ETF Metale Ziem Rzadkich

Inwestycje w metale ziem rzadkich i metale strategiczne

VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF

  • Unikalna możliwość inwestowania w metale ziem rzadkich i metale strategiczne Stosunkowo niskie koszty Ekspozycja na podmioty wydobywcze i rafineryjne na całym świecie Dywersyfikacja w celu zmniejszenia ryzyka
REMX

Szczegółowe informacje dot. ETF

Szczegółowe informacje dot. ETF

Ticker: REMX
ISIN: IE0002PG6CA6
TER: 0,59%
AUM: $82,1 Mln (na dzień 18-06-2024)
Klasyfikacja SFDR: Artykuł 6

Niższe ryzyko

Zazwyczaj niższe wynagrodzenie

Wyższe ryzyko

Zazwyczaj wyższe wynagrodzenie
1
2
3
4
5
6
7

Ryzyko ETF Metale Ziem Rzadkich: Istnieje możliwość utraty kapitału aż do całkowitej utraty inwestycji ze względu na główne czynniki ryzyka wyszczególnione poniżej oraz inne ryzyka opisane w prospekcie sprzedaży.

Dlaczego warto inwestować w metale ziem rzadkich i metale strategiczne z ETF-em Metali Ziem Rzadkich VanEck'a?

Inwestuj poprzez nasz przyszłościowy ETF Metale Ziem Rzadkich w specjalistyczne podmioty wydobywcze, które odgrywają kluczową rolę w rozwoju przyszłych innowacji technologicznych i środowiskowych.

Dlaczego metale ziem rzadkich i strategiczne są tak poszukiwane?

Typowe zastosowania metali ziem rzadkich i metali strategicznych uwzględnione w naszym ETF-ie Metali Ziem Rzadkich

swipe
Metal Zastosowanie
Metale ziem rzadkich Różne części do pojazdów elektrycznych i hybrydowych, klimatyzatory, generatory wiatrowe, lampy fluorescencyjne, ekrany plazmowe, komputery przenośne, podręczne urządzenia elektroniczne
Lit Akumulatory do pojazdów elektrycznych i hybrydowych
Molibden Elementy pocisków rakietowych i samolotów, rafinacja ropy naftowej, włókna, stal o ultrawysokiej wytrzymałości
Tytan Silniki odrzutowe, pociski rakietowe i statki kosmiczne, procesy chemiczne w przemyśle, protetyka medyczna, narzędzia i implanty dentystyczne, telefony komórkowe
Kobalt Narzędzia chirurgiczne, narzędzia skrawające, tnące i wiertła stosowane w obróbce metali i górnictwie, protetyka medyczna, baterie
Wolfram Żarniki, lampy telewizyjne, lampy rentgenowskie, nadstopy, narzędzia tnące i wiertła
Mangan Jednorazowe suche ogniwa i baterie, stale nierdzewne, stopy aluminium
Gal Półprzewodniki
Chrom Silniki odrzutowe i turbiny gazowe, naczynia kuchenne i sztućce, taśmy magnetyczne stosowane w nagraniach dźwiękowych, wielkie piece i piece cementowe
Tantal Elementy elektroniczne, sprzęt do obróbki metali, elementy silników odrzutowych, wyposażenie do procesów chemicznych, reaktorów jądrowych, części pocisków rakietowych
German Materiały półprzewodnikowe, układy światłowodowe i optyczne na podczerwień, elektryczne moduły słoneczne
Ind Wyświetlacze telewizyjne LCD, lampy LED, ogniwa słoneczne

Źródło: VanEck.

Najważniejsze dokumenty i linki

Główne czynniki ryzyka funduszu ETF Metali Ziem Rzadkich

Icon

Inwestycje w zasoby naturalne i podmioty zajmujące się zasobami naturalnymi, w tym jednostki zajmujące się rolnictwem, alternatywnymi rozwiązaniami (np. woda i energia alternatywna), metalami szlachetnymi, nieszlachetnymi i przemysłowymi, produktami leśnymi, energią, są w dużym stopniu uzależnione od popytu, podaży i cen zasobów naturalnych i mogą na nie znacząco wpływać zdarzenia występujące w tych branżach, w tym zdarzenia polityczne i gospodarcze w globalnej skali, embarga, cła, inflacja, warunki klimatyczne, klęski żywiołowe, choroby zwierząt gospodarskich, ograniczenia wydobycia, częste zmiany w podaży i popycie na zasoby naturalne oraz inne czynniki.

Icon

Inwestycje w krajach rynków wschodzących są obarczone szczególnym ryzykiem, papiery wartościowe są tu na ogół mniej płynne i efektywne, a ich rynki mogą być gorzej nadzorowane. Ryzyka szczególne mogą być zwiększone przez następujące czynniki: wahania kursów walut i kontrolę wymiany walut, nakładanie ograniczeń na zwrot funduszy lub innych aktywów, ingerencje rządowe, wyższy poziom inflacji, niepokoje społeczne, gospodarcze i polityczne.

Icon

Papiery wartościowe mniejszych podmiotów mogą charakteryzować się większą zmiennością i mniejszą płynnością niż dużych podmiotów. W porównaniu z dużymi podmiotami mniejsze podmioty mogą mieć krótszą historię działalności, mniejsze zasoby finansowe, słabszą siłę konkurencyjną, mniej zdywersyfikowaną linię produktów, być bardziej podatne na presję rynkową i mieć mniejszy rynek zbytu dla swoich papierów wartościowych.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: