Skip directly to Accessibility Notice

Słowo TER oznacza całkowity współczynnik wydatków i oznacza koszt, jaki inwestorzy muszą ponieść, aby zainwestować w określony ETF. TER wyrażony jest w procentach i odnosi się do okresu równego jednemu rokowi.
Wskaźnik kosztów całkowitych.svg

Co obejmuje TER?

Wskaźnik kosztów ogółem ETF obejmuje wszystkie koszty związane z ETF. Mogą to być zazwyczaj koszty zarządzania, koszty obsługi prawnej i audytora oraz wiele innych. Został więc zaprojektowany jako kompleksowa opłata obejmująca wszystkie koszty ponoszone przez emitenta funduszu.

Jak jest odliczany TER?

TER jest odliczany codziennie od aktywów funduszu. Należy podkreślić, że TER nie jest stosowany do wartości początkowej inwestycji, ale raczej do jej wartości rynkowej.

TER ETF aktywnych a pasywnych

Inwestorzy powinni pamiętać, że aktywne fundusze ETF charakteryzują się średnio wyższymi współczynnikami TER. Wynika to głównie z faktu, że w przypadku aktywnych ETF-ów zazwyczaj zaangażowany jest zespół osób, które podejmują aktywne decyzje inwestycyjne.

Twój postęp w akademii 0% ukończono