pl pl false false

Pożyczanie papierów wartościowych

Co to jest pożyczanie papierów wartościowych?

Dostawca funduszy ETF może zdecydować się na pożyczenie posiadanych aktywów lub przynajmniej ich części. Oznacza to, że istnieje pożyczkobiorca, który jest skłonny zapłacić określoną opłatę w zamian za pożyczenie aktywa na określony czas.
Securities lending.svg

Dlaczego praktykuje się pożyczanie papierów wartościowych?

Głównym powodem, dla którego fundusz może chcieć pożyczyć część posiadanych papierów wartościowych, jest zwiększenie zysków i redukcja kosztów. Jak powiedziano, pożyczkobiorca zapłaci określoną opłatę w zamian za aktywa. Ponadto, aby zmniejszyć ryzyko, kontrahent zaciągający pożyczkę będzie musiał również zapewnić pewnego rodzaju zabezpieczenie pożyczki. Pożyczkodawca ma zatem możliwość reinwestycji zabezpieczenia w celu wygenerowania dodatkowego dochodu w okresie pożyczki.

Po stronie pożyczkobiorcy istnieje niezliczona ilość możliwych powodów, dla których może on chcieć posiadać określone papiery wartościowe przez określony czas. Pożyczającymi są zazwyczaj banki, fundusze hedgingowe, brokerzy i wielu innych uczestników rynków finansowych, którzy każdego dnia przeprowadzają dużą liczbę transakcji.

Jakie jest ryzyko związane z funduszem ETF pożyczającym papiery wartościowe?

Pożyczając papiery wartościowe funduszu powstaje ryzyko kontrahenta. Istnieje bowiem możliwość, że pożyczkobiorca nie wywiąże się ze zobowiązań i nie będzie w stanie zwrócić pożyczonych papierów wartościowych. W takim przypadku pożyczkodawca musiałby sprzedać zabezpieczenie i odkupić papiery wartościowe na rynkach. Jednakże w szczególnych okolicznościach rynkowych płynność może się wyczerpać, co bardzo utrudnia sprzedaż niektórych aktywów. W przypadku kryzysu finansowego lub wystąpienia zjawiska „czarnego łabędzia” obrót papierami wartościowymi może stać się bardzo trudny. Należy także zwrócić uwagę na jakość zabezpieczenia udzielonego przez pożyczkobiorcę.

Jak można ograniczyć ryzyko?

Ryzyko można zmniejszyć poprzez zabezpieczenie pożyczki. Opcją może być także jego nadmierne zabezpieczenie, — ustanowienie zabezpieczenia o wartości wyższej niż sama pożyczka. Zapewnia to zwiększoną gwarancję w przypadku spadku wartości rynkowej zabezpieczenia.

Nasza oferta

VanEck Europe nie pożycza papierów wartościowych ze swoich funduszy ETF.

Twój postęp w akademii 0% ukończono