Skip directly to Accessibility Notice

Ethereum ETN

Przyszłość usług i produktów finansowych

Ethereum ETN - Header

VanEck Ethereum ETN

 • Ekspozycja na pierwszą i największą platformę smart-contract
 • 100% zabezpieczona ETH w chłodni u regulowanego powiernika
 • Możliwość handlu na regulowanych giełdach
 • Uzyskaj do 5% dodatkowego zwrotu dzięki nagrodom za "staking "* z VanEck Ethereum ETN
VETH

Szczegółowe informacje dot. ETN

Szczegółowe informacje dot. ETN

Ticker: VETH
ISIN: DE000A3GPSP7
TER: 1.00%
AUM: $141,9 Mln (na dzień 18-04-2024)

Niższe ryzyko

Zazwyczaj niższe wynagrodzenie

Wyższe ryzyko

Zazwyczaj wyższe wynagrodzenie
1
2
3
4
5
6
7

Ryzyko: Istnieje możliwość utraty kapitału aż do całkowitej utraty inwestycji ze względu na główne czynniki ryzyka, takie jak ryzyko straty i zmienności, ryzyko walutowe lub ryzyko technologiczne, które zostały opisane poniżej oraz w prospekcie sprzedaży. *Nagrody za staking nie są gwarantowane. 

Czym jest Ethereum?


Sprawdzona technologia i silny efekt sieciowy

Ethereum i jego natywna waluta ETH zapewniają najsilniejszy efekt sieciowy w porównaniu z wszystkimi innymi dostępnymi na rynku platformami inteligentnych kontraktów. Jego technologia została przetestowana „w boju” i jednocześnie podlega ciągłym ulepszeniom dzięki bardzo dużemu ekosystemowi deweloperów tworzących na bazie jego sieci.

Zainwestuj w potencjalną przyszłość usług i produktów finansowych

Ethereum to szybko rozwijająca się platforma do digitalizacji aktywów fizycznych – prawdopodobnie będzie to nowy punkt styczności finansów i wielu innych sektorów. Wraz ze wzrostem popularności platformy zyskuje na wartości jej waluta Ether (ETH). VanEck Ethereum ETN umożliwia dokonywanie inwestycji w ten rozwijający się ekosystem w sposób porównywalny z tradycyjnym ETF.

Co to jest stakowanie?

Ethereum to zdecentralizowana platforma typu blockchain o otwartym kodzie źródłowym, która umożliwia funkcjonalność inteligentnych kontraktów. Umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie zdecentralizowanych aplikacji (DApps) w sieci. Ether (ETH) to natywna kryptowaluta Ethereum, używana do wynagradzania uczestników, którzy wykonują obliczenia i zatwierdzają transakcje.


Proof-of-Stake (PoS) to mechanizm konsensusu używany przez niektóre sieci blockchain, w tym Ethereum, w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie stanu sieci. W systemie PoS walidatorzy (uczestnicy posiadający udziały w sieci) są wybierani w celu tworzenia nowych bloków i zatwierdzania transakcji na podstawie ilości posiadanej kryptowaluty i są gotowi „stakować” w ramach zabezpieczenia. Im więcej kryptowaluty stawia walidator, tym większe prawdopodobieństwo, że zostanie on wybrany do sprawdzania transakcji i tworzenia nowych bloków.

Oto jak to działa:

 1. Walidatorzy blokują określoną ilość kryptowaluty jako stake.
 2. Walidatorzy są wybierani do tworzenia nowych bloków i zatwierdzania transakcji na podstawie połączenia czynników, w tym ilości posiadanej kryptowaluty, którą są skłonni stakować, oraz losowy lub deterministyczny proces selekcji.
 3. Walidatorzy, którzy pomyślnie zatwierdzą transakcje i utworzą nowe bloki, zostaną nagrodzeni opłatami transakcyjnymi i nowo wybitą kryptowalutą.
 4. Walidatorzy, którzy zachowują się złośliwie lub próbują zaatakować sieć, ryzykują utratą postawionej kryptowaluty w ramach kary.
 • Wymagania dotyczące zasobów: Proof-of-Work wymaga od walidatorów (kopaczy) wydatkujących zasoby obliczeniowe (elektryczności i sprzętu) rozwiązywania skomplikowanych zagadek matematycznych, natomiast Proof-of-Stake wymaga od walidatorów stakowania kryptowalut.
 • Bezpieczeństwo: Obydwa mechanizmy mają na celu zabezpieczenie sieci, ale robią to na różne sposoby. Proof-of-Work opiera się na mocy obliczeniowej górników w celu zabezpieczenia sieci, podczas gdy Proof-of-Stake opiera się na zachętach ekonomicznych walidatorów w celu utrzymania integralności sieci.
 • Wpływ na środowisko: Proof-of-Work jest krytykowany za wysokie zużycie energii, ponieważ wydobycie wymaga znacznej mocy obliczeniowej. Proof-of-Stake jest uważany za bardziej energooszczędny, ponieważ nie wymaga intensywnych obliczeń.
 • Decentralizacja: Obydwa mechanizmy mają wpływ na decentralizację. Zdaniem niektórych Proof-of-Work ma tendencję do skupiania się wokół górników posiadających znaczne zasoby, a Proof-of-Stake może prowadzić do centralizacji wśród walidatorów o dużym zaangażowaniu środków. Jednak protokoły PoS często wdrażają mechanizmy ograniczające ryzyko centralizacji, takie jak delegowanie lub slashing.

Podsumowując, Ethereum to platforma blockchain obsługująca inteligentne kontrakty, która w 2022 r. przeszła z mechanizmu Proof-of-Work na mechanizm konsensusu Proof-of-Stake, w którym walidatorzy są wybierani na podstawie ilości posiadanej przez nich kryptowaluty i gotowości do jej stakowania, a nie zapewnianej przez nich mocy obliczeniowej.

Uzyskuj do 5% dodatkowego dochodu* dzięki VanEck ETN Ethereum

Rentowność stakowania Ethereum jest przez wielu uważana za stopę kryptowalut „wolną od ryzyka”. Stakowanie to wykorzystanie ryzykownego kapitału w postaci zablokowanych tokenów w celu zabezpieczenia sieci i uzyskania zysku za udostępnienie swoich zasobów. Zablokowane tokeny mogą przyczyniać się do rozproszonego konsensu i realizacji transakcji.

 • Zarabiaj pasywny dochód poprzez VanEck Ethereum ETN
 • Dostęp do zysków ze stakowania dzięki produktowi, którym można handlować jak w przypadku ETF
 • Przyczyniaj się do bezpieczeństwa sieci, z korzyścią dla inwestora i zdecentralizowanej społeczności

*Nagrody za staking nie są gwarantowane

Jak stakowanie działa w praktyce w przypadku VanEck ETN Ethereum?

Stakowanie jest teraz włączone dla VanEck Ethereum ETN. Co to oznacza dla Ciebie jako inwestora i co musisz zrobić, aby zdobyć dodatkowe nagrody? Oto kluczowe cechy stakowania za pośrednictwem VanEck ETN Ethereum.

 • Stosowane przez nas metody stakowania są całkowicie bezdepozytowe, co oznacza, że depozytariusz aktywów ETN zachowuje pełną kontrolę nad zastawionymi aktywami. Nie wiąże się to z żadnym ryzykiem wynikającym z kredytowania.
 • Inwestorzy ETN Ethereum nie muszą podejmować żadnych działań, a w przypadku wypłacenia nagród zostaną one uwzględnione w przysługujących im monetach ETN. Nie ma różnicy, czy nabyłeś ETN w zeszłym roku, czy w zeszłym tygodniu, łączna suma nagród za staking zdobytych w ostatnim przedziale czasowym będzie równomiernie rozdzielona (minus opłaty dostawcy stakingu i podatek)
 • Wszelkie nagrody za stakowanie będą codziennie uwzględniane w wartości aktywów netto na koniec dnia, z punktem granicznym o godzinie 16:00 CET. Nagrody, które należy uwzględnić w NAV, naliczane są za dzień poprzedni (lub dni w przypadku weekendów i świąt) od godziny 00:00 UTC (T-1) do godziny 00:00 UTC (T).
 • Jak stakowanie wygląda w praktyce w przypadku ETN?
  1. VanEck wykorzystuje rzeczywiste ETH przechowywane przez ETN do stakowania, instruując depozytariusza, aby zdeponował ETH na adres depozytowy walidatora. Węzeł walidatora jest własnością dostawcy stakingu i jest przez niego utrzymywany, ale kontrola nad zdeponowanym ETH pozostaje w gestii depozytariusza. Zdeponowane ETH nigdy nie opuszcza portfela typu cold storage depozytariusza.
  2. Po pomyślnym zdeponowaniu na węźle walidatora otrzymuje on w sposób ciągły nagrody z warstwy konsensusu i wykonania.
  3. Naliczone nagrody są codziennie ponownie inwestowane (a czasem także ponownie stakowane) w nocie. Naliczone nagrody są odzwierciedlane w wynikach ETN
  4. Proces ten jest powtarzany, zwiększany lub zmniejszany w zależności od sieci i sytuacji na rynku, aby zapewnić wystarczającą wymienialność ETN Ethereum w dowolnym dniu roboczym. Posiadamy procesy i monitoring w celu zarządzania wymogami płynnościowymi ETN.

Dodawanie Ethereum ETN do portfela

Nawet nieznaczna inwestycja w Ethereum ETN poprawiłaby wyniki portfela w ciągu ostatnich kilku lat. Tę ekspozycję można uzyskać za pośrednictwem VanEck Ethereum ETN, w sposób podobny do ETF.

60% akcji / 40% obligacji w portfelu

*Akcje są reprezentowane przez MSCI World NR USD Index. Obligacje są reprezentowane przez Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index.

Źródło: Morningstar. Podane dane przedstawiają wartości osiągnięte w przeszłości, co nie stanowi gwarancji wyników w przyszłości. Przyszłe wyniki mogą się różnić od obecnych. Stopy zwrotu z inwestycji będą ulegać wahaniom, w związku z czym wartość walorów inwestorów w momencie wykupu może być wyższa lub niższa od ich pierwotnego kosztu.

Dodaj 0,5% Ethereum

*Akcje są reprezentowane przez MSCI World NR USD Index. Obligacje są reprezentowane przez Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index.

Źródło: Morningstar. Podane dane przedstawiają wartości osiągnięte w przeszłości, co nie stanowi gwarancji wyników w przyszłości. Przyszłe wyniki mogą się różnić od obecnych. Stopy zwrotu z inwestycji będą ulegać wahaniom, w związku z czym wartość walorów inwestorów w momencie wykupu może być wyższa lub niższa od ich pierwotnego kosztu.

Dodaj 1% Ethereum

*Akcje są reprezentowane przez MSCI World NR USD Index. Obligacje są reprezentowane przez Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index.

Źródło: Morningstar. Podane dane przedstawiają wartości osiągnięte w przeszłości, co nie stanowi gwarancji wyników w przyszłości. Przyszłe wyniki mogą się różnić od obecnych. Stopy zwrotu z inwestycji będą ulegać wahaniom, w związku z czym wartość walorów inwestorów w momencie wykupu może być wyższa lub niższa od ich pierwotnego kosztu.