ETF Obligacje Rządowe

  • Bezpieczeństwo zapewnione przez rządy krajów europejskich
  • Dzięki naszemu funduszowi Government Bonds ETF można uzyskać dostęp do zdywersyfikowanych, wysokiej jakości portfeli obligacji w ramach jednego zakupu
  • Wieloletnia historia i doświadczenie
  • Niskie opłaty całkowite (0,15%)

Ryzyko: Istnieje możliwość utraty kapitału aż do całkowitej utraty inwestycji ze względu na Ryzyko kredytowe i Ryzyko płynności. Ryzyka te opisują następujące dokumenty: Główne czynniki ryzyka, Kluczowe informacje (TAT/TGBT) oraz prospekt.

Government Bonds ETF to sprawdzony i godny zaufania fundusz

Czy chcesz potencjalnie zabezpieczyć swoje inwestycje przed nieprzewidzianym ryzykiem? Jeżeli tak, warto rozważyć euroobligacje skarbowe. Prawdopodobieństwo, że rząd nie wywiąże się ze spłaty zobowiązania, jest bardzo małe, dlatego obligacje są postrzegane jako najbezpieczniejsza inwestycja.

Instrumenty o stałym dochodzie są częścią portfeli instytucjonalnych ze względu na ich właściwości dywersyfikacyjne w długich okresach.

Bezpieczne inwestowanie poprzez fundusz Government Bonds ETF

Źródło: VanEck.

Zaufanie do funduszu Government Bonds ETF

Rządy na całym świecie pożyczają środki finansowe na wydatki publiczne. W rzeczywistości rynek obligacji jest największym na świecie rynkiem finansowym, a obligacje skarbowe stanowią jego największą część.1 Rządy zwykle zobowiązują się do wynagradzania inwestorów poprzez wypłatę kuponu, tj. odsetek od obligacji, a także do wykupienia ich po określonym czasie.

Inwestując w obligacje skarbowe, można przyczynić się finansowania usług publicznych – od transportu przez opiekę zdrowotną po edukację.

1Źródło: ICMA.

Dlaczego fundusze Government Bonds ETF firmy VanEck?

Odpowiedź jest prosta: nasze fundusze Government Bonds ETF to niskie koszty i wysoka jakość.

Fundusze Government Bonds ETF w dwóch odsłonach

Nasze fundusze Government Bonds ETF są dostępne w dwóch wariantach – jeden odwzorowuje indeks, który obejmuje jedynie najlepiej oceniane obecnie obligacje w całej Europie (z oceną AAA i AA), drugi odwzorowuje indeks, który obejmuje również mniej bezpieczne opcje i ma na celu zapewnienie nieco większej rentowności.

Fundusz Government Bonds ETF inwestuje wyłącznie w najbezpieczniejsze euroobligacje skarbowe. Eksperckie agencje ratingowe przyznały im najwyższą ocenę AAA lub AA. Obecnie należą do nich obligacje, które emitują następujące kraje: Niemcy, Francja, Belgia, Holandia i Austria.

Ryzyko funduszu Government Bonds ETF: Przed dokonaniem inwestycji inwestorzy powinni uwzględnić ryzyko. Zobacz zakładkę poświęconą czynnikom ryzyka na tej stronie.

x
x
* Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym prognostykiem przyszłych wyników. Źródło: VanEck. Stopę zwrotu odzwierciedla najniższa możliwa stopa zwrotu [Yield-to-Worst].

VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

ISIN: NL0010273801

  • Tylko obligacje o ratingu AAA i AA | Najlepsi europejscy emitenci: Niemcy, Holandia, Austria, Francja i Belgia | Termin wykupu od 1 do 5 lat

Risk indication: 2 out of 7

Niższe ryzyko: Zazwyczaj niższe wynagrodzenie

Wyższe ryzyko: Zazwyczaj wyższe wynagrodzenie

VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

ISIN: NL0009690254

  • 25 najbardziej płynnych obligacji skarbowych w strefie euro | Rating inwestycyjny | Termin wykupu od 1 do 10 lat

Risk indication: 3 out of 7

Niższe ryzyko: Zazwyczaj niższe wynagrodzenie

Wyższe ryzyko: Zazwyczaj wyższe wynagrodzenie

Główne czynniki ryzyka funduszu Government Bonds ETF

Icon

Zmiany stóp procentowych mają istotny wpływ na wyniki emitowanych przez podmioty papierów wartościowych o stałym dochodzie. Potencjalne lub rzeczywiste obniżenie oceny kredytowej może zwiększyć zakładany poziom ryzyka. Jest to jeden z czynników, które należy wziąć pod uwagę, inwestując w fundusz Government Bonds ETF.

Więcej informacji na temat ryzyk można znaleźć w zakładce „Czynniki ryzyka” w aktualnym prospekcie Funduszu, który jest dostępny na stronie www.vaneck.com.

Odkryj inne fundusze ETF

więcej ETF-ów

Dlaczego warto inwestować w fundusze ETF VanEck?

  • Od momentu powstania w 1955 r. nieustannie pozostajemy pionierami innowacji, dając inwestorom dostęp do nowych możliwości, takich jak fundusze złota, fundusze rynków wschodzących i ETF-y.
  • Jesteśmy podmiotem prywatnym, co pozwala nam skupić się na długofalowych interesach naszych klientów.
  • Nasze ETF-y są transparentne: nabywają bazowe papiery wartościowe (brak replikacji syntetycznej). Papiery wartościowe nie podlegają wypożyczeniu.*
* Dotyczy to tylko europejskich funduszy ETF VanEck.
click-to-view-youtube-video