ETF Academy Geld beleggen

Video: Geld Beleggen

Lies Oudemans vat de belangrijkste overwegingen van geld beleggen samen.

Geld beleggen kan over een langere periode leiden tot aantrekkelijke rendementen en bijdragen aan de opbouw van vermogen. Geld beleggen wordt geacht op termijn meer op te leveren dan geld te sparen bij de bank. Maar om de beste rendementen te behalen ten opzichte van de risico's die u neemt, moet u uw geld wel op een verstandige manier beleggen. Deze VanEck ETF Academy is een introductie voor aspirant-beleggers waarin de belangrijkste concepten en termen rond beleggen worden uitgelegd.

Geld beleggen voor beginners

Wat zijn de drie gouden regels voor beginnende beleggers?

Drie gouden regels voor beginnende beleggers

  1. Diversifiëren
  2. Beleggen voor de lange termijn
  3. De kosten laag houden

Op de Academy-pagina's worden deze regels afzonderlijk besproken.

Wat is geld beleggen?

Geld beleggen is uw geld investeren met als doel een positief financieel rendement te behalen. U heeft kapitaal, de ander heeft een idee. Door uw geld (tijdelijk) ter beschikking te stellen kan dat idee gerealiseerd worden. Dit leidt tot meer welvaart voor de maatschappij. Dat u voor het risico dat u loopt een financiële beloning krijgt, is niet meer dan logisch. Er is een groeiende trend om geld niet alleen te beleggen met het oog op financieel rendement, maar ook om iets goeds te doen voor het milieu of voor de maatschappij.

Beleggers niet langer een bevoorrechte groep

Het klopt dat geld beleggen in de praktijk vooral door het meest welvarende gedeelte van de bevolking wordt gedaan. Gelukkig gaan echter meer en meer mensen beleggen. De barrières om uw geld te gaan beleggen worden steeds lager, waardoor de toegankelijkheid toeneemt. De kosten voor een beleggersrekening zijn sterk gevallen ten opzichte van een aantal jaar geleden. Datzelfde geldt voor transactiekosten. Voor slechts een paar tientjes per jaar kan men een gediversifieerde beleggingsportefeuille aanhouden. Hoe? Door te beleggen in ETFs. Iedereen kan een belegger worden!

Het is genoegzaam aangetoond dat geduldige beleggers in de loop van de tijd aanzienlijke kapitaalgroei kunnen genereren. De rendementen nemen jaar na jaar toe dankzij het zogenoemde 'rente-op-rente-effect', een fenomeen dat de grote Albert Einstein naar verluidt aanduidde als het 'achtste wereldwonder'. Als een eerste inleg van € 1000 in het eerste jaar een rendement 20% oplevert, heeft de belegging na een jaar een waarde van € 1200. Maar wanneer uw belegging in het volgende jaar opnieuw een rendement heeft van 20%, is uw kapitaal niet gegroeid naar € 1400, maar naar € 1440. Waarom? Omdat de € 200 euro winst van het vorige jaar in de zelfde mate meerendeert als uw eerste inleg. Op deze manier kunnen particuliere beleggers over langere perioden een aanzienlijk kapitaal opbouwen. Het is dus belangrijk om zo jong mogelijk met geld beleggen te beginnen.

Voordat beleggers gaan beleggen moeten ze zich verdiepen in de risico's op kapitaalverlies.

Geld beleggen

Beleggers hebben drie basiskeuzes: aandelen (1), obligaties (2) of spaarrekeningen (3)

Beleggers hebben drie basiskeuzes: aandelen (1), obligaties (2) of spaarrekeningen (3). Historisch gezien bieden aandelen de hoogste rendementen, maar deze brengen ook meer risico met zich mee. Wanneer er een correctie in de financiële markten plaatsvindt, kunnen aandelen aanzienlijk in waarde dalen. Spaarrekeningen zijn stabieler, maar met de huidige rentes van rond 0% bieden ze amper rendement en kosten ze soms meer dan ze opleveren. Bovendien kunnen banken failliet gaan. Historisch gezien zitten obligaties qua rendement en risico tussen aandelen en spaarrekeningen in. Deze drie keuzes illustreren een van de basisprincipes van geld beleggen: bij beleggen gaat het om het tegen elkaar afwegen van risico en rendement. Om hogere rendementen te kunnen behalen, moeten we over het algemeen meer risico accepteren. En wanneer we minder risico accepteren, moeten we genoegen nemen met minder rendement.

Leren geld beleggen

Er zijn veel boeken waarin wordt uitgelegd hoe je je geld moet beleggen. Deze boeken kunnen echter je eigen ervaringen niet vervangen. Begin daarom voorzichtig. In de loop van de tijd zult u ervaring en deskundigheid opbouwen.


ETF Academy - Navigatie

Academy - uw voortgang 0% voltooid