Skip directly to Accessibility Notice

Ethereum ETN

Przyszłość usług i produktów finansowych

Ethereum ETN - Header

VanEck Ethereum ETN

  • Ekspozycja na pierwszą i największą platformę smart-contract
  • 100% zabezpieczona ETH w chłodni u regulowanego powiernika
  • Możliwość handlu na regulowanych giełdach
  • Brak ryzyka związanego ze stakingiem lub kredytowaniem
  • 1% wskaźnik kosztów całkowitych
VETH

Szczegółowe informacje dot. ETN

Szczegółowe informacje dot. ETN

Ticker: VETH
ISIN: DE000A3GPSP7
TER: 1.00%
AUM: $135,3 Mln (na dzień 23-02-2024)

Niższe ryzyko

Zazwyczaj niższe wynagrodzenie

Wyższe ryzyko

Zazwyczaj wyższe wynagrodzenie
1
2
3
4
5
6
7
Ryzyko: Istnieje możliwość utraty kapitału aż do całkowitej utraty inwestycji ze względu na Ryzyko rynków wschodzących oraz Ryzyko inwestowania w mniejsze podmioty. Te typy ryzyka opisano w Głównych czynnikach ryzyka, Kluczowych informacjach (KID) oraz Prospekcie.

Czym jest Ethereum?


Sprawdzona technologia i silny efekt sieciowy

Ethereum i jego natywna waluta ETH zapewniają najsilniejszy efekt sieciowy w porównaniu z wszystkimi innymi dostępnymi na rynku platformami inteligentnych kontraktów. Jego technologia została przetestowana „w boju” i jednocześnie podlega ciągłym ulepszeniom dzięki bardzo dużemu ekosystemowi deweloperów tworzących na bazie jego sieci.

Zainwestuj w potencjalną przyszłość usług i produktów finansowych

Ethereum to szybko rozwijająca się platforma do digitalizacji aktywów fizycznych – prawdopodobnie będzie to nowy punkt styczności finansów i wielu innych sektorów. Wraz ze wzrostem popularności platformy zyskuje na wartości jej waluta Ether (ETH). VanEck Ethereum ETN umożliwia dokonywanie inwestycji w ten rozwijający się ekosystem w sposób porównywalny z tradycyjnym ETF.

Dodawanie Ethereum ETN do portfela

Nawet nieznaczna inwestycja w Ethereum ETN poprawiłaby wyniki portfela w ciągu ostatnich kilku lat. Tę ekspozycję można uzyskać za pośrednictwem VanEck Ethereum ETN, w sposób podobny do ETF.

60% akcji / 40% obligacji w portfelu

*Akcje są reprezentowane przez MSCI World NR USD Index. Obligacje są reprezentowane przez Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index.

Źródło: Morningstar. Podane dane przedstawiają wartości osiągnięte w przeszłości, co nie stanowi gwarancji wyników w przyszłości. Przyszłe wyniki mogą się różnić od obecnych. Stopy zwrotu z inwestycji będą ulegać wahaniom, w związku z czym wartość walorów inwestorów w momencie wykupu może być wyższa lub niższa od ich pierwotnego kosztu.

Dodaj 0,5% Ethereum

*Akcje są reprezentowane przez MSCI World NR USD Index. Obligacje są reprezentowane przez Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index.

Źródło: Morningstar. Podane dane przedstawiają wartości osiągnięte w przeszłości, co nie stanowi gwarancji wyników w przyszłości. Przyszłe wyniki mogą się różnić od obecnych. Stopy zwrotu z inwestycji będą ulegać wahaniom, w związku z czym wartość walorów inwestorów w momencie wykupu może być wyższa lub niższa od ich pierwotnego kosztu.

Dodaj 1% Ethereum

*Akcje są reprezentowane przez MSCI World NR USD Index. Obligacje są reprezentowane przez Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index.

Źródło: Morningstar. Podane dane przedstawiają wartości osiągnięte w przeszłości, co nie stanowi gwarancji wyników w przyszłości. Przyszłe wyniki mogą się różnić od obecnych. Stopy zwrotu z inwestycji będą ulegać wahaniom, w związku z czym wartość walorów inwestorów w momencie wykupu może być wyższa lub niższa od ich pierwotnego kosztu.

Dodaj 3% Ethereum

*Akcje są reprezentowane przez MSCI World NR USD Index. Obligacje są reprezentowane przez Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index.

Źródło: Morningstar. Podane dane przedstawiają wartości osiągnięte w przeszłości, co nie stanowi gwarancji wyników w przyszłości. Przyszłe wyniki mogą się różnić od obecnych. Stopy zwrotu z inwestycji będą ulegać wahaniom, w związku z czym wartość walorów inwestorów w momencie wykupu może być wyższa lub niższa od ich pierwotnego kosztu.