pl pl false false

Trwała inflacja wzmacnia złoto

15 maja 2024

Czas Czytania 6 MIN

Złoto kontynuowało wzrosty w kwietniu, a jego cena przekroczyła w ciągu miesiąca poziom 2400 USD. Zbieżność różnorodnych czynników gospodarczych i geopolitycznych sugeruje, że złoto może dalej umacniać swoje zyski.

Comiesięczne spostrzeżenia Imaru Casanovy, zarządzającej portfelem, na temat rynku złota i gospodarki, w których nie brakuje jej wyjątkowych poglądów na temat wydobycia oraz korzyści, jakie inwestorzy mogą osiągnąć, dodając złoto do swojego portfela inwestycyjnego.

Złoto: Osiągając nowe rekordy wszech czasów (ponownie)

Siła złota utrzymywała się w kwietniu, a cena spot metalu wielokrotnie osiągała w ciągu miesiąca nowe szczyty. Złoto osiągnęło dzienne maksimum na poziomie 2431 USD za uncję w dniu 12 kwietnia i jego cena zamknęła się na poziomie 2392 USD w dniu 19 kwietnia, co zbiegło się w czasie z najniższymi w miesiącu poziomami indeksów S&P 5001 i NASDAQ Composite2. Złoto zmniejszyło zyski, gdy szersze rynki akcji odbiły się, ale nadal zdołało osiągnąć lepsze wyniki, zamykając się na poziomie 2 286,25 USD w dniu 30 kwietnia, co oznacza wzrost o 56,38 USD za uncję lub 2,53% w tym okresie. Można to porównać z miesięcznymi stratami przekraczającymi 4% w przypadku S&P 500 i NASDAQ oraz wzrostem o 1,60% w przypadku dolara amerykańskiego (indeks DXY3).

Inflacja na razie na prowadzeniu?

Zmieniające się oczekiwania dotyczące ścieżki polityki pieniężnej amerykańskiej Rezerwy Federalnej (Fed) były głównym czynnikiem wpływającym na ceny złota w 2023 roku. Złoto generalnie znajdowało wsparcie, gdy rosły szanse na obniżki stóp procentowych Fed i odwrotnie. W tym roku zaczynamy jednak dostrzegać rozłączenie między oczekiwaniami dotyczącymi ścieżki Fed a złotem. Prawdopodobieństwo i liczba cięć oczekiwanych w 2024 r. zostały znacznie zmniejszone w pierwszych miesiącach roku, a mimo to złoto wciąż osiąga nowe szczyty. Uważamy, że może to być spowodowane ponownymi obawami o inflację.

Na przykład w kwietniu raport o zatrudnieniu za marzec zgodny z oczekiwaniami, w połączeniu z wyższymi niż oczekiwano danymi o CPI, które wykazały wzrost inflacji w USA (3,5% rok do roku w marcu wobec 3,2% w lutym), przełożył się na spadek nastrojów konsumentów w USA o więcej niż prognozowano i wzrost oczekiwań inflacyjnych. Wstępny kwietniowy indeks nastrojów konsumenckich Uniwersytetu Michigan4 spadł do 77,9 z 79,4 w poprzednim miesiącu, w porównaniu do mediany prognoz ekonomistów na poziomie 79. Konsumenci oszacowali, że ceny będą rosły w tempie 3,1% rok do roku, co oznacza wzrost z 2,9% oczekiwanych miesiąc wcześniej i najwyższy poziom w tym roku. W dalszej części miesiąca PKB za I kwartał 2024 r. w ujęciu rocznym kwartał do kwartału wyniósł 1,6%, znacznie poniżej oczekiwań na poziomie 2,5%, podczas gdy Bazowy indeks wydatków na konsumpcję osobistą5 wzrósł o 2,8% rok do roku w porównaniu z szacunkami na poziomie 2,7%. Anegdotycznie, wydaje się, że użycie słowa "stagflacja" w nagłówkach artykułów i raportów znacznie wzrosło w ciągu miesiąca.

Oczekiwania dotyczące wolniejszego wzrostu gospodarczego i wyższej inflacji generalnie wspierają ceny złota. Powrót do stabilizacji na rynkach kapitałowych w szerszym ujęciu, tak jak miało to miejsce w kwietniu, oraz rosnące globalne napięcia geopolityczne zapewniają dalsze wsparcie, ponieważ inwestorzy zwracają się w stronę złota jako bezpiecznej przystani i zabezpieczenia/dywersyfikatora portfela.

Zachodni popyt inwestycyjny wciąż nieobecny

Jednak zachodni inwestorzy wydają się być dziś w większości nieobecni na rynkach złota, a niedawną siłę napędzają banki centralne i popyt z Azji, głównie z Chin. Światowa Rada Złota poinformowała, że globalne fundusze ETF oparte na złocie straciły 114 ton w pierwszym kwartale 2024 r., co oznacza spadek całkowitych zasobów o 4%.* Co ciekawe, podczas gdy Ameryka Północna i Europa odnotowały odpływy z ETF, fundusze notowane na giełdach azjatyckich odnotowały napływy w ciągu kwartału, czwarty kwartał napływów z rzędu.

Przepływy i aktywa złotych funduszy ETF

Przepływy i aktywa funduszy ETF w złocie

Źródło: Światowa Rada Złota. Dane na dzień 31 marca 2024 r.

Popyt inwestycyjny, główny czynnik napędzający ceny złota w przeszłości, spadł podczas ostatniego wzrostu cen złota. Uważamy, że powrót popytu inwestycyjnego na Zachodzie, wspierany przez zwiększone ryzyko dla amerykańskiej gospodarki i głębszą korektę na rynkach akcji, ma potencjał do jeszcze większego wzrostu cen złota. O ile wyżej? Ostatni raz, gdy fundusze ETF zabezpieczone złotem fizycznym znajdowały się w okolicach obecnych poziomów, miał miejsce pod koniec 2019 roku. Pod koniec 2020 r., około rok później, zasoby te osiągnęły najwyższy poziom, a cena złota wzrosła o ponad 400 USD za uncję. W związku z tym, jeśli fundusze ETF wróciłyby do swojego historycznego szczytu (osiągniętego w 2020 r.) i opierały się na tej samej historycznej korelacji między tymi udziałami a ceną złota w tym okresie, można by założyć, że złoto może wzrosnąć o kolejne 400 USD za uncję z obecnych poziomów. Jednakże, podczas gdy obliczenia oparte na danych historycznych mogą dostarczyć szacunków na przyszłość, takie szacunki niekoniecznie muszą stać się rzeczywistością.

Cena złota – nominalna vs. skorygowana o CPI

Cena złota – nominalna vs. skorygowana o CPI

Źródło: VanEck, Bloomberg. Dane z 31 marca 2024 r. Uwaga: Najwyższy w ciągu miesiąca poziom 815 USD ze stycznia 1980 r. (w ujęciu nominalnym) byłby równy około 2 819 USD w dzisiejszych (2024) dolarach.

Oczywiście wymagałoby to dalszego wsparcia ze strony obecnych czynników napędzających popyt – w szczególności sektora publicznego. W ciągu ostatnich dwóch lat banki centralne stały się ważnym czynnikiem wpływającym na ceny złota. Wygląda na to, że są one w długoterminowym trendzie kupowania złota. Zakupy złota Netto przez banki centralne w I kwartale 2024 (290 ton) stanowiły najwyższą kwartalną wartość w historii od 2000 r. i były o 69% wyższe niż pięcioletnia średnia kwartalna wynosząca 171 ton, co pokazuje rosnący apetyt banków na złoto pomimo silnego wzrostu tego metalu w danym okresie. Jest jednak trochę za wcześnie, aby ocenić, jak wrażliwe na cenę mogą być te zakupy i czy dalsze wzrosty ceny złota mogą osłabić popyt ze strony tego sektora. Złoto odnotowało w tym roku imponujący wzrost. Nie bylibyśmy zaskoczeni, gdyby złoto nieco się wycofało i weszło w okres konsolidacji na niższym poziomie niż obecnie, choć nadal znacznie powyżej 2000 USD, przed rozpoczęciem kolejnego etapu wzrostu.

Podmioty wydobywające odzyskują pozycję

Jeśli chodzi o szczyty –… podmioty wydobywające złoto z pewnością częściowo odzyskały pozycję w ciągu ostatnich kilku miesięcy, ale nadal nie są blisko swoich rekordowych poziomów. Po bardzo mocnym marcu indeksy NYSE Arca Gold Miners Index (GDMNTR)6 i MVIS Global Juniors Gold Miners Index (MVGDXJTR)7 nadal znacznie przewyższały wyniki złota w kwietniu, rosnąc odpowiednio o 6,11% i 6,28%. GDMNTR zamknął się na poziomie 1 164,30 w dniu 30 kwietnia, w porównaniu do najwyższego poziomu z września 2011 r. wynoszącego 1971,01, kiedy złoto było sprzedawane po około 1800 USD za uncję. Sugeruje to, że akcje złota mogą mieć jeszcze dużo potencjału, ponieważ odzyskują one swoją rolę jako zagranie wpływem na cenę złota. Nasze oczekiwania dotyczące ponownej wyceny sektora są nie tylko wspierane przez utrzymujące się mocne ceny złota, ale także zakotwiczone w ogólnie solidnych fundamentach spółek. Jesteśmy zachęceni wynikami finansowymi i operacyjnymi spółek z branży złota za I kwartał 2024 r., które wydają się być w większości zgodne z dotychczasowymi oczekiwaniami dla grupy.

Względny wskaźnik cen – Podmioty wydobywające złoto vs złoto (wrzesień 2011 r. i od sierpnia 2020 r. do kwietnia 2024 r.)

Względny wskaźnik cen – podmioty wydobywające złoto vs złoto (wrzesień 2011 r. i od sierpnia 2020 r. do kwietnia 2024 r.)

Źródło: FactSet, Bloomberg, VanEck. Stan na kwiecień 2024.

Aby otrzymywać więcej analiz na temat inwestowania w złoto zasubskrybuj nasz biuletyn.

Wszystkie wagi spółek, sektorów i podbranż na dzień 31 marca 2024 r., o ile nie zaznaczono inaczej.

* Trendy popytu na złoto w I kwartale 2024.

 Banki centralne – Światowa Rada Złota.

1 Indeks S&P 500 jest powszechnie uważany za najlepszy pojedynczy wskaźnik amerykańskich akcji o dużej kapitalizacji. Indeks ten to korygowany o kapitalizację rynkową indeks 500 czołowych amerykańskich spółek ze wszystkich sektorów rynku, w tym technologii informatycznych, usług telekomunikacyjnych, usług użyteczności publicznej, energii, materiałów, przemysłu, nieruchomości, finansów, opieki zdrowotnej, dóbr konsumpcyjnych wyższego rzędu i artykułów pierwszej potrzeby.

2 NASDAQ Composite Index to ważony kapitalizacją rynkową indeks ponad 2500 akcji notowanych na giełdzie Nasdaq.

3 Indeks dolarowy mierzy wartość dolara amerykańskiego w stosunku do koszyka walut zagranicznych, często określanego jako koszyk walut partnerów handlowych USA.

4 Indeks nastrojów konsumenckich Uniwersytetu Michigan to comiesięczne badanie poziomu zaufania konsumentów w Stanach Zjednoczonych przeprowadzane przez Uniwersytet Michigan.

5 Wskaźnik podstawowych wydatków konsumpcyjnych to wskaźnik cen, który śledzi, ile konsumenci wydają na towary i usługi. Jest on często używany do pomiaru inflacji.

6 NYSE Arca Gold Miners Index jest znakiem usługowym ICE Data Indices, LLC lub jego podmiotów stowarzyszonych („ICE Data”) i został objęty licencją na użytkowanie przez VanEck UCITS ETF plc. („Fundusz”) w powiązaniu z VanEck Gold Miners UCITS ETF („Subfundusz”). Ani Fundusz, ani Subfundusz nie są sponsorowane, wspierane ani promowane przez ICE Data ani ich udziały nie są sprzedawane przez ICE Data. ICE Data nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień dotyczących Funduszu lub Subfunduszu ani co do możliwości NYSE Arca Gold Miners Index co do odzwierciedlenia ogólnych wyników giełdowych. ICE DATA NIE UDZIELA ŻADNYCH JEDNOZNACZNYCH ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI I JEDNOCZEŚNIE ZRZEKA SIĘ ZAPEWNIENIA WSZELKICH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU W ODNIESIENIU DO NYSE ARCA GOLD MINERS INDEX LUB DANYCH W NIM ZAWARTYCH. ICE DATA W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD SZCZEGÓLNYCH, POŚREDNICH LUB WTÓRNYCH (W TYM UTRATĘ ZYSKÓW) ANI ODSZKODOWAŃ RETORSYJNYCH NAWET PO POWIADOMIENIU O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. Indeksy ICE Data Indices, LLC, oraz jego podmiotów stowarzyszonych („ICE Data”), a także powiązane informacje, nazwa „ICE Data” oraz powiązane z nią znaki towarowe stanowią licencjonowaną własność intelektualną ICE Data i nie mogą być kopiowane, wykorzystywane ani rozpowszechniane bez uprzedniej pisemnej zgody ICE Data. Fundusz nie został uznany pod względem legalności i odpowiedniości ani nie jest objęty działaniami w zakresie regulacji, emisji, wsparcia, sprzedaży, gwarancji czy promocji przez ICE Data.

7 MVIS®️ Global Junior Gold Miners Index stanowi wyłączną własność MarketVector Indexes GmbH (podmiotu w pełni zależnego od Van Eck Associates Corporation), który zawarł umowę z Solactive AG na prowadzenie i kalkulację Indeksu. Solactive AG dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe wyliczenie Indeksu. Niezależnie od swoich zobowiązań wobec MarketVector Indexes GmbH („MarketVector”) Solactive AG nie ma obowiązku informowania stron trzecich o błędach w Indeksie. VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF nie jest sponsorowany, wspierany ani promowany przez MarketVector ani jego udziały nie są sprzedawane przez MarketVector. Ponadto MarketVector nie składa żadnych oświadczeń dotyczących zasadności dokonywania inwestycji w Fundusz.

WAŻNE INFORMACJE

To jest komunikacja marketingowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych prosimy o zapoznanie się z prospektem emisyjnym UCITS i dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów (KID). Niniejsze informacje zostały opracowane przez VanEck (Europe) GmbH, który został wyznaczony na dystrybutora produktów VanEck w Europie przez podmiot zarządzający VanEck Asset Management B.V., założony zgodnie z prawem holenderskim i zarejestrowany w Holenderskim Urzędzie ds. Rynków Finansowych (AFM). VanEck (Europe) GmbH z siedzibą przy Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Niemcy, jest dostawcą usług finansowych podlegającym regulacji Federalnego Urzędu Nadzoru Finansowego w Niemczech (BaFin).

Informacje mają na celu jedynie dostarczenie inwestorom informacji ogólnych i wstępnych i nie należy ich interpretować jako porady inwestycyjnej, prawnej lub podatkowej. VanEck (Europe) GmbH oraz jego spółki stowarzyszone i powiązane (łącznie zwane „VanEck”) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w związku z jakąkolwiek decyzją dotyczącą inwestycji, zbycia lub zatrzymania podjętą przez inwestora na podstawie tych informacji. Wyrażone poglądy i opinie są poglądami autora (autorów) i VanEck niekoniecznie musi je podzielać. Opinie są aktualne na dzień publikacji i mogą ulec zmianie w zależności od warunków rynkowych. Niektóre zawarte tu opinie mogą stanowić jedynie projekcje, prognozy i inne stwierdzenia odnoszące się do przyszłości, które nie odzwierciedlają rzeczywistych wyników. Informacje dostarczane przez źródła zewnętrzne są uważane za wiarygodne. Nie zostały niezależnie zweryfikowane pod kątem dokładności ani kompletności i nie mogą być gwarantowane. Mogą zostać naliczone odpowiednie opłaty maklerskie i transakcyjne.

Wszystkie informacje o wynikach opierają się na danych historycznych i nie pozwalają przewidzieć przyszłych zwrotów. Inwestowanie jest obarczone ryzykiem, w tym ryzykiem możliwej utraty kapitału.

Żadna część tego materiału nie może być powielana w jakiejkolwiek formie ani przywoływana w jakiejkolwiek innej publikacji bez wyraźnej pisemnej zgody VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH

Istotne oświadczenia

Wyłącznie do celów informacyjnych i reklamowych.

Niniejsze informacje zostały opracowane przez VanEck (Europe) GmbH, który został wyznaczony na dystrybutora produktów VanEck w Europie przez podmiot zarządzający VanEck Asset Management B.V., założony zgodnie z prawem holenderskim i zarejestrowany w Holenderskim Urzędzie ds. Rynków Finansowych (AFM). VanEck (Europe) GmbH z siedzibą przy Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Niemcy, jest dostawcą usług finansowych podlegającym regulacji Federalnego Urzędu Nadzoru Finansowego w Niemczech (BaFin). Informacje te mają na celu jedynie dostarczenie inwestorom ogólnych i wstępnych danych i nie mogą być interpretowane jako porady o charakterze inwestycyjnym, prawnym czy podatkowym. Inwestorzy powinni skorzystać z profesjonalnego doradztwa w odniesieniu do ich konkretnych okoliczności i obszaru działania. VanEck (Europe) GmbH oraz jego podmioty stowarzyszone i powiązane (razem „VanEck”) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne, dezinwestycyjne lub dotyczące wstrzymania inwestycji podjęte przez inwestora na podstawie tych informacji. Wyrażone poglądy i opinie są poglądami autora (autorów) i VanEck niekoniecznie musi je podzielać. Opinie są aktualne na dzień publikacji i mogą ulec zmianie w zależności od warunków rynkowych. Niektóre zawarte tu opinie mogą stanowić jedynie projekcje, prognozy i inne stwierdzenia dotyczące przyszłości, które nie odzwierciedlają rzeczywistych wyników. Informacje pochodzące ze źródeł trzecich uważa się za wiarygodne, ale nie zostały one poddane niezależnej weryfikacji, a więc nie można zagwarantować ich dokładności ani kompletności. Wszystkie wymienione wskaźniki odnoszą się do sektorów wspólnego rynku i ich wyników. Nie jest możliwe inwestowanie bezpośrednio w indeks.

Podane wyniki bazują na danych historycznych i nie gwarantują osiągnięcia identycznych wartości w przyszłości. Inwestowanie jest obarczone ryzykiem, w tym możliwą utratą kapitału. Przed dokonaniem inwestycji w fundusz należy zapoznać się z Prospektem oraz Kluczowymi informacjami dla inwestorów.

Żadna część tego materiału nie może być powielana w jakiejkolwiek formie ani przywoływana w innych publikacjach bez pisemnej zgody VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH