Skip directly to Accessibility Notice
UCTDAPP VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF | DAPP Prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami Zamknij ważne informacje Przewiń true pl pl false false

Crypto ETF
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF | DAPP

Crypto ETF
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF | DAPP

 • Wartość aktywów netto
  $4,71

  na dzień 30 lis 2023
 • ZWROTY YTD
  148,84%

  na dzień 30 lis 2023
 • Aktywa netto
  $66,9 milion

  na dzień 30 lis 2023
 • Wskaźnik kosztów całkowitych
  0,65%
 • Data aktywacji
  30 kwi 2021
 • Klasyfikacja SFDR
  Artykuł 6

Więcej informacji

Przegląd

Opis funduszu

Dokonaj inwestycji w stymulatory transformacji blockchain. Fundusz VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF wspiera podmioty na całym świecie, które wykorzystują blockchain do przekształcania finansów i innych obszarów swojej działalności. Wyceny jednostek blockchain notowanych na giełdzie znacznie wzrosły w ostatnich latach w wyniku rosnącego wolumenu użytkowników i przychodów. W miarę postępu we wdrażaniu technologii blockchain tendencje te będą się prawdopodobnie utrzymywać.

 • Wykorzystaj długoterminowy potencjał wzrostu transformacji blockchain za pośrednictwem ETF
 • Zdywersyfikowana ekspozycja na giełdy aktywów cyfrowych, „kopacze” i inne jednostki infrastrukturalne zajmujące się walutami cyfrowymi i bardziej inteligentnymi formami finansowania
 • Zmienny skład: w związku z szybką ewolucją spektrum blockchain indeks bazowy jest poddawany kwartalnym przeglądom


Czynniki ryzyka: Ryzyko płynności, ryzyko ograniczonej dywersyfikacji, ryzyko inwestowania w mniejsze podmioty, ryzyko technologiczne. Prosimy sięgnąć po Kluczowe informacje oraz Prospekt w celu uzyskania innych istotnych informacji przed dokonaniem inwestycji.Indeks bazowy

MVIS Global Digital Assets Equity Index

Wyniki

Jednostki

Portfolio

Dokumenty

Odkryj inne fundusze ETF

Inne fundusze ETF

Indeks