Skip directly to Accessibility Notice
UCTDAPP VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF Prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami Zamknij ważne informacje Przewiń true pl pl false false
DAPP

Crypto ETF
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF

DAPP

Crypto ETF
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF

ISIN: IE00BMDKNW35 copy-icon

Opis funduszu

Dokonaj inwestycji w stymulatory transformacji blockchain. Fundusz VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF wspiera podmioty na całym świecie, które wykorzystują blockchain do przekształcania finansów i innych obszarów swojej działalności. Wyceny jednostek blockchain notowanych na giełdzie znacznie wzrosły w ostatnich latach w wyniku rosnącego wolumenu użytkowników i przychodów. W miarę postępu we wdrażaniu technologii blockchain tendencje te będą się prawdopodobnie utrzymywać.

 • Wartość aktywów netto
  $6,44

  na dzień 12 kwi 2024
 • ZWROTY YTD
  -9,56%

  na dzień 12 kwi 2024
 • Aktywa netto
  $119,9 milion

  na dzień 12 kwi 2024
 • Wskaźnik kosztów całkowitych
  0,65%
 • Data aktywacji
  30 kwi 2021
 • Klasyfikacja SFDR
  Artykuł 6

Przegląd

Opis funduszu

Dokonaj inwestycji w stymulatory transformacji blockchain. Fundusz VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF wspiera podmioty na całym świecie, które wykorzystują blockchain do przekształcania finansów i innych obszarów swojej działalności. Wyceny jednostek blockchain notowanych na giełdzie znacznie wzrosły w ostatnich latach w wyniku rosnącego wolumenu użytkowników i przychodów. W miarę postępu we wdrażaniu technologii blockchain tendencje te będą się prawdopodobnie utrzymywać.

 • Wykorzystaj długoterminowy potencjał wzrostu transformacji blockchain za pośrednictwem ETF
 • Zdywersyfikowana ekspozycja na giełdy aktywów cyfrowych, „kopacze” i inne jednostki infrastrukturalne zajmujące się walutami cyfrowymi i bardziej inteligentnymi formami finansowania
 • Zmienny skład: w związku z szybką ewolucją spektrum blockchain indeks bazowy jest poddawany kwartalnym przeglądom


Czynniki ryzyka: Ryzyko płynności, ryzyko ograniczonej dywersyfikacji, ryzyko inwestowania w mniejsze podmioty, ryzyko technologiczne. Prosimy sięgnąć po Kluczowe informacje oraz Prospekt w celu uzyskania innych istotnych informacji przed dokonaniem inwestycji.Indeks bazowy

MVIS Global Digital Assets Equity Index

Najważniejsze informacje o funduszu

 • Wykorzystaj długoterminowy potencjał wzrostu transformacji blockchain za pośrednictwem ETF
 • Zdywersyfikowana ekspozycja na giełdy aktywów cyfrowych, „kopacze” i inne jednostki infrastrukturalne zajmujące się walutami cyfrowymi i bardziej inteligentnymi formami finansowania
 • Zmienny skład: w związku z szybką ewolucją spektrum blockchain indeks bazowy jest poddawany kwartalnym przeglądom


Czynniki ryzyka: Ryzyko płynności, ryzyko ograniczonej dywersyfikacji, ryzyko inwestowania w mniejsze podmioty, ryzyko technologiczne. Prosimy sięgnąć po Kluczowe informacje oraz Prospekt w celu uzyskania innych istotnych informacji przed dokonaniem inwestycji.Indeks bazowy

MVIS Global Digital Assets Equity Index

Wyniki

Jednostki

Portfolio

Dokumenty

Indeks