TRON ETN

Azjatycki innowator w dziedzinie Blockchain

TRON ETN - Fund Overview

VanEck TRON ETN

 • Ekspozycja na jedną z platform inteligentnych kontraktów nowej generacji,
 • 100% zabezpieczona TRON-em, przechowywanym w chłodni u regulowanego powiernika
 • Możliwość handlu na regulowanych giełdach i u tradycyjnych brokerów
 • Brak ryzyka związanego ze stakingiem lub kredytowaniem
VTRX

Szczegółowe informacje dot. ETN

Szczegółowe informacje dot. ETN

Ticker: VTRX
ISIN: DE000A3GSUE1
TER: 1.50%
AUM: $33870931,6 (na dzień 17-06-2024)

Niższe ryzyko

Zazwyczaj niższe wynagrodzenie

Wyższe ryzyko

Zazwyczaj wyższe wynagrodzenie
1
2
3
4
5
6
7

Ryzyko: Istnieje możliwość utraty kapitału aż do całkowitej utraty inwestycji ze względu na główne czynniki ryzyka, takie jak ryzyko straty i zmienności, ryzyko walutowe lub ryzyko technologiczne, które zostały opisane poniżej oraz w prospekcie sprzedaży.

Co jest wyjątkowego w TRON?


Połączenie stosunkowo dużej szybkości działania i niższych kosztów transakcji sprawia, że TRON należy do nowej generacji platform blockchain, na bazie której deweloperzy budują szeroką gamę zdecentralizowanych aplikacji. TRON przyczynia się do tego, że blockchain staje się praktyczną alternatywą dla podmiotów gospodarczych.

Protokół opiera się na technologii kryptograficznej bazującej na „delegated proof of stake”, która jest kluczem do większej przepustowości, szybkości i bezpieczeństwa transakcji.

Fundacja TRON została założona w 2017 r. w Singapurze przez seryjnym przedsiębiorcę technologicznego pochodzącego z Chin. Obecnie TRON jest jedną z najszybciej rozwijających się platform kryptograficznych i obsługuje największy na świecie stabilny token kryptowalutowy. TRON ma główną wspólną siedzibę dla obu Ameryk oraz regionu Azji i Pacyfiku.

Dlaczego warto inwestować w noty TRON ETN?


Platforma TRON została założona jako inteligentna platforma blockchain nowej generacji, która miała „zdecentralizować sieć”, jak głosił jej slogan reklamowy.

Szybko zyskuje na popularności – strona internetowa TRON podaje, że ma prawie 54 mln kont i przeprowadziła 2,4 mld transakcji. Ekosystem TRON plasuje się w pierwszej piątce aktywnych platform dApp pod względem liczby użytkowników, transakcji i aktywności deweloperów.

ETN odwzorowuje TRX, a do obliczania wartości aktywów netto wykorzystuje MVIS CryptoCompare TRON VWAP Close Index.

Wyniki TRON

VanEck TRON ETN opiera się na MVIS CryptoCompare TRON VWAP Close Index i dokładnie odwzorowuje kurs TRON.

Źródło: VanEck, MVIS. Podane wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wartości. Przyszłe wyniki mogą się różnić od obecnych. Stopy zwrotu z inwestycji będą ulegać wahaniom, w związku z czym wartość walorów inwestorów w momencie wykupu może być wyższa lub niższa od ich pierwotnego kosztu.

Korzyści Crypto ETN


VanEck zapewnia ekspozycję na TRON bez kłopotów i ryzyka związanego z kluczami prywatnymi i niezweryfikowanymi giełdami. Podsumowując, VanEck TRON ETN zapewnia szereg istotnych korzyści:

 • TRON zdeponowany w najnowocześniejszym portfelu typu cold storage1
 • W Banku Frick & Co. AG, który pełni funkcję depozytariusza działającego zgodnie z „Ustawą o tokenach i zaufanych dostawcach usług technologicznych” (ang. „Blockchain Act”) i ma licencję „TT Token Depositary”.
 • Ubezpieczenie (do pewnego poziomu)

1Konfiguracja, w której klucze prywatne są przechowywane w środowisku bez połączenia z Internetem, aby zmniejszyć ryzyko włamania.

Każde euro zainwestowane w VanEck TRON ETN zostanie wykorzystane na zakup TRON.

 • Pełne zabezpieczenie poprzez fizyczny zakup TRON
 • Bez pożyczania TRON
 • Bez stosowania instrumentów pochodnych

TRON ETN można kupować/sprzedawać jak akcje, co ma następujące zalety:

 • Centralne rozliczenie zmniejsza ryzyko kontrahenta w rozliczeniach transakcji
 • Przejrzystość dokumentów emitenta i inwestora
 • Orientacyjne wartości aktywów netto (bez zbyt dużej premii lub dyskonta)
 • Sponsorzy / animatorzy rynku zwiększają płynność obrotu
 • Nie ma potrzeby posiadania kluczy prywatnych ani przechowywania aktywów cyfrowych w portfelu
 • Możliwość włączenia do portfela inwestycyjnego

Roczna opłata całkowita tylko 1,5%, co czyni go jednym z najtańszych produktów tego typu.

Główne czynniki ryzyka TRON ETN

Pomimo ogólnego entuzjazmu aktywa cyfrowe stanowią wysoce ryzykowną inwestycję. Poniżej przedstawiono kluczowe czynniki ryzyka, które należy wziąć pod uwagę przed dokonaniem inwestycji w Ethereum ETN.

Icon

W ostatnim czasie ceny transakcyjne wielu aktywów cyfrowych cechowała wysoka zmienność i możliwe, że ta tendencja się utrzyma. Aktywa cyfrowe zostały wprowadzone dopiero w ostatniej dekadzie i w wielu jurysdykcjach wciąż brakuje jasnych przepisów, które by je regulowały. Wartość aktywów cyfrowych zależy od tego, na ile korzystne są takie przepisy, jak również od możliwości technologicznych, rozwoju sieci protokołów oraz konkurencji ze strony innych sieci aktywów cyfrowych i rozwidleń. Transakcje dokonywane przez inwestorów spekulacyjnych, fundusze hedgingowe i innych dużych inwestorów mogą znacznie nasilić niestabilność. Konieczność sprzedaży Udziałów w momencie, kiedy cena odpowiednich aktywów cyfrowych jest niższa, niż była w momencie zainwestowania w te aktywy, może spowodować stratę. Nawet w przypadku posiadania Udziałów w perspektywie długoterminowej mogą one nigdy nie przynieść zysku. Warto więc rozważyć ten czynnik ryzyka przed inwestycją w TRON ETN.

Icon

Jeżeli waluta Produktu różni się od waluty, w której dokonywane są inwestycje, ostateczna stopa zwrotu zależy od kursu wymiany pomiędzy walutą inwestycji a walutą Produktu. Jest to jeden z czynników, które należy rozważyć przed dokonaniem inwestycji w TRON ETN.

Icon

Systemy transakcyjne i systemy wykorzystywane przez uczestników rynku do obrotu tym aktywem cyfrowym mogą być narażone na ataki hakerskie, co może spowodować utratę (wartości) Produktu. Jest to jeden z czynników ryzyka, które należy wziąć pod uwagę, dokonując inwestycji w TRON ETN.

Icon

Ponieważ znaczna części transakcji jest oparta na stabilnym tokenie kryptowalutowym Tether, Tron może napotkać trudności w niektórych regionach lub krajach, np. w Nowym Jorku. Jest to czynnik ryzyka, który należy wziąć pod uwagę, planując inwestycję w TRON ETN.

Icon

Jeżeli model sieci nie przyciągnie deweloperów do tworzenia aplikacji dApps i innych projektów blockchain, wzrost kursu tokena TRON prawdopodobnie będzie trudny do osiągnięcia. Jest to kolejny czynnik, który należy wziąć pod uwagę, rozważając inwestycję w TRON ETN.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: