pl pl false false

Spółki wydobywające złoto wkraczają do akcji (pomimo braku zainteresowania)

20 marca 2024

Czas Czytania 5 MIN

Kurs złota w lutym nie uległ większym zmianom; akcje związane ze złotem mogą skorzystać na niedawnym wzroście cen złota.

Comiesięczne spostrzeżenia Portfolio Managera Imaru Casanovy na temat rynku złota i gospodarki, w których nie brakuje jej wyjątkowych poglądów na temat wydobycia oraz korzyści, jakie inwestorzy mogą osiągnąć, dodając złoto do swojego portfela inwestycyjnego.

Mało entuzjazmu do złota (i jeszcze mniejszy do spółek wydobywczych)

W lutym ceny złota niewiele się zmieniły, zamykając się poniżej 2000 dolarów za uncję w dniach 13 i 14 lutego, po czym powróciły i utrzymywały się powyżej tego poziomu przez pozostałą część miesiąca. Złoto ostatecznie osiągnęło cenę 2044 dolarów za uncję 29 lutego, co oznacza wzrost o 0,23% w skali miesiąca. Odczyty bazowego i głównego wskaźnika cen konsumpcyjnych (CPI) w Stanach Zjednoczonych za styczeń były powyżej przyjętych oczekiwań, przesuwając prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną Stanów Zjednoczonych (Fed) na późniejszą część roku i wywierając presję na złoto w połowie miesiąca. Cena złota znalazła później wsparcie, czego efektem jest ustalenie średniej ceny zamknięcia na poziomie 2029 USD za uncję w tym roku, co stanowi dość dobry wynik, biorąc pod uwagę, że w tym samym okresie dolar amerykański (mierzony indeksem DXY1) wzrósł o 2,8%, a popyt inwestycyjny na złoto (mierzony udziałami w funduszach ETF opartych na złocie) spadł o 3,7%.

Chociaż złoto fizyczne nie cieszyło się w minionym miesiącu popularnością, sytuacja akcji złota była jeszcze gorsza. Indeks NYSE Arca Gold Miners Index (GDMNTR)2 oraz indeks MVIS Global Juniors Gold Miners Index (MVGDXJTR)3  spadły w lutym odpowiednio o 6,10% i 6,84%, jeszcze bardziej pogłębiając i tak już znaczną lukę w wycenie metalu. Pierwsze dni marca przyniosły jednak pewną ulgę inwestorom w akcje złota, a akcje spółek wydobywających złoto radziły sobie znacznie lepiej niż złoto fizyczne, gdy złoto osiągnęło nowe historyczne maksima. Może to być początek trendu powrotu do średniej, w ramach którego akcje spółek wydobywających złoto ponownie będą wykazywać swoją przewagę w stosunku do ceny złota i osiągać lepsze wyniki niż kruszec, gdy ceny złota będą rosnąć. Dla porównania cena indeksu GDMNTR musiałaby wzrosnąć ponad dwukrotnie w stosunku do obecnego poziomu, aby osiągnąć szczyt z sierpnia 2011 r. Zatem przypuszczalnie nadal istnieje spory potencjał do wzrostu kursu w oparciu o historyczne wyniki.

Spółki wydobywające złoto wkraczają do akcji

W zeszłym miesiącu uczestniczyliśmy w konferencji BMO Global Metals, Mining and Critical Minerals Conference. Spotkaliśmy się z kierownictwem ponad 40 firm zajmujących się złotem i metalami szlachetnymi. Konferencja ta stanowi doskonałą okazję do sprawdzenia pulsu branży, zidentyfikowania trendów i tematów oraz uzyskania aktualnych informacji od poszczególnych spółek, a jednocześnie potencjalnego odkrycia nowych pomysłów inwestycyjnych. Oto niektóre z naszych kluczowych wniosków:

  • Lokalizacja, lokalizacja, lokalizacja — Nie jest tajemnicą, że firmy wydobywcze stoją przed wieloma ryzykami związanymi z regionami, w których działają. Ważne jest jednak (i konieczne, jeśli chcesz inwestować w tym sektorze) rozróżnienie między szerszym ryzykiem jurysdykcyjnym a ryzykiem związanym z działalnością wydobywczą. Spotkaliśmy się z firmami realizującymi projekty w regionach/jurysdykcjach uznawanych za ryzykowne geopolitycznie – w tym w krajach takich jak Peru, Ekwador, Gujana, Nikaragua, Papua Nowa Gwinea i Etiopia – ale których zarządy najwyraźniej cieszyły się stabilnością operacyjną w tych miejscach. Wydaje się, że Wybrzeże Kości Słoniowej i Gwinea są uważane za obszary stabilności w złożonym regionie Afryki Zachodniej. Afryka Zachodnia, jurysdykcja stanowiąca wyzwanie ze względu na geopolityczny krajobraz, nadal jest jednym z najlepszych regionów do odkrywania i zagospodarowania złóż złota w kontekście poszukiwań, uzyskiwania pozwoleń, pracy i efektywności kapitałowej. Chociaż spółki wydają się być bardziej ostrożne w odniesieniu do bieżących zmian i wydarzeń zachodzących w krajach takich jak Argentyna, Kolumbia i Meksyk, ogólne perspektywy dotyczące działalności kopalni i inwestycji wydają się być optymistyczne.
  • Ustalanie oczekiwań — Firmy doskonale zdają sobie sprawę ze znaczenia realizacji ogłoszonych celów. Zakomunikowaliśmy pilną potrzebę opracowania szczegółowych metodologii, które pozwolą przedsiębiorstwom robić to z powodzeniem, biorąc pod uwagę złożoność i wiele zmiennych związanych z prognozowaniem produkcji, kosztów operacyjnych i kapitałowych działalności i projektów. Spółki posiadające zaawansowane i konserwatywne procesy ustalania wytycznych powinny skorzystać na znacznie wyższych mnożnikach wyceny, które wiążą się ze spełnieniem lub przekroczeniem oczekiwań.
  • Ponowne skupienie się na kontroli kosztów – Po fali inflacji, która znacznie zwiększyła koszty operacyjne i kapitałowe w ciągu ostatnich kilku lat (w większości poza kontrolą spółek wydobywczych), ponownie skupiono się na wdrażaniu inicjatyw kontroli i redukcji kosztów. Anegdotycznie słyszeliśmy również, że australijska inflacja siły roboczej spada po 2 latach. Wydaje się, że presja inflacyjna osłabła, co w połączeniu z wysiłkami przedsiębiorstw zmierzającymi do redukcji kosztów powinno utrzymać średnie koszty dla branży na obecnym poziomie.
  • Wolne przepływy pieniężne są obfite – Chociaż rosnące koszty produkcji wywierają presję na marże, przy obecnych cenach złota spółki generują dużo gotówki. Na przykład jeden z naszych holdingów średniej wielkości, o kapitalizacji rynkowej wynoszącej 1,5 miliarda dolarów, posiada ponad 640 milionów dolarów w gotówce przy zerowym zadłużeniu. Spółka wypłaca dywidendę i stara się dokonywać przejęć, aby zainwestować trochę gotówki. Jednak przy przepływach pieniężnych z działalności operacyjnej przekraczających 400 milionów USD rocznie, wydaje się, że spółka będzie nadal zwiększać swoje zasoby finansowe. To dobrze wróży inwestorom poszukującym dywidendy, ponieważ spółki zobowiązały się do ustalania trwałych dywidend podstawowych z potencjałem w zakresie dywidend premiowych lub specjalnych w miarę zwiększania się wolnych przepływów pieniężnych.
  • Przejęcia wiążą się z wyzwaniami — Czy to na poziomie aktywów, czy na poziomie firmy, integracja nowych projektów i operacji wiąże się z ryzykiem i wyzwaniami. Spółki przejmujące muszą przedstawić aktualne strategie, plany restrukturyzacyjne, prognozy operacyjne i finansowe. Zwiększa to ryzyko dla tych przedsiębiorstw i powoduje niepewność na rynkach. Spółki muszą być w stanie zarządzać tym ryzykiem w dążeniu do wzrostu i budowania wartości. W dłuższej perspektywie przejęcia przyniosą korzyści silnym zespołom kierowniczym. Jednak w perspektywie krótkoterminowej przejęcia te mogą spowodować nadmierną koncentrację ich akcji.

Przemysł wydobywczy złota jest bez wątpienia bardzo wymagającym biznesem. Większość czasu na konferencji spędziliśmy na omawianiu z zarządami ich strategii i sposobów radzenia sobie z największymi, naszym zdaniem, zagrożeniami dla każdej spółki. Z zadowoleniem obserwujemy, jak firmy wydobywające złoto koncentrują swoje wysiłki na zmniejszaniu ryzyka swojej działalności, redukcji kosztów, zwiększaniu zysków dla akcjonariuszy oraz dążeniu do zdyscyplinowanego wzrostu przy udziale, wsparciu i z korzyścią dla krajów i społeczności, w których działają, w sposób przyjazny dla środowiska i etyczny.

Aby otrzymywać więcej informacji o inwestowaniu w złoto, zarejestruj się w naszym centrum subskrypcji.

1 Indeks dolarowy mierzy wartość dolara amerykańskiego w stosunku do koszyka walut zagranicznych, często określanego jako koszyk walut partnerów handlowych USA.

2 NYSE Arca Gold Miners Index jest znakiem usługowym ICE Data Indices, LLC lub jego podmiotów stowarzyszonych („ICE Data”) i został objęty licencją na użytkowanie przez VanEck UCITS ETF plc. („Fundusz”) w powiązaniu z VanEck Gold Miners UCITS ETF („Subfundusz”). Ani Fundusz, ani Subfundusz nie są sponsorowane, wspierane ani promowane przez ICE Data ani ich udziały nie są sprzedawane przez ICE Data. ICE Data nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień dotyczących Funduszu lub Subfunduszu ani co do możliwości NYSE Arca Gold Miners Index co do odzwierciedlenia ogólnych wyników giełdowych. ICE DATA NIE UDZIELA ŻADNYCH JEDNOZNACZNYCH ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI I JEDNOCZEŚNIE ZRZEKA SIĘ ZAPEWNIENIA WSZELKICH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU W ODNIESIENIU DO NYSE ARCA GOLD MINERS INDEX LUB DANYCH W NIM ZAWARTYCH. ICE DATA W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD SZCZEGÓLNYCH, POŚREDNICH LUB WTÓRNYCH (W TYM UTRATĘ ZYSKÓW) ANI ODSZKODOWAŃ RETORSYJNYCH NAWET PO POWIADOMIENIU O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. Indeksy ICE Data Indices, LLC, oraz jego podmiotów stowarzyszonych („ICE Data”), a także powiązane informacje, nazwa „ICE Data” oraz powiązane z nią znaki towarowe stanowią licencjonowaną własność intelektualną ICE Data i nie mogą być kopiowane, wykorzystywane ani rozpowszechniane bez uprzedniej pisemnej zgody ICE Data. Fundusz nie został uznany pod względem legalności i odpowiedniości ani nie jest objęty działaniami w zakresie regulacji, emisji, wsparcia, sprzedaży, gwarancji czy promocji przez ICE Data.

3 MVIS®️ Global Junior Gold Miners Index stanowi wyłączną własność MarketVector Indexes GmbH (podmiotu w pełni zależnego od Van Eck Associates Corporation), który zawarł umowę z Solactive AG na prowadzenie i kalkulację Indeksu. Solactive AG dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe wyliczenie Indeksu. Niezależnie od swoich zobowiązań wobec MarketVector Indexes GmbH („MarketVector”) Solactive AG nie ma obowiązku informowania stron trzecich o błędach w Indeksie. VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF nie jest sponsorowany, wspierany ani promowany przez MarketVector ani jego udziały nie są sprzedawane przez MarketVector. Ponadto MarketVector nie składa żadnych oświadczeń dotyczących zasadności dokonywania inwestycji w Fundusz.

Istotne oświadczenia

Wyłącznie do celów informacyjnych i reklamowych.

Niniejsze informacje zostały opracowane przez VanEck (Europe) GmbH, który został wyznaczony na dystrybutora produktów VanEck w Europie przez podmiot zarządzający VanEck Asset Management B.V., założony zgodnie z prawem holenderskim i zarejestrowany w Holenderskim Urzędzie ds. Rynków Finansowych (AFM). VanEck (Europe) GmbH z siedzibą przy Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Niemcy, jest dostawcą usług finansowych podlegającym regulacji Federalnego Urzędu Nadzoru Finansowego w Niemczech (BaFin). Informacje te mają na celu jedynie dostarczenie inwestorom ogólnych i wstępnych danych i nie mogą być interpretowane jako porady o charakterze inwestycyjnym, prawnym czy podatkowym. Inwestorzy powinni skorzystać z profesjonalnego doradztwa w odniesieniu do ich konkretnych okoliczności i obszaru działania. VanEck (Europe) GmbH oraz jego podmioty stowarzyszone i powiązane (razem „VanEck”) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne, dezinwestycyjne lub dotyczące wstrzymania inwestycji podjęte przez inwestora na podstawie tych informacji. Wyrażone poglądy i opinie są poglądami autora (autorów) i VanEck niekoniecznie musi je podzielać. Opinie są aktualne na dzień publikacji i mogą ulec zmianie w zależności od warunków rynkowych. Niektóre zawarte tu opinie mogą stanowić jedynie projekcje, prognozy i inne stwierdzenia dotyczące przyszłości, które nie odzwierciedlają rzeczywistych wyników. Informacje pochodzące ze źródeł trzecich uważa się za wiarygodne, ale nie zostały one poddane niezależnej weryfikacji, a więc nie można zagwarantować ich dokładności ani kompletności. Wszystkie wymienione wskaźniki odnoszą się do sektorów wspólnego rynku i ich wyników. Nie jest możliwe inwestowanie bezpośrednio w indeks.

Podane wyniki bazują na danych historycznych i nie gwarantują osiągnięcia identycznych wartości w przyszłości. Inwestowanie jest obarczone ryzykiem, w tym możliwą utratą kapitału. Przed dokonaniem inwestycji w fundusz należy zapoznać się z Prospektem oraz Kluczowymi informacjami dla inwestorów.

Żadna część tego materiału nie może być powielana w jakiejkolwiek formie ani przywoływana w innych publikacjach bez pisemnej zgody VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH