Skip directly to Accessibility Notice
UCTMOAT VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF | MOAT Prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami Zamknij ważne informacje Przewiń true pl pl false false

Moat ETF
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF | MOAT

Moat ETF
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF | MOAT

 • Wartość aktywów netto
  $50,45

  na dzień 30 lis 2023
 • ZWROTY YTD
  10,46%

  na dzień 30 lis 2023
 • Aktywa netto
  $502,0 milion

  na dzień 30 lis 2023
 • Wskaźnik kosztów całkowitych
  0,49%
 • Data aktywacji
  16 paź 2015
 • Klasyfikacja SFDR
  Artykuł 8

Więcej informacji

Przegląd

Opis funduszu

Fundusz VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF dokonuje inwestycji w walory amerykańskich podmiotów o długoterminowej przewadze konkurencyjnej i atrakcyjnej wycenie.

 • Strategia oparta na sprawdzonym i przejrzystym modelu indeksowania opracowanym przez firmę Morningstar, renomowanego partnera badawczego
 • Podmioty posiadające długoterminową (20 lat lub dłużej) przewagę konkurencyjną (koszty zmiany marki lub produktu, aktywa niematerialne, efekt sieciowy, przewaga kosztowa, minimalna efektywna skala produkcji)
 • Opiera się na koncepcji podmiotów „z fosą ochronną” autorstwa Warrena Buffetta.
 • Koncentruje się na podmiotach dokonujących transakcji po atrakcyjnych cenach/kursach w stosunku do szacowanej przez firmę Morningstar wartości godziwej.
 • Z wyłączeniem podmiotów uzyskujących przychody z handlu bronią kontrowersyjną, bronią palną do użytku cywilnego oraz węglem energetycznym zgodnie z definicją Sustainalytics.
 • Selekcja podmiotów o wyższym poziomie ryzyka ESG / związanego z emisją dwutlenku węgla według danych szacunkowych Sustainalytics


Czynniki ryzyka: Ryzyko rynku kapitałowego, ryzyko ograniczonej dywersyfikacji, ryzyko walutowe. Prosimy sięgnąć po Kluczowe informacje oraz Prospekt w celu uzyskania innych istotnych informacji przed dokonaniem inwestycji.

W ramach działań wspierających zrównoważony rozwój VanEck, VanEck Morningstar US Sustainable Moat UCITS ETF („Fundusz”) zmienił swój indeks bazowy na Morningstar US Sustainable Moat Focus Index, który uwzględnia kwestie ESG w doborze indeksu, ze skutkiem od 17 grudnia 2021 r. Wcześniej Fundusz nosił nazwę VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF i odzwierciedlał Morningstar Wide Moat Focus Index. Nowy indeks charakteryzuje się lepszą charakterystyką zrównoważonego rozwoju1, jak i lepszą statystyką dot. stosunku ryzyka do zwrotu2. Więcej informacji na temat Funduszu i jego indeksu można znaleźć w Komunikacie w sprawie zmiany indeksu na stronie Funduszu (Dokumenty).

1Źródło: Morningstar, Sustainalytics, 6 października 2021 r.
2Źródło: Morningstar, Bloomberg 31 października 2021 r. Obliczenia w USD na podstawie stopy zwrotu netto. Dane sprzed 11 lutego 2021 r. odzwierciedlają stopy zwrotu oparte na backtestach strategii inwestycyjnej. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wskaźnikiem przyszłych wartości.Indeks bazowy

Morningstar US Sustainable Moat Focus Index (MSUSSMNU)

Wyniki

Jednostki

Portfolio

Dokumenty

Odkryj inne fundusze ETF

Inne fundusze ETF

Indeks