pl pl false false

Avalanche ETN

Avalanche to szybka, tania i przyjazna dla środowiska platforma inteligentnych kontraktów

Avalanche ETN Fund Overview

VanEck Avalanche ETN

 • Ekspozycja na jedną z najszybszych, niskokosztowych i przyjaznych środowisku platform inteligentnych kontraktów
 • 100% zabezpieczona przez AVAX w chłodni u regulowanego powiernika
 • Możliwość handlu na regulowanych giełdach i u tradycyjnych brokerów
 • Brak ryzyka związanego ze stakingiem lub kredytowaniem
VAVA

Szczegółowe informacje dot. ETN

Szczegółowe informacje dot. ETN

Ticker: VAVA
ISIN: DE000A3GV1T7copy-icon
TER: 1.50%
AUM: $15168322,8 (na dzień 15-07-2024)

Niższe ryzyko

Zazwyczaj niższe wynagrodzenie

Wyższe ryzyko

Zazwyczaj wyższe wynagrodzenie
1
2
3
4
5
6
7

Ryzyko: Istnieje możliwość utraty kapitału aż do całkowitej utraty inwestycji ze względu na główne czynniki ryzyka, takie jak ryzyko straty i zmienności, ryzyko walutowe lub ryzyko technologiczne, które zostały opisane poniżej oraz w prospekcie sprzedaży.

Czym jest Avalanche?

Avalanche to platforma blockchain inteligentnych kontraktów wspierana przez Ava Labs, zespół założony na Uniwersytecie Cornell. Platforma wykorzystuje własny, przełomowy algorytm walidacji konsensusu, który pozwala na nieograniczone skalowanie poprzez umożliwienie tworzenia nieograniczonej liczby niestandardowych – specyficznych dla danej aplikacji – blockchainów zwanych „Podsieciami”.

Dlaczego warto inwestować w noty Avalanche ETN?


Avalanche cechuje rzadkie połączenie zalet, co tłumaczy jego błyskawiczny rozwój.

Niesamowita historia rozwoju

Icon

Miesięczna liczba aktywnych użytkowników wzrosła ponad trzykrotnie ze 197 tys. we wrześniu 2021 r. do ponad 800 tys. w styczniu 2022 r., a w styczniu 2023 r. wyniosła 400 tys.

Źródło: Avalanche. Dane z marca 2023 r.

Icon

Całkowity wolumen zastawionych AVAX do całkowitej ilości AVAX (zabezpieczającej sieć) wynosi obecnie 226 mln AVAX, co stanowi 54% całkowitej podaży osiągającej poziom 422 mln AVAX. W obiegu znajduje się 326 mln AVAX, przy czym 96 mln jest zablokowanych.

UWAGA: Całkowita podaż (422 mln) = podaż w obiegu (326 mln) + podaż zablokowana (96 mln). Podaż zablokowana należy do jednostek, które były wcześniej posiadaczami tokenów w Avalanche i zobowiązały się do przestrzegania okresów blokowania określonych w protokole.

Źródło: Avalanche, Coinmarketcap. Dane z marca 2023 r.

Icon

Liczba projektów bazujących na platformie przekracza obecnie 250, a łączna wartość zablokowana w aplikacjach DeFi osiągnęła poziom 841 mln USD na dzień 23 marca 2023 r.

Źródło: Avalanche, Defi Llama. Dane z marca 2023 r.

Icon

Również poza sektorem finansowym Avalanche staje się coraz częściej wybieraną platformą. Przykładem jest Deloitte, który wybrał Avalanche jako platformę odzyskiwania danych po awarii w USA, oraz Mastercard, który wybrał Ava Labs do swojego programu Mastercard Start Path.

Nowoczesny algorytm walidacji

Unikatowy algorytm walidacji Avalanche („Avalanche Consensus”) całkowicie różni się od wszystkich dotychczasowych algorytmów konsensusu.

Wyniki Avalanche

VanEck Avalanche ETN opiera się na MVIS CryptoCompare Avalanche VWAP Close Index i dokładnie odwzorowuje kurs Avalanche.

Źródło: VanEck, MVIS. Podane wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wartości. Przyszłe wyniki mogą się różnić od obecnych. Stopy zwrotu z inwestycji będą ulegać wahaniom, w związku z czym wartość walorów inwestorów w momencie wykupu może być wyższa lub niższa od ich pierwotnego kosztu.

Korzyści Avalanche ETN


Avalanche ETN to prosty i niezawodny instrument

VanEck zapewnia ekspozycję na Avalanche bez kłopotów i ryzyka operacyjnego związanego z kluczami prywatnymi i niezweryfikowanymi giełdami. Podsumowując, VanEck Avalanche ETN zapewnia szereg istotnych korzyści:

 • Avalanche zdeponowany w najnowocześniejszym portfelu typu cold storage1
 • W Banku Frick & Co. AG, który pełni funkcję depozytariusza działającego zgodnie z „Ustawą o tokenach i zaufanych dostawcach usług technologicznych” (ang. „Blockchain Act”) i ma licencję „TT Token Depositary”.
 • Ubezpieczenie (do pewnego poziomu)

Każde euro zainwestowane w VanEck Avalanche ETN zostanie wykorzystane na zakup Avalanche

 • Pełne zabezpieczenie poprzez fizyczny zakup Avalanche
 • Bez pożyczania Avalanche
 • Bez stosowania instrumentów pochodnych

Avalanche ETN można kupować/sprzedawać jak akcje, co ma następujące zalety:

 • Centralne rozliczenie zmniejsza ryzyko kontrahenta w rozliczeniach transakcji
 • Przejrzystość dokumentów emitenta i inwestora
 • Orientacyjne wartości aktywów netto (bez zbyt dużej premii lub dyskonta)
 • Sponsorzy / animatorzy rynku zwiększają płynność obrotu
 • Nie ma potrzeby posiadania kluczy prywatnych ani przechowywania aktywów cyfrowych w portfelu
 • Możliwość włączenia do portfela inwestycyjnego
 • Roczna opłata całkowita tylko 1,5%, co czyni go jednym z najtańszych produktów tego typu.

Główne czynniki ryzyka Avalanche ETN

Pomimo ogólnego entuzjazmu aktywa cyfrowe stanowią wysoce ryzykowną inwestycję. Poniżej przedstawiono kluczowe czynniki ryzyka, które należy wziąć pod uwagę przed dokonaniem inwestycji w Ethereum ETN.

Icon

W ostatnim czasie ceny transakcyjne wielu aktywów cyfrowych cechowała wysoka zmienność i możliwe, że ta tendencja się utrzyma. Aktywa cyfrowe zostały wprowadzone dopiero w ostatniej dekadzie i w wielu jurysdykcjach wciąż brakuje jasnych przepisów, które by je regulowały. Wartość aktywów cyfrowych zależy od tego, na ile korzystne są takie przepisy, jak również od możliwości technologicznych, rozwoju sieci protokołów oraz konkurencji ze strony innych sieci aktywów cyfrowych i rozwidleń. Transakcje dokonywane przez inwestorów spekulacyjnych, fundusze hedgingowe i innych dużych inwestorów mogą znacznie nasilić niestabilność. Konieczność sprzedaży Udziałów w momencie, kiedy cena odpowiednich aktywów cyfrowych jest niższa, niż była w momencie zainwestowania w te aktywy, może spowodować stratę. Nawet w przypadku posiadania Udziałów w perspektywie długoterminowej mogą one nigdy nie przynieść zysku. Jest to czynnik, który należy wziąć pod uwagę przed dokonaniem inwestycji w Avalanche ETN.

Icon

Jeżeli waluta Produktu różni się od waluty, w której dokonywane są inwestycje, ostateczna stopa zwrotu zależy od kursu wymiany pomiędzy walutą inwestycji a walutą Produktu. Jest to kolejny czynnik, który należy wziąć pod uwagę, inwestując w Avalanche ETN.

Icon

Systemy transakcyjne i systemy wykorzystywane przez uczestników rynku do obrotu AVAX mogą być narażone na ataki hakerskie, co może spowodować utratę AVAX. Jest to kolejny czynnik, który należy wziąć pod uwagę, dokonując inwestycji w Avalanche ETN.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: