Algorand ETN

ISIN: DE000A3GWNE8

  • Unikatowa zdolność realizowania obietnicy globalnej gospodarki bez granic.
  • Opracował go Silvio Micali – profesor MIT i kryptograf, laureat Nagrody Turinga.
  • Osiąga przepustowość transakcji na poziomie tradycyjnych finansów, ale z natychmiastową finalnością, niemal zerowymi kosztami transakcji i w trybie 24/7.
  • Jego neutralna z punktu widzenia emisji dwutlenku węgla platforma i unikatowy mechanizm konsensusu „czysty” dowód stawki (Pure Proof-of-Stake, PPoS) rozwiązują „trylemat blockchainowy”.

Ryzyko: Istnieje możliwość utraty kapitału aż do całkowitej utraty inwestycji ze względu na główne czynniki ryzyka wyszczególnione poniżej oraz inne ryzyka opisane w prospekcie sprzedaży.

Algorand: mamy do czynienia z erą zdecentralizowanej gospodarki bez granic

Algorand zaprojektował protokół, który znacznie rozszerza zakres zdecentralizowanych aplikacji (DApps), rozwiązań w zakresie zdecentralizowanych finansów (DeFi) oraz procesów, które można tworzyć na platformie Algorand. Dzięki nowemu zestawowi właściwości wbudowanych bezpośrednio do warstwy 1, aplikacje używane w przedsiębiorstwie mogą być tworzone bez uszczerbku dla wyników czy bezpieczeństwa.

Wyniki Algorand

VanEck Algorand ETN opiera się na wynikach MarketVector Algorand VWAP Close Index.

x
x
swipe
1 Month 3 Miesiące bieżący rok 1 Year 3 Years
(annualizowany)
5 Years
(annualizowany)
MarketVector™ Algorand VWAP Close Index -22,75% 11,55% -0,25% 3,82% -47,06%

Dane liczbowe w tabeli na dzień 04 grudnia 2024. Okresy dłuższe niż jeden rok są annualizowane. Źródło: VanEck, MarketVector. Prezentowane wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Przyszłe wyniki mogą się różnić od obecnych. Stopy zwrotu z inwestycji będą ulegać wahaniom, w związku z czym wartość walorów inwestorów w momencie wykupu może być wyższa lub niższa od ich pierwotnego kosztu.

Źródło: VanEck, MarketVector. Prezentowane wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Przyszłe wyniki mogą się różnić od obecnych. Stopy zwrotu z inwestycji będą ulegać wahaniom, w związku z czym wartość walorów inwestorów w momencie wykupu może być wyższa lub niższa od ich pierwotnego kosztu.

VanEck Algorand ETN

ISIN: DE000A3GWNE8


  • Unikatowy i wysoce skuteczny model konsensusu Silne nastawienie na przedsiębiorstwa, banki centralne i suwerenne państwa Możliwość obrotu jak ETF na giełdach regulowanych Pełne zabezpieczenie Wskaźnik kosztów całkowitych w wysokości 1,5%

Risk indication: 7 out of 7

Niższe ryzyko: Zazwyczaj niższe wynagrodzenie

Wyższe ryzyko: Zazwyczaj wyższe wynagrodzenie

Główne czynniki ryzyka

Pomimo ogólnego entuzjazmu aktywa cyfrowe są wysoce ryzykowną inwestycją. Poniżej przedstawiono kluczowe czynniki ryzyka, które należy wziąć pod uwagę przed dokonaniem inwestycji.

Icon

W ostatnim czasie ceny transakcyjne wielu aktywów cyfrowych były wysoce niestabilne i możliwe, że nadal tak będzie. Aktywa cyfrowe zostały wprowadzone dopiero w ostatniej dekadzie i w wielu jurysdykcjach wciąż brakuje jasnych przepisów, które by je regulowały. Wartość aktywów cyfrowych zależy od tego, na ile korzystne są takie przepisy, jak również od możliwości technologicznych, rozwoju sieci protokołów oraz konkurencji ze strony innych sieci aktywów cyfrowych i rozwidleń. Transakcje dokonywane przez inwestorów spekulacyjnych, fundusze hedgingowe i innych dużych inwestorów mogą znacznie nasilić niestabilność. Konieczność sprzedaży Udziałów w momencie, kiedy cena odpowiednich aktywów cyfrowych jest niższa, niż była w momencie zainwestowania w te aktywy, może spowodować stratę. Nawet jeśli ktoś ma możliwość trzymania Udziałów przez długi czas, mogą one nigdy nie przynieść zysków.

Więcej informacji na temat ryzyka można znaleźć w rozdziale pt. „Czynniki ryzyka” w odpowiednim prospekcie informacyjnym ETN, który jest dostępny na stronie www.vaneck.com.

Dlaczego warto inwestować w noty ETF VanEck?

  • VanEck jest jednym z największych w Europie dostawców not kryptowalutowych ETN. Nasza gama produktów stale się poszerza, aby zapewnić szeroki dostęp do innowacyjnych rozwiązań.
  • Nasze noty ETN zapewniają wygodny sposób na inwestowanie w kryptowaluty poprzez uzyskanie ekspozycji na kurs walorów bez technicznych trudności związanych z ich przechowywaniem.
  • Nasze noty są w 100% zabezpieczone i w pełni inwestowane w natywny token kryptowalutowy.
  • VanEck dąży do zapewnienia dostępu jak najszerszej grupie odbiorców; nasze ETN-y należą do najbardziej opłacalnych z dostępnych walorów.
click-to-view-youtube-video
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: