Crypto Leaders ETN

Zdywersyfikowany koszyk kryptowalut

Crypto Leaders ETN - Header

VanEck Crypto Leaders ETN

 • Inwestycje w największe i najbardziej płynne kryptowaluty
 • Dynamiczny rebalancing mający na celu nadążanie za zmianami rynkowymi
 • Możliwość obrotu na regulowanych giełdach
 • Pełne zabezpieczenie
VTOP

Szczegółowe informacje dot. ETN

Szczegółowe informacje dot. ETN

Ticker: VTOP
ISIN: DE000A3GWEU3
TER: 1.50%
AUM: $33,4 Mln (na dzień 14-06-2024)

Niższe ryzyko

Zazwyczaj niższe wynagrodzenie

Wyższe ryzyko

Zazwyczaj wyższe wynagrodzenie
1
2
3
4
5
6
7

Ryzyko: Istnieje możliwość utraty kapitału aż do całkowitej utraty inwestycji ze względu na główne czynniki ryzyka, takie jak ryzyko straty i zmienności, ryzyko walutowe lub ryzyko technologiczne, które zostały opisane poniżej oraz w prospekcie sprzedaży.

Czym są Crypto Leaders


Cyfrowa przyszłość pieniędzy i finansów

Kryptowaluty to waluty cyfrowe działające w oparciu o bezpieczne systemy kryptograficzne. Szybko rośnie ich wolumen oraz zakres zastosowania, co ułatwia tańsze i szybsze przekazywanie wartości. Kryptowaluty opierają się na technologii blockchain, tej samej, która stoi za Metaverse i Web3 i która ma na celu zrewolucjonizowanie branż takich jak tradycyjne finanse i media społecznościowe. Crypto Leaders ETN zarządzane przez VanEck umożliwiają dokonywanie inwestycji w kryptowaluty przyszłości.

Skład VanEck Crypto Leaders ETN

 

Źródło: VanEck.com, dane na dzień 31.03.2023 r. Skład może ulec zmianie.

Wsparcie wszystkich najważniejszych kryptowalut

Jesteś ekspertem od kryptowalut? Czy jesteś pewny, które kryptowaluty będą najczęściej używane w przyszłości? Jeżeli nie, możesz zainwestować w tę ETN, która zapewnia dostęp do szeregu czołowych kryptowalut, dynamicznie dostosowanych, aby uwzględnić potencjalnych zwycięzców. Dzięki temu możliwe jest wsparcie wzrostu szerokiego rynku kryptowalut, a nie tylko jednej waluty.

Dlaczego warto inwestować?


Użycie kryptowalut staje się coraz powszechniejsze, co powoduje, że znajdują się one u progu przyjęcia na masową skalę. W miarę tego, jak nowsze waluty zyskują na popularności w stosunku do bitcoina, oryginalnej waluty, ETN oferuje sposób na dokonanie inwestycji na całym rynku.

Nowe kryptowaluty odbierają bitcoinowi udział w rynku

Źródło: Coinmarketcap. Dane na dzień 26 listopad 2023 r.

Nasze noty ETN oferują trzy wyraźne korzyści inwestorom, którzy szukają zysków płynących z możliwości rozwoju kryptowalut:

Dlaczego warto inwestować w kryptowaluty?

Kryptowaluty oferują szereg różnych obszarów zastosowań.

Osoby, które nie rozumieją potrzeby posiadania kryptowalut, zwykle po prostu nie dostrzegają tych obszarów zastosowań. Co oferują kryptowaluty poza wartością i wolumenem danych transakcyjnych w ujęciu globalnym?

Icon
 • Kryptowaluty są zwykle potrzebne przy korzystaniu z sieci, co generuje ciągły popyt na tę walutę. Opłaty transakcyjne są wypłacane jednostkom, które pomagają w walidacji transakcji. Kryptowaluta jest zatem autostradą, a opłata transakcyjna – opłatą za przejazd tą autostradą.
 • Dodatkowo właściciele kryptowalut mogą zarabiać dzięki programom stakingowym, udostępniając infrastrukturę użytkownikom sieci.
 • Wartość kryptowaluty odpowiada zdyskontowanej wartości jej przyszłych przepływów pieniężnych.
Icon
 • Podobnie jak złoto, waluty lub inne aktywa, kryptowaluty można odzyskiwać i wymieniać w przyszłości, zachowując w ten sposób wartość w dłuższej perspektywie.
 • W przeciwieństwie do złota, kryptowaluty mają ograniczoną podaż, co sugeruje, że mogą być lepszym magazynem wartości niż złoto.
 • W czasach (hiper)inflacji kryptowaluty mogą stać się bezpieczną przystanią. Dowodem na to mogą być kraje, które obecnie borykają się z inflacją.
Icon
 • W kryptowalutach opartych na Proof-of-stake token natywny reprezentuje właścicielstwo sieci. Posiadacze tokenów mogą uczestniczyć w zarządzaniu, głosując na propozycje i wytyczne dotyczące ścieżki rozwoju sieci.
 • Prawa właścicielstwa mogą być realizowane, delegowane lub kapitalizowane przez mechanizmy zarządzania wdrożone w ramach sieci. Aktywne uczestnictwo jest zazwyczaj nagradzane, co zachęca do tworzenia silnych więzi społecznościowych.
Icon
 • Model, na którym opierają się kryptowaluty, pozwala na to, że wszystko, co może być własnością jednej osoby, zarówno cyfrowo, jak i fizycznie, może być również własnością większej liczby osób.
 • Token reprezentuje roszczenie do pewnej części własności, przychodów lub odsetek, które generuje dany obiekt.
 • Tokenizacja pozwala zapewnić płynność w branżach, które borykają się z problemami w tym zakresie, dając im nowe możliwości rozwoju.
Icon
 • Kryptowaluty mają potencjał, by – bez pośredników, banków centralnych czy tradycyjnej waluty fiducjarnej – stać się uniwersalną walutą rezerwową.
 • Kryptowaluty – dzięki swoim cechom – umożliwiają szybsze rozliczenia, nawet w środowiskach transgranicznych i wielowalutowych.
 • Kryptowaluty mają przewidywalną i przejrzystą politykę monetarną opartą na własnych wytycznych, a nie ustalaną przez banki centralne.
 • Zapewniają płynność zbliżoną do gotówki w formie cyfrowej na globalną skalę bez cenzury.

Korzyści Crypto Leaders ETN


Crypto Leaders ETN to prosty i niezawodny instrument

VanEck zapewnia ekspozycję na Crypto ETN bez kłopotów i ryzyka operacyjnego związanego z kluczami prywatnymi i niezweryfikowanymi giełdami. Podsumowując, VanEck Crypto Leaders ETN zapewnia szereg istotnych korzyści:

 • Crypto zdeponowane w najnowocześniejszym portfelu typu cold storage1
 • W Banku Frick & Co. AG, który pełni funkcję depozytariusza działającego zgodnie z „Ustawą o tokenach i zaufanych dostawcach usług technologicznych” (ang. „Blockchain Act”) i ma licencję „TT Token Depositary”.
 • Ubezpieczenie (do pewnego poziomu)

1Konfiguracja, w której klucze prywatne są przechowywane w środowisku bez połączenia z Internetem, aby zmniejszyć ryzyko włamania.

Każde euro zainwestowane w VanEck Crypto ETN zostanie wykorzystane na zakup bazowych kryptowalut z koszyka.

 • Pełne zabezpieczenie poprzez fizyczny zakup głównych kryptowalut
 • Bez pożyczania Crypto
 • Bez stosowania instrumentów pochodnych

Crypto ETN można kupować/sprzedawać jak akcje, co ma następujące zalety:

 • Centralne rozliczenie zmniejsza ryzyko kontrahenta w rozliczeniach transakcji
 • Przejrzystość dokumentów emitenta i inwestora
 • Orientacyjne wartości aktywów netto (bez zbyt dużej premii lub dyskonta)
 • Sponsorzy / animatorzy rynku zwiększają płynność obrotu
 • Nie ma potrzeby posiadania kluczy prywatnych ani przechowywania aktywów cyfrowych w portfelu
 • Możliwość włączenia do portfela inwestycyjnego

Roczna opłata całkowita tylko 1,5%, co czyni go jednym z najtańszych produktów tego typu.

Główne czynniki ryzyka Crypto Leaders ETN

Pomimo ogólnego entuzjazmu aktywa cyfrowe stanowią wysoce ryzykowną inwestycję. Poniżej przedstawiono kluczowe czynniki ryzyka, które należy wziąć pod uwagę przed dokonaniem inwestycji w Crypto Leaders ETN.

Icon

W ostatnim czasie ceny transakcyjne wielu aktywów cyfrowych cechowała wysoka zmienność i możliwe, że ta tendencja się utrzyma. Aktywa cyfrowe zostały wprowadzone dopiero w ostatniej dekadzie i w wielu jurysdykcjach wciąż brakuje jasnych przepisów, które by je regulowały. Wartość aktywów cyfrowych zależy od tego, na ile korzystne są takie przepisy, jak również od możliwości technologicznych, rozwoju sieci protokołów oraz konkurencji ze strony innych sieci aktywów cyfrowych i rozwidleń. Transakcje dokonywane przez inwestorów spekulacyjnych, fundusze hedgingowe i innych dużych inwestorów mogą znacznie nasilić niestabilność. Konieczność sprzedaży Udziałów w momencie, kiedy cena odpowiednich aktywów cyfrowych jest niższa, niż była w momencie zainwestowania w te aktywy, może spowodować stratę. Nawet w przypadku posiadania Udziałów w perspektywie długoterminowej mogą one nigdy nie przynieść zysku. Jest to czynnik ryzyka, który należy wziąć pod uwagę przed dokonaniem inwestycji w Crypto Leaders ETN.

Icon

Jeżeli waluta Produktu różni się od waluty, w której dokonywane są inwestycje, ostateczna stopa zwrotu zależy od kursu wymiany pomiędzy walutą inwestycji a walutą Produktu. To kolejny czynnik, który należy wziąć pod uwagę, inwestując w Crypto Leaders ETN.

Icon

Systemy transakcyjne i moduły wykorzystywane przez uczestników rynku do obrotu aktywami kryptowalutowymi mogą być narażone na ataki hakerskie, co może prowadzić do ich utraty. Jest to kolejny czynnik ryzyka, który należy wziąć pod uwagę przed dokonaniem inwestycji w Crypto Leaders ETN.