ETF Metale Ziem Rzadkich

ISIN: IE0002PG6CA6

  • Ekspozycja na materiały strategiczne o krytycznym znaczeniu dla innowacji technologicznych
  • Gra o technologie o krytycznym znaczeniu dla przeciwdziałania zmianom klimatu
  • Wyjątkowa okazja do inwestowania
  • Dywersyfikacja w ramach bazowych podmiotów górniczych i rafineryjnych

Ryzyko ETF Metale Ziem Rzadkich: Istnieje możliwość utraty kapitału aż do całkowitej utraty inwestycji ze względu na główne czynniki ryzyka wyszczególnione poniżej oraz inne ryzyka opisane w prospekcie sprzedaży.

Dlaczego warto inwestować w metale ziem rzadkich i metale strategiczne z ETF-em Metali Ziem Rzadkich VanEck'a?

Inwestuj poprzez nasz przyszłościowy ETF Metale Ziem Rzadkich w specjalistyczne podmioty wydobywcze, które odgrywają kluczową rolę w rozwoju przyszłych innowacji technologicznych i środowiskowych.

Dlaczego metale ziem rzadkich i strategiczne są tak poszukiwane?

Typowe zastosowania metali ziem rzadkich i metali strategicznych uwzględnione w naszym ETF-ie Metali Ziem Rzadkich

swipe
Metal Zastosowanie
Metale ziem rzadkich Różne części do pojazdów elektrycznych i hybrydowych, klimatyzatory, generatory wiatrowe, lampy fluorescencyjne, ekrany plazmowe, komputery przenośne, podręczne urządzenia elektroniczne
Lit Akumulatory do pojazdów elektrycznych i hybrydowych
Molibden Elementy pocisków rakietowych i samolotów, rafinacja ropy naftowej, włókna, stal o ultrawysokiej wytrzymałości
Tytan Silniki odrzutowe, pociski rakietowe i statki kosmiczne, procesy chemiczne w przemyśle, protetyka medyczna, narzędzia i implanty dentystyczne, telefony komórkowe
Kobalt Narzędzia chirurgiczne, narzędzia skrawające, tnące i wiertła stosowane w obróbce metali i górnictwie, protetyka medyczna, baterie
Wolfram Żarniki, lampy telewizyjne, lampy rentgenowskie, nadstopy, narzędzia tnące i wiertła
Mangan Jednorazowe suche ogniwa i baterie, stale nierdzewne, stopy aluminium
Gal Półprzewodniki
Chrom Silniki odrzutowe i turbiny gazowe, naczynia kuchenne i sztućce, taśmy magnetyczne stosowane w nagraniach dźwiękowych, wielkie piece i piece cementowe
Tantal Elementy elektroniczne, sprzęt do obróbki metali, elementy silników odrzutowych, wyposażenie do procesów chemicznych, reaktorów jądrowych, części pocisków rakietowych
German Materiały półprzewodnikowe, układy światłowodowe i optyczne na podczerwień, elektryczne moduły słoneczne
Ind Wyświetlacze telewizyjne LCD, lampy LED, ogniwa słoneczne

Źródło: VanEck.

VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF

ISIN: IE0002PG6CA6


  • Unikalna możliwość inwestowania w metale ziem rzadkich i metale strategiczne Stosunkowo niskie koszty Ekspozycja na podmioty wydobywcze i rafineryjne na całym świecie Dywersyfikacja w celu zmniejszenia ryzyka

Risk indication: 7 out of 7

Niższe ryzyko: Zazwyczaj niższe wynagrodzenie

Wyższe ryzyko: Typically higher reward

Główne czynniki ryzyka funduszu ETF Metali Ziem Rzadkich

Icon

Inwestycje w zasoby naturalne i podmioty zajmujące się zasobami naturalnymi, w tym jednostki zajmujące się rolnictwem, alternatywnymi rozwiązaniami (np. woda i energia alternatywna), metalami szlachetnymi, nieszlachetnymi i przemysłowymi, produktami leśnymi, energią, są w dużym stopniu uzależnione od popytu, podaży i cen zasobów naturalnych i mogą na nie znacząco wpływać zdarzenia występujące w tych branżach, w tym zdarzenia polityczne i gospodarcze w globalnej skali, embarga, cła, inflacja, warunki klimatyczne, klęski żywiołowe, choroby zwierząt gospodarskich, ograniczenia wydobycia, częste zmiany w podaży i popycie na zasoby naturalne oraz inne czynniki.

Więcej informacji na temat ryzyk można znaleźć w zakładce „Czynniki ryzyka” w aktualnym prospekcie informacyjnym Funduszu, który jest dostępny na stronie www.vaneck.com.

Odkryj inne fundusze ETF

Inne fundusze ETF

Dlaczego warto inwestować w fundusze ETF VanEck?

  • Od momentu powstania w 1955 r. nieustannie pozostajemy pionierami innowacji, dając inwestorom dostęp do nowych możliwości, takich jak fundusze złota, fundusze rynków wschodzących i fundusze ETF.
  • Jesteśmy podmiotem prywatnym, co pozwala nam skupić się na długofalowych interesach naszych klientów’.
  • Nasze fundusze ETF są transparentne: nabywają bazowe papiery wartościowe (bez replikacji syntetycznej). Papiery wartościowe nie są przedmiotem wypożyczenia.*
* Dotyczy to tylko europejskich funduszy ETF VanEck’.
click-to-view-youtube-video
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: