Poznaj Jana van Ecka, dyrektora generalnego: Od makroinwestycji do sukcesów na rynku kryptowalut

10 października 2023

Czas Czytania 6 MIN

 

Dyrektor generalny Jan van Eck zawsze powtarzał, że firma stosuje podejście makro w inwestowaniu. Dowiedz się więcej o tym, co przez to rozumie i jak ta perspektywa nakierowała go na kryptowaluty.

Bogata historia VanEck, oparta na inwestycjach makro i wyjątkowej filozofii inwestycyjnej ukształtowała firmę na przestrzeni lat. W tych pytaniach i odpowiedziach dyrektor generalny Jan van Eck dzieli się swoją perspektywą na rozwój firmy, jej strategie inwestycyjne i wejście w świat kryptowalut.

Co pańskim zdaniem odróżnia firmę VanEck od innych podmiotów zarządzających inwestycjami?

JAN VAN ECK: Nasze podejście inwestycyjne opiera się na trendach makro, które wpływają na rynki finansowe. W przeciwieństwie do wielu firm inwestycyjnych, które koncentrują się na konkretnych akcjach lub sektorach, my patrzymy szerzej, badając globalne trendy, takie jak wojny, niestabilność polityczna i postęp technologiczny.

Krótko mówiąc, badamy duże światowe trendy i oceniamy, jak wpłyną one na rynki finansowe, a także możliwości i ryzyko, jakie stwarzają dla portfeli inwestycyjnych. Na przykład firmę założono na podstawie przesłanki, że szczególnie po drugiej wojnie światowej międzynarodowe akcje – zwłaszcza z Europy, Niemiec i Japonii, a także Azji – rosły w szybszym tempie. Zatem w tym obszarze istniał znaczny potencjał wzrostu, który nie wszedł w pełni do głównego nurtu tradycyjnych rynków i dlatego nie był częścią większości portfeli inwestorów.

Jednak jako inwestorzy makro musimy również upewnić się, że zwracamy uwagę na wszechobecne ryzyko, które wcale nie jest oczywiste. W 1968 r. Stany Zjednoczone dobrze radziły sobie gospodarczo, istniały jednak obawy dotyczące polityki dużych wydatków rządowych i szybkiego wzrostu podaży pieniądza. Mój ojciec, John van Eck, przewidział ryzyko inflacji w USA i zaczął szukać sposobów zabezpieczenia się przed tym ryzykiem, w tym inwestowanie w złoto, co było niespotykane w tamtym czasie, biorąc pod uwagę jego stałą cenę.

Należy pamiętać o tym, jak odmienna może być przyszłość od tego, co można sobie wyobrazić. Nikt nie przypuszczał, że cena złota może osiągnąć poziom zbliżony do dzisiejszego. Ludzie często nie zauważają tego rodzaju dramatycznych zmian, chyba że patrzą z perspektywy historycznej, która pozwala im dostrzec szeroki wachlarz możliwości.

A skoro mowa o perspektywie historycznej, wiemy, że jest pan wielkim miłośnikiem historii. Co inwestorzy mogą wynieść z historii rynku i jak zrozumienie historii kształtuje pańską filozofię inwestycyjną?

VAN ECK: Przewidywanie przyszłości jest trudne, ale określenie potencjalnych wyników i prawdopodobieństwa to sensowne przedsięwzięcie. Na podstawie historii można przewidzieć polityki rządowe i wyniki gospodarcze, które mogą nie być oczywiste w danym momencie. Historia może nam także wiele powiedzieć o ścieżce panujących trendów.

Na przykład kolej, kluczowa technologia tamtych czasów, została w zasadzie ukończona mniej więcej w latach sześćdziesiątych XIX wieku w USA. Jednak przed jej pełnym wdrożeniem nastąpił znaczny wzrost kapitalizacji rynkowej i cen akcji tych spółek. Inwestorzy prawidłowo przewidzieli potencjalne zyski z tej nowej technologii, istnieje jednak ryzyko zbyt wczesnego podjęcia działań. Nawet jeśli Twoje podstawowe założenia są prawidłowe, nadal możesz ponieść znaczne straty. Ceny spółek kolejowych osiągnęły szczyt przed 1860 rokiem, a następnie pomimo ciągłego rozwoju technologii spadły o ponad 50 procent.

Odwołuję się do tej historii, omawiając kryptowaluty, jako lekcję z przeszłości, która jest aktualna nawet dzisiaj. Kryptowaluty, podobnie jak koleje, mogą potencjalnie być bardzo przełomowe. Należy jednak zachować ostrożność w obliczu niestabilnych cykli inwestycyjnych. Nawet jeśli twoja teza inwestycyjna jest słuszna, jako inwestor możesz stracić pieniądze, więc warto zapamiętać tę przestrogę.

Kiedy po raz pierwszy zauważył pan Bitcoin?

VAN ECK: Zacząłem zgłębiać świat Bitcoina w 2017 roku. Jak można sobie wyobrazić, nawet w 2017 roku nie brakowało sceptyków. Zasięgnąłem opinii moich kolegów, ale nie mieli oni wówczas zbyt wielu przemyśleń na jego temat. Słuchając podcastów i czytając białe księgi, udało mi się zrozumieć technologię stojącą za kryptowalutami. Chociaż nie jestem informatykiem, to pomógł mi fakt, że wiem, jak zbudowane są komputery i bazy danych.

Po tych dociekaniach doszedłem do wniosku, że Bitcoin rzeczywiście ma potencjał, aby zostać włączony do naszej oferty.

Jak inwestorzy powinni myśleć o kryptowalutach w swoich alokacjach większego portfela?

VAN ECK: Wierzę, że kryptowaluty mają różne aspekty i w zależności od tego, co konkretnie jest omawiane, mogą pasować do różnych części portfela inwestora. Należy jednak podkreślić, że tego, czym się podzielę, nie można udowodnić empirycznie, ponieważ nie możemy przewidzieć przyszłości. To raczej mentalny wzorzec, który kieruje moim myśleniem.

Po pierwsze Bitcoin działa jako konkurent lub towarzysz złota. Wynika to z jego rzadkości, która odzwierciedla wartość złota, które jest niezniszczalne nie ze względu na ograniczenia fizyczne (takie jak skończona ilość złota w ziemi), ale z uwagi na algorytmy leżące u podstaw Bitcoina. Stanowi więc magazyn wartości i zapewnia ochronę przed inflacją.

Po drugie, poza Bitcoinem, inne kryptowaluty pod względem zastosowania przypominają każdy inny rodzaj inwestycji w rozwój lub technologię. Niezależnie od tego, czy chodzi o opiekę zdrowotną, naukę, bazy danych, przetwarzanie w chmurze, 5G czy 6G, kryptowaluty odgrywają podobną rolę. Załóżmy, że masz 50 akcji, z podziałem na 25 na wzrost i 25 na wartość. Do ogólnej ekspozycji na wzrost uwzględniłbym niewielki przydział na aplikacje związane z kryptowalutami.

Uważam, że w obu przypadkach jest to potrzebne jako zabezpieczenie ekspozycji na kapitał finansowy i technologiczny. Zatem w pewnym sensie, podobnie jak Argentyńczycy woleliby trzymać stablecoiny powiązane z dolarem amerykańskim niż peso argentyńskie, które traci na wartości z powodu inflacji wynoszącej prawie 100%, w swoim portfelu wzrostowym chcielibyście mieć pewną alokację na technologię, która mogłaby stanowić znaczący przełom.

Jak kryptowaluty wpłyną na finanse?

VAN ECK: Ekosystem finansowy przekształcił się z systemu papierowego stosowanego w latach pięćdziesiątych XX wieku w programowane komputery typu mainframe w latach siedemdziesiątych. Teraz stajemy przed pytaniem, czy można zbudować zdecentralizowany ekosystem finansowy.

Moje główne obawy dotyczą fragmentacji systemu finansowego. Główne instytucje finansowe pracują nad aplikacjami typu blockchain, ale prywatne blockchainy nie będą się różnić od prywatnych komputerów typu mainframe. Ponadto organy regulacyjne poruszają się z różną prędkością. Na przykład Europa i Brazylia czynią postępy w kierunku przyjęcia technologii tokenizacji i blockchain, aby obniżyć koszty ponoszone przez inwestorów, podczas gdy inne kraje, takie jak Stany Zjednoczone, stoją w miejscu.

Sytuacja się zmienia i musimy to przyznać. Nie możemy przewidzieć, jak będą ewoluować, ale musimy pozostać świadomi i otwarci na ten rozwój.

KLAUZULE

Bitcoiny (BTC) to zdecentralizowana waluta cyfrowa, bez banku centralnego lub jednego administratora, która może być przesyłana od użytkownika do użytkownika w sieci bitcoin peer-to-peer bez potrzeby pośredników.

Istotne oświadczenia

Wyłącznie do celów informacyjnych i reklamowych.

Niniejsze informacje zostały opracowane przez VanEck (Europe) GmbH, który został wyznaczony na dystrybutora produktów VanEck w Europie przez podmiot zarządzający VanEck Asset Management B.V., założony zgodnie z prawem holenderskim i zarejestrowany w Holenderskim Urzędzie ds. Rynków Finansowych (AFM). VanEck (Europe) GmbH z siedzibą przy Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Niemcy, jest dostawcą usług finansowych podlegającym regulacji Federalnego Urzędu Nadzoru Finansowego w Niemczech (BaFin). Informacje te mają na celu jedynie dostarczenie inwestorom ogólnych i wstępnych danych i nie mogą być interpretowane jako porady o charakterze inwestycyjnym, prawnym czy podatkowym. Inwestorzy powinni skorzystać z profesjonalnego doradztwa w odniesieniu do ich konkretnych okoliczności i obszaru działania. VanEck (Europe) GmbH oraz jego podmioty stowarzyszone i powiązane (razem „VanEck”) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne, dezinwestycyjne lub dotyczące wstrzymania inwestycji podjęte przez inwestora na podstawie tych informacji. Wyrażone poglądy i opinie są poglądami autora (autorów) i VanEck niekoniecznie musi je podzielać. Opinie są aktualne na dzień publikacji i mogą ulec zmianie w zależności od warunków rynkowych. Niektóre zawarte tu opinie mogą stanowić jedynie projekcje, prognozy i inne stwierdzenia dotyczące przyszłości, które nie odzwierciedlają rzeczywistych wyników. Informacje pochodzące ze źródeł trzecich uważa się za wiarygodne, ale nie zostały one poddane niezależnej weryfikacji, a więc nie można zagwarantować ich dokładności ani kompletności. Wszystkie wymienione wskaźniki odnoszą się do sektorów wspólnego rynku i ich wyników. Nie jest możliwe inwestowanie bezpośrednio w indeks.

Podane wyniki bazują na danych historycznych i nie gwarantują osiągnięcia identycznych wartości w przyszłości. Inwestowanie jest obarczone ryzykiem, w tym możliwą utratą kapitału. Przed dokonaniem inwestycji w fundusz należy zapoznać się z Prospektem oraz Kluczowymi informacjami dla inwestorów.

Żadna część tego materiału nie może być powielana w jakiejkolwiek formie ani przywoływana w innych publikacjach bez pisemnej zgody VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH