UCTREMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF Prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami Zamknij ważne informacje Przewiń true pl pl false false
REMX

Rare Earth ETF
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF

REMX

Rare Earth ETF
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF

ISIN: IE0002PG6CA6 copy-icon

Opis funduszu

Monitoruj czynniki sprzyjające transformacji energetycznej i dekarbonizacji. Metale rzadkie i strategiczne cieszą się dużym popytem, ponieważ gospodarki zmniejszają swoją emisyjność poprzez wdrażanie czystych technologii, a tempo innowacji technologicznych wzrasta. Podaż jest jednak ograniczona ze względu na niewielką liczbę wyspecjalizowanych przedsiębiorstw wydobywczych, z których wiele działa na rynkach wschodzących.

 • Wartość aktywów netto
  $10,65

  na dzień 17 maj 2024
 • ZWROTY YTD
  -9,47%

  na dzień 17 maj 2024
 • Aktywa netto
  $100,2 milion

  na dzień 17 maj 2024
 • Wskaźnik kosztów całkowitych
  0,59%
 • Data aktywacji
  24 wrz 2021
 • Klasyfikacja SFDR
  Artykuł 6

Przegląd

Opis funduszu

Monitoruj czynniki sprzyjające transformacji energetycznej i dekarbonizacji. Metale rzadkie i strategiczne cieszą się dużym popytem, ponieważ gospodarki zmniejszają swoją emisyjność poprzez wdrażanie czystych technologii, a tempo innowacji technologicznych wzrasta. Podaż jest jednak ograniczona ze względu na niewielką liczbę wyspecjalizowanych przedsiębiorstw wydobywczych, z których wiele działa na rynkach wschodzących.

 • Unikatowe, osobliwe podejście do inwestowania Inwestuj w metale rzadkie poprzez walory górnicze
 • Rosnący popyt na te kluczowe materiały
 • Dostęp jednym kliknięciem do zdywersyfikowanego koszyka około 20 podmiotów z całego świata


Czynniki ryzyka: Ryzyko inwestowania w sektorze surowców naturalnych, ryzyko inwestowania na rynkach wschodzących, ryzyko inwestowania w mniejsze podmioty. Prosimy sięgnąć po Kluczowe informacje oraz Prospekt w celu uzyskania innych istotnych informacji przed dokonaniem inwestycji.Indeks bazowy

MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index

Najważniejsze informacje o funduszu

 • Unikatowe, osobliwe podejście do inwestowania Inwestuj w metale rzadkie poprzez walory górnicze
 • Rosnący popyt na te kluczowe materiały
 • Dostęp jednym kliknięciem do zdywersyfikowanego koszyka około 20 podmiotów z całego świata


Czynniki ryzyka: Ryzyko inwestowania w sektorze surowców naturalnych, ryzyko inwestowania na rynkach wschodzących, ryzyko inwestowania w mniejsze podmioty. Prosimy sięgnąć po Kluczowe informacje oraz Prospekt w celu uzyskania innych istotnych informacji przed dokonaniem inwestycji.Indeks bazowy

MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index

Wyniki

Jednostki

Portfolio

Dokumenty

Indeks

Opis indeksu

MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index odwzorowuje wyniki globalnego segmentu metali rzadkich oraz metali strategicznych. W skład indeksu wchodzą podmioty, których co najmniej 50% (25% w przypadku obecnych składowych) przychodów pochodzi z obrotu metalami rzadkimi/strategicznymi lub które posiadają projekty wydobywcze mogące po ich zrealizowaniu generować co najmniej 50% przychodów z obrotu metalami rzadkimi/strategicznymi.

Kluczowe cechy indeksu

Indeks bazowy
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index (MVREMXTR)

Skład indeksu

MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index odwzorowuje wyniki globalnego segmentu metali rzadkich oraz metali strategicznych. W skład indeksu wchodzą podmioty, których co najmniej 50% (25% w przypadku obecnych składowych) przychodów pochodzi z obrotu metalami rzadkimi/strategicznymi lub które posiadają projekty wydobywcze mogące po ich zrealizowaniu generować co najmniej 50% przychodów z obrotu metalami rzadkimi/strategicznymi.

 

Metale/minerały nieszlachetne: antymon, arsen, beryl, bizmut, chrom, cyrkon, gal, german, hafn, ind, kadm, kobalt, lit, magnez, mangan, molibden, niob = kolumb, ren, selen, stront, tantal, tellur, tal, tytan, wolfram, wanad.

 

Metale/minerały rzadkie: cer, dysproz, erb, europ, gadolin, holm, iterb, itr, lantan, lutet, neodym, prazeodym, promet, samar, skand, terb i tul.

 

MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index obejmuje „rafinerie”, „recyklery” i „producentów” minerałów i metali rzadkich/strategicznych.

 

Najważniejsze założenia metodologii

 • Wszystkie walory w spektrum inwestycyjnym są uszeregowane pod względem kapitalizacji rynkowej w wolnym obrocie w porządku malejącym.
 • Do wyboru kwalifikują się walory pokrywające górne 85% kapitalizacji rynkowej w wolnym obrocie w spektrum inwestycyjnym.
 • W zakresie 85–98% do indeksu kwalifikują się również obecne składniki.
 • Jeżeli pokrycie wynosi nadal poniżej 90% lub liczba składników indeksu jest nadal poniżej 20, wybrane zostaną największe pozostałe walory, aż do osiągnięcia pokrycia co najmniej 90% i liczby walorów równej 20.
 • W przypadku, gdy liczba kwalifikujących się podmiotów jest poniżej 20, decyzją właściciela do indeksu dodawane są kolejne jednostki, aż do momentu, gdy ich liczba wyniesie 20.

 

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zdarzeń biznesowych skutkujących usunięciem waloru z indeksu usunięty walor zostanie niezwłocznie zastąpiony walorem niebędącym składnikiem o najwyższej pozycji na najnowszej liście wyboru tylko wtedy, gdy liczba składników w indeksie spadnie poniżej 20. Zastąpiony walor zostanie dodany z taką samą wagą, jak walor usunięty. Jedynie w przypadku, gdy liczba składników spadnie poniżej minimum z powodu połączenia dwóch lub więcej składników indeksu, zastąpiony walor zostanie dodany z nieograniczoną wagą kapitalizacji rynkowej w wolnym obrocie. We wszystkich innych przypadkach, tzn. gdy nie dochodzi do zastąpienia, dodatkowa waga wynikająca z usunięcia zostanie rozdzielona proporcjonalnie między wszystkie pozostałe składniki indeksu.

 

W celu zapewnienia dywersyfikacji w indeksie zastosowano mechanizm ograniczający. Wszystkie podmioty są uszeregowane według ich kapitalizacji rynkowej w wolnym obrocie. Maksymalna waga pojedynczego waloru wynosi 8%.

 

Jeżeli walor przekroczy maksymalną wagę, wówczas zostanie ona zredukowana do wagi maksymalnej, a nadwyżka wagi zostanie rozdzielona proporcjonalnie pomiędzy wszystkie pozostałe składniki indeksu.

 

Proces ten jest powtarzany do momentu, gdy żaden z walorów nie będzie miał wagi przekraczającej odpowiedniej wagi maksymalnej.

 

Pobierz metodologię indeksu