REIT ETF

Inwestycje w sektor nieruchomości

VanEck Global Real Estate UCITS ETF

 • 100 akcji spółek działających w branży nieruchomości
 • 73% – REIT-y i 23% – spółki nieruchomościowe
 • Dywersyfikacja globalna
 • Równoważenie funduszu co pół roku
 • Wskaźnik kosztów całkowitych 0,25%
TRET

Szczegółowe informacje dot. ETF

Szczegółowe informacje dot. ETF

Ticker: TRET
ISIN: NL0009690239
TER: 0,25%
AUM: €255,1 Mln (na dzień 21-06-2024)
Klasyfikacja SFDR: Artykuł 8

Niższe ryzyko

Zazwyczaj niższe wynagrodzenie

Wyższe ryzyko

Zazwyczaj wyższe wynagrodzenie
1
2
3
4
5
6
7

Ryzyko: Istnieje możliwość utraty kapitału aż do całkowitej utraty inwestycji ze względu na ryzyko rynku kapitałowego czy ryzyko koncentracji branżowej, które zostały opisane w kluczowych czynnikach ryzyka , kluczowych informacjach dla inwestorów i w prospekcie sprzedaży .

Czym jest fundusz ETF REIT?

Fundusz ETF REIT inwestuje w nieruchomościowe fundusze inwestycyjne, czyli podmioty lokujące swoje zasoby w nieruchomościach i działające zgodnie z koncepcją przejrzystości finansowej.

Co to jest REIT?

REIT to instrument prawny stworzony z myślą o inwestowaniu w nieruchomości. REIT-y po raz pierwszy pojawiły się w Stanach Zjednoczonych w 1960 roku, aby zachęcić indywidualnych inwestorów do inwestowania w nieruchomości poprzez akcje lub obligacje. Wcześniej niemal wyłącznie zamożni inwestorzy mogli pozwolić sobie na inwestowanie w nieruchomości, które polegało na nabywaniu fizycznych obiektów.

Cechy charakterystyczne REIT-ów

Od 1960 roku w coraz większej liczbie krajów wprowadzano reżimy prawne REIT podobne do reżimu funkcjonującego w Stanach Zjednoczonych. Mimo lokalnych różnic większość reżimów REIT ma następujące cechy wspólne:

Ile istnieje REIT-ów?

Według szacunków European Real Estate Association (EPRA) liczba REIT-ów wzrosła z 791 w czerwcu 2017 roku do 924 w marcu 2022 roku. W większości regionów liczba REIT-ów zwiększyła się w ostatnich latach po tym, jak więcej krajów wprowadziło reżimy prawne REIT. Godnym uwagi wyjątkiem jest Ameryka Północna, gdzie liczba REIT-ów zmniejszyła się wskutek fuzji i przejęć. Nowe REIT-y powstają często w wyniku wprowadzenia przez dużych deweloperów, takich jak Blackstone, części swoich aktywów na giełdę papierów wartościowych.

Źródło: EPRA

Poniższa tabela wskazuje czas wdrożenia reżimu REIT w poszczególnych krajach:

swipe
1960 Stany Zjednoczone
1969 Holandia
1969 Nowa Zelandia
1969 Tajwan
1971 Australia
1993 Brazylia
1993 Kanada
1995 Belgia
1995 Turcja
1999 Grecja
1999 Singapur
2000 Japonia
2001 Korea Południowa
2003 Francja
2003 Hongkong
2005 Bułgaria
2005 Malezja
2005 Tajlandia
2006 Dubaj
2006 Izrael
2007 Niemcy
2007 Włochy
2007 Wielka Brytania
2008 Pakistan
2009 Kostaryka
2009 Finlandia
2009 Hiszpania
2010 Meksyk
2010 Filipiny
2011 Węgry
2013 Irlandia
2014 Indie
2014 Kenia
2015 Bahrajn
2015 Wietnam
2016 Arabia Saudyjska
2018 Oman
2019 Portugalia
2020 Sri Lanka
2021 Chiny

Źródło: NAREIT, https://www.reit.com/sites/default/files/2022-02/2022-Global-REIT-Brochure.pdf

Rodzaje funduszy ETF REIT

Ogólnie mówiąc, istnieją dwa rodzaje funduszy ETF REIT:

 • REIT-y skupiające się na określonych sektorach
 • REIT-y obejmujące wiele różnych sektorów

Wśród REIT-ów skupiających się na określonych sektorach wyróżniamy następujące rodzaje:

 • REIT-y mieszkaniowe
 • REIT-y biurowe
 • REIT-y przemysłowe
 • REIT-y hotelowe
 • REIT-y dla obiektów opieki zdrowotnej
 • REIT-y detaliczne

Ryzyko związane z funduszem ETF REIT

Inwestowanie w REIT-y może nieść ze sobą różnego rodzaju ryzyko. Rodzaje tego ryzyka to:

Icon

W przypadku inwestowania zbyt dużych środków w jeden sektor portfel staje się zbyt mocno uzależniony od czynników gospodarczych i politycznych związanych z tym sektorem.

Icon

Waluta inwestora i waluta inwestycji mogą być różne i w przypadku wahań kursowych może mieć to negatywny wpływ na wartość.

Icon

Rynek nieruchomości jest bardzo wrażliwy na podnoszenie stóp procentowych, ponieważ nieruchomości są najczęściej nabywane poprzez zaciągnięcie długu.

Czy mogę zainwestować w fundusz ETF REIT?

W przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, według naszej wiedzy w Europie nie ma czystych REIT-ów. Wszystkie europejskie fundusze nieruchomościowe inwestują część swojego portfela w akcje spółek działających w branży nieruchomości i niebędących REIT-ami, ponieważ fragmentaryczny charakter Europy sprawia, że brakuje jednolitego reżimu REIT. Oznacza to, że REIT-ów jest mniej, a czyste REIT-y wykluczałyby inwestowanie w akcje niektórych najciekawszych podmiotów operujących w branży nieruchomości.

Dla przykładu, fundusz VanEck Global Real Estate ETF inwestuje 73% środków w REIT-y, a pozostałe 27% w akcje spółek nieruchomościowych1. Dodatkowo inwestowanie nie tylko w REIT-y pomaga zdywersyfikować ryzyko. Przykładowe spółki nieruchomościowe, w jakie inwestuje fundusz VanEck Global Real Estate ETF:

 • Vonovia SE, duża niemiecka spółka działająca w sektorze nieruchomości mieszkaniowych. Zgodnie z niemieckim prawem spółki działające w sektorze nieruchomości mieszkaniowych nie mogą być REIT-ami.
 • Mitsubishi Estate Co. Ltd., zdywersyfikowana japońska spółka nieruchomościowa, prowadząca także szeroko zakrojoną działalność o charakterze deweloperskim.
 • Castellum AB, szwedzki nieruchomościowy fundusz inwestycyjny. W Szwecji nie istnieje reżim REIT.

1 Dane na dzień 10 czerwca 2022 r.