Skip directly to Accessibility Notice
UCTMOAT VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF Prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami Zamknij ważne informacje Przewiń true pl pl false false
MOAT

Sustainable Moat ETF
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF

MOAT

Sustainable Moat ETF
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF

ISIN: IE00BQQP9H09 copy-icon

Opis funduszu

Fundusz VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF dokonuje inwestycji w walory amerykańskich podmiotów o długoterminowej przewadze konkurencyjnej i atrakcyjnej wycenie.

 • Wartość aktywów netto
  $54,71

  na dzień 12 kwi 2024
 • ZWROTY YTD
  1,55%

  na dzień 12 kwi 2024
 • Aktywa netto
  $497,9 milion

  na dzień 12 kwi 2024
 • Wskaźnik kosztów całkowitych
  0,49%
 • Data aktywacji
  16 paź 2015
 • Klasyfikacja SFDR
  Artykuł 8

Przegląd

Opis funduszu

Fundusz VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF dokonuje inwestycji w walory amerykańskich podmiotów o długoterminowej przewadze konkurencyjnej i atrakcyjnej wycenie.

 • Strategia oparta na sprawdzonym i przejrzystym modelu indeksowania opracowanym przez firmę Morningstar, renomowanego partnera badawczego
 • Podmioty posiadające długoterminową (20 lat lub dłużej) przewagę konkurencyjną (koszty zmiany marki lub produktu, aktywa niematerialne, efekt sieciowy, przewaga kosztowa, minimalna efektywna skala produkcji)
 • Opiera się na koncepcji podmiotów „z fosą ochronną” autorstwa Warrena Buffetta.
 • Koncentruje się na podmiotach dokonujących transakcji po atrakcyjnych cenach/kursach w stosunku do szacowanej przez firmę Morningstar wartości godziwej.
 • Z wyłączeniem podmiotów uzyskujących przychody z handlu bronią kontrowersyjną, bronią palną do użytku cywilnego oraz węglem energetycznym zgodnie z definicją Sustainalytics.
 • Selekcja podmiotów o wyższym poziomie ryzyka ESG / związanego z emisją dwutlenku węgla według danych szacunkowych Sustainalytics


Czynniki ryzyka: Ryzyko rynku kapitałowego, ryzyko ograniczonej dywersyfikacji, ryzyko walutowe. Prosimy sięgnąć po Kluczowe informacje oraz Prospekt w celu uzyskania innych istotnych informacji przed dokonaniem inwestycji.

W ramach działań wspierających zrównoważony rozwój VanEck, VanEck Morningstar US Sustainable Moat UCITS ETF („Fundusz”) zmienił swój indeks bazowy na Morningstar US Sustainability Moat Focus Index, który uwzględnia kwestie ESG w doborze indeksu, ze skutkiem od 17 grudnia 2021 r. Wcześniej Fundusz nosił nazwę VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF i odzwierciedlał Morningstar Wide Moat Focus Index. Nowy indeks charakteryzuje się lepszą charakterystyką zrównoważonego rozwoju1, jak i lepszą statystyką dot. stosunku ryzyka do zwrotu2. Więcej informacji na temat Funduszu i jego indeksu można znaleźć w Komunikacie w sprawie zmiany indeksu na stronie Funduszu (Dokumenty).

1Źródło: Morningstar, Sustainalytics, 6 października 2021 r.
2Źródło: Morningstar, Bloomberg 31 października 2021 r. Obliczenia w USD na podstawie stopy zwrotu netto. Dane sprzed 11 lutego 2021 r. odzwierciedlają stopy zwrotu oparte na backtestach strategii inwestycyjnej. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wskaźnikiem przyszłych wartości.Indeks bazowy

Morningstar US Sustainability Moat Focus Index (MSUSSMNU)

Najważniejsze informacje o funduszu

 • Strategia oparta na sprawdzonym i przejrzystym modelu indeksowania opracowanym przez firmę Morningstar, renomowanego partnera badawczego
 • Podmioty posiadające długoterminową (20 lat lub dłużej) przewagę konkurencyjną (koszty zmiany marki lub produktu, aktywa niematerialne, efekt sieciowy, przewaga kosztowa, minimalna efektywna skala produkcji)
 • Opiera się na koncepcji podmiotów „z fosą ochronną” autorstwa Warrena Buffetta.
 • Koncentruje się na podmiotach dokonujących transakcji po atrakcyjnych cenach/kursach w stosunku do szacowanej przez firmę Morningstar wartości godziwej.
 • Z wyłączeniem podmiotów uzyskujących przychody z handlu bronią kontrowersyjną, bronią palną do użytku cywilnego oraz węglem energetycznym zgodnie z definicją Sustainalytics.
 • Selekcja podmiotów o wyższym poziomie ryzyka ESG / związanego z emisją dwutlenku węgla według danych szacunkowych Sustainalytics


Czynniki ryzyka: Ryzyko rynku kapitałowego, ryzyko ograniczonej dywersyfikacji, ryzyko walutowe. Prosimy sięgnąć po Kluczowe informacje oraz Prospekt w celu uzyskania innych istotnych informacji przed dokonaniem inwestycji.

W ramach działań wspierających zrównoważony rozwój VanEck, VanEck Morningstar US Sustainable Moat UCITS ETF („Fundusz”) zmienił swój indeks bazowy na Morningstar US Sustainability Moat Focus Index, który uwzględnia kwestie ESG w doborze indeksu, ze skutkiem od 17 grudnia 2021 r. Wcześniej Fundusz nosił nazwę VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF i odzwierciedlał Morningstar Wide Moat Focus Index. Nowy indeks charakteryzuje się lepszą charakterystyką zrównoważonego rozwoju1, jak i lepszą statystyką dot. stosunku ryzyka do zwrotu2. Więcej informacji na temat Funduszu i jego indeksu można znaleźć w Komunikacie w sprawie zmiany indeksu na stronie Funduszu (Dokumenty).

1Źródło: Morningstar, Sustainalytics, 6 października 2021 r.
2Źródło: Morningstar, Bloomberg 31 października 2021 r. Obliczenia w USD na podstawie stopy zwrotu netto. Dane sprzed 11 lutego 2021 r. odzwierciedlają stopy zwrotu oparte na backtestach strategii inwestycyjnej. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wskaźnikiem przyszłych wartości.Indeks bazowy

Morningstar US Sustainability Moat Focus Index (MSUSSMNU)

Wyniki

Jednostki

Portfolio

Dokumenty

Indeks