evenals hoe ETF's voor de aandelenportefeuille kunnen worden gebruikt.

Diversificatie van uw aandelenportefeuille is de algemeen aanbevolen aanpak. Door te diversifiëren vermindert u uw risico zonder noodzakelijkerwijs van het rendement te hoeven afzien. Als u in veel bedrijven hebt belegd en een van die bedrijven failliet gaat, heeft u daar bij een gediversifieerde aandelenportefeuille minder last van dan wanneer het failliete bedrijf uw enige belegging zou zijn.

U kunt op verschillende manieren gediversifieerd beleggen in aandelen:

 • Beleggen in aandelen van verschillende bedrijven.
 • Beleggen in aandelen van bedrijven uit verschillende sectoren. (bijv. energie, vastgoed, gezondheidszorg etc.)
 • Beleggen in aandelen van bedrijven uit verschillende landen.

Ecco come si investe in azioni in borsa

Ecco come si investe in azioni in borsa

Als u nog onervaren bent op het gebied van financiën en de aandelenmarkt, vraagt u zich waarschijnlijk af hoe u in aandelen kunt beleggen. Over het algemeen kunt u aandelen van een individueel bedrijf rechtstreeks op de beurs kopen of kunt u kiezen voor beleggingsfondsen of een beursgenoteerd fonds (aandelen-ETF) voor uw aandelenportefeuille. In de regel is de inschrijving bij een online broker de gemakkelijkste eerste stap. U kunt gebruik maken van de diensten van een financieel adviseur of beleggen in aandelen op basis van uw eigen onderzoek. Een combinatie van beide is ook mogelijk.

Hoewel u flink kunt beleggen in de aandelen van één bedrijf, is het raadzaam om ook actief beheerde fondsen en aandelen-ETF's te overwegen, omdat deze beleggingsvormen meer gediversifieerd zijn. Beide soorten fondsen bevatten verschillende posities van bedrijven, waardoor uw totale risico in de aandelenportefeuille afneemt. Waar een van de bedrijven in het fonds minder goed presteert, kunnen andere bedrijven verbeteren of stabiel blijven, zodat verliezen tot een minimum worden beperkt en de winsten kunnen worden gemaximaliseerd.

Beleggingsfondsen en aandelen-ETF's hebben veel gemeen. De belangrijkste verschillen zijn echter terug te vinden in de wijze waarop deze fondsen worden beheerd en hoe zij worden gekocht en verkocht. Een beleggingsfonds wordt gewoonlijk actief beheerd door een fondsbeheerder, die de activa van het fonds koopt of verkoopt, in de hoop de winst voor de beleggers te maximaliseren. Aangezien deze fondsen actief worden beheerd, betalen beleggers gewoonlijk veel hogere vergoedingen dan wanneer zij via de beurs in ETF's beleggen.

Aandelen-ETF's worden gewoonlijk passief beheerd, wat betekent dat u als belegger de kosten van een actieve fondsbeheerder niet hoeft te dragen. In plaats daarvan worden aandelen-ETF's samengesteld om specifieke marktindices te volgen, zoals de MSCI World, S&P 500, Dow Jones, Nasdaq Composite, Euro STOXX 50, S&P Asia 50 en andere. ETF's kunnen ook op de beurs worden gekocht en verkocht tijdens een handelsdag, net zoals u dat zou doen wanneer u in belegt in aandelen. Indien u belegt in aandelen bij beleggingsfondsen moet u wachten tot de markten sluiten voordat u kunt kopen of verkopen.

Vergelijking van voor- en nadelen van beleggen in aandelen

  Voordelen Nadelen

    Aandelen    Aandelen

 • Lage kosten
 • Liquide
 • Dividenduitkeringen
 • Hogere rendementen mogelijk
 • Individueel aandelenrisico
 • Geen rendementgarantie
 • Bedrijfskennis noodzakelijk

    Obligaties    Obligaties

 • Lage kosten
 • Hogere zekerheid alleen voor obligaties met een goede kredietwaardigheid
 • In de regel stabiele en voorspelbare inkomensstromen
 • Zekerheid afhankelijk van obligatie-uitgevende instelling
 • Complexiteit als gevolg van verschillende varianten (vast, variabel, converteerbaar, puttable, enz.)
 • Obligatieanalyses zoals durations/spreads zijn moeilijker te begrijpen dan aandelenanalyses
 • Lage rentetarieven als gevolg van het huidige monetair beleid

    Fonds    Fonds

 • Liquide (indien effecten verhandeld op de beurs)
 • Dividenduitkeringen
 • Hogere rendementen mogelijk
 • Minder kennis nodig dan op individueel bedrijfsniveau
 • Brede distributie
 • Sterk gereguleerd
 • Hogere kosten
 • Prestaties afhankelijk van de kwaliteit van het fondsbeheer
 • Geen rendementgarantie
 • Gedeeltelijk niet-transparant
 • Korting/premie ten opzichte van de NAV

    ETFs    ETFs

 • Relatief lage kosten
 • Liquide
 • Dividenduitkeringen mogelijk
 • Hogere rendementen mogelijk
 • Hogere zekerheid door diversificatie
 • Minder kennis nodig dan op individueel bedrijfsniveau
 • In de regel transparante indexgebaseerde compositie
 • Sterk gereguleerd
 • Geen rendementgarantie
 • Schommelingen mogelijk
 • Korting/premie ten opzichte van de NAV

    Onroerend goed (klassiek)    Onroerend goed (klassiek)

 • Zekerheid
 • Fiscale voordelen mogelijk
 • Huurbetalingen
 • Hoge acquisitiekosten
 • Meer kennis nodig
 • Tijdsintensief
 • Concentratierisico

    Goud    Goud

 • Wordt beschouwd als crisisvaluta
 • Historisch lage correlatie met andere beleggingen
 • Inflatiebescherming
 • Geen uitkeringen
 • Bewaarkosten 
 • Niet productieve beleggingBeleggen in aandelen bij VanEck

U kunt beleggen in aandelen bij VanEck via aandelen-ETF's. Al onze aandelen-ETF's beleggen in een groot aantal aandelen. Daarnaast bieden wij veel regionaal gerichte ETF's die gespreid over sectoren en regio's beleggen in aandelen:

Als u verwacht dat een bepaalde sector betere rendementskansen biedt dan de markt als geheel, kunt u uw blootstelling aan deze sector verhogen. VanEck biedt ETFs die beleggen in de volgende sectoren:

Neem contact met ons op voor meer informatie: