Skip directly to Accessibility Notice
 • VanEckUCITS ETFs: Veelgestelde vragen over fondssluitingen

  16 december 2021


  Welke fondsen worden gesloten?

  Waarom en hoe is dit fonds geselecteerd?

  Wat wordt de laatste handelsdag?

  Kan ik mijn aandelen nu verkopen?

  Wat gebeurt er als ik mijn aandelen niet voor de laatste beurshandelsdag verkoop?

  Wanneer worden de opbrengsten van de verplichte terugkoop uitgekeerd?

  Wat gebeurt er als ik geen automatische terugkoop wil?

  Biedt VanEck vergelijkbare ETFs aan?

  Hoe moet dit belastingtechnisch worden behandeld?

  Hoe zit het met de sluitingskosten?

  Hoe kan ik contact opnemen met VanEck?


  Welke fondsen worden gesloten?

  Naam share class ISIN
  VanEck™ Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF (EUR) Class A

  NL0011376074  Waarom en hoe is dit fonds geselecteerd?

  Na zorgvuldige overweging op basis van een evaluatie van het huidige productaanbod, rekening houdend met de assets onder beheer en de langetermijnbelangen van beleggers, is het bestuur tot de beslissing gekomen dat het in het beste belang van het fonds en de beleggers is om de VanEckMorningstar North America Equal Weight UCITS ETF te sluiten. Er is sinds de introductie van het fonds in 2015 zeer weinig marktinteresse geweest en de waarde van de assets onder beheer is nooit boven € 15 miljoen gekomen.


  Wat wordt de laatste handelsdag?

  De laatste dag waarop fondsaandelen kunnen worden verhandeld op de beurzen waarop de fondsen zijn genoteerd, is 17 januari 2022 (de "laatste beurshandelsdag").

  Verder moeten de laatste aanvragen voor aankopen en terugkopen van authorised participants in verband met de laatste handelsdag (18 januari 2022) uiterlijk op 18 januari 2022 zijn ontvangen, vóór de sluitingstijden die in het fondssupplement worden vermeld.


  Kan ik mijn aandelen nu verkopen?

  Ja, beleggers kunnen vóór of op de laatste beurshandelsdag (17 januari 2022) hun aandelen verkopen.


  Wat gebeurt er als ik mijn aandelen niet voor de laatste beurshandelsdag verkoop?

  De aandelen van beleggers die hun aandelen niet op of vóór de laatste beurshandelsdag hebben verkocht, of die op of voor de laatste handelsdag geen geldige aanvraag hebben ingediend om hun aandelen, overeenkomstig de in het prospectus vermelde voorwaarden, terug te laten kopen, en, in elk geval, die per 25 januari 2022 (de "recorddatum") beleggers zijn in het fonds, worden op 25 januari 2022 (de "dag van verplichte terugkoop") verplicht teruggekocht. Dit is de dag waarop de intrinsieke waarde (IW) voor de laatste keer wordt berekend (de "laatste IW").


  Wanneer worden de opbrengsten van de verplichte terugkoop uitgekeerd?

  De opbrengsten van de verplichte terugkoop worden op of rond 1 februari 2022 (de "afwikkelingsdatum") uitgekeerd aan degenen die op de recorddatum zijn ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de maatschappij als houder van aandelen van het fonds.

  Beleggers die aandelen kopen en verkopen via een broker of via een market maker/authorised participant, en/of beleggers die aandelen aanhouden via een gevolmachtigde en/of afwikkelende instantie, zijn mogelijk niet opgenomen in het aandeelhoudersregister van de maatschappij. Dergelijke beleggers moeten de afhandeling van hun belegging rechtstreeks regelen via hun broker, market maker/authorised participant, gevolmachtigde of afwikkelende instantie (al naargelang wat van toepassing is).


  Wat gebeurt er als ik geen automatische terugkoop wil?

  Als u geen automatische terugkoop wenst op de dag van verplichte terugkoop, kunt u, als u een authorised participant bent, uw fondsaandelen op elk gewenst moment tot en met de laatste handelsdag laten terugkopen volgens de reguliere terugkoopprocedures zoals vermeld in het prospectus van het fonds.

  Wanneer een terugkoopaanvraag op de recorddatum nog niet is afgewikkeld, worden de desbetreffende aandelen verplicht teruggekocht tegen de waarde van de laatste IW op de dag van verplichte terugkoop, als onderdeel van de hierboven geschetste procedure voor sluiting van het fonds.


  Biedt VanEck vergelijkbare ETFs aan?

  VanEck biedt een ETF aan met een vergelijkbare geografische blootstelling, de VanEckTMMorningstar US Wide Moat UCITS ETF. Deze ETF belegt in aantrekkelijk gewaardeerde Amerikaanse aandelen op basis van schattingen van Morningstar met langdurige concurrentievoordelen. De onderliggende index van het fonds is per 20 december gewijzigd en omvat nu selectiecriteria op basis van duurzaamheid. De nieuwe naam van het fonds is VanEckTMMorningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF. Als u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met VanEck. Gebruik hiervoor de contactgegevens die onderaan deze pagina worden vermeld. De beheervergoeding van de VanEckTMMorningstar US Wide Moat UCITS ETF is verhoogd naar 0,49%, vergeleken met 0,2% voor het gesloten fonds. Beleggers wordt aanbevolen zelf advies in te winnen met betrekking tot de geschiktheid van een belegging in de VanEckTMMorningstar US Wide Moat UCITS ETF.


  Hoe moet dit belastingtechnisch worden behandeld?

  Wij raden beleggers aan om bij hun eigen professionele adviseurs advies in te winnen over de fiscale gevolgen van de verplichte terugkoop en de sluiting van het fonds. De wetgeving is op dit punt niet voor iedereen gelijk en is afhankelijk van de nationaliteit van de belegger of van het land waar deze woonachtig, ingezeten of gevestigd is.


  Hoe zit het met de sluitingskosten?

  De extra kosten die voortvloeien uit de sluiting van het fonds, worden betaald door VanEck Asset Management B.V. De normale operationele en transactiekosten voor het fonds en eventuele commissies voor contante terugkopen blijven voor rekening van het fonds en zijn aandeelhouders, overeenkomstig de in het fondssupplement opgenomen voorwaarden.


  Hoe kan ik contact opnemen met VanEck?

  Als u vragen hebt over onderwerpen die op deze pagina met veelgestelde vragen aan de orde komen, neem dan contact op met onze lokale vertegenwoordiger in uw land of stuur een mail naar EMEAsales@vaneck.com. Gebruik dit e-mailadres ook als er in uw land geen lokale VanEck-vertegenwoordiger is.

   

  Over VanEck
  Het hoofdkantoor van VanEck bevindt zich in New York. Daarnaast beschikt VanEck over kantoren in Frankfurt (Duitsland), Pfäffikon (Zwitserland), Amsterdam (Nederland), Sydney (Australië) en Shanghai (China).

   

  Belangrijke kennisgevingen

  Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

  Deze informatie is afkomstig van VanEck Asset Management B.V., een UCITS-beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck Asset Management B.V. en de aan VanEck Asset Management B.V. verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze bijdrage kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij beschouwen informatie die afkomstig is van derden als betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Alle indices die worden vermeld, zijn maatstaven voor het vergelijken van algemene marktsectoren en rendementen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen.

  VanEck Asset Management B.V., de beheermaatschappij van VanEck™ Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF (de "ETF"), een subfonds van VanEck™ ETFs N.V., is een UCITS-beheermaatschappij onder Nederlands recht en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). De ETF is geregistreerd bij de AFM en volgt een aandelenindex. De waarde van de ETF-assets kan fluctueren. Dit is grotendeels het gevolg van de gehanteerde beleggingsstrategie. Als de waarde van een onderliggende index daalt, daalt ook de waarde van de ETFs.

  VanEck Asset Management B.V., de beheermaatschappij van VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF (de "ETF"), een subfonds van VanEck™ UCITS ETFs plc, is een UCITS-beheermaatschappij onder Nederlands recht en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). De ETF is geregistreerd bij de Central Bank of Ireland en volgt een aandelenindex. De waarde van de ETF-assets kan fluctueren. Dit is grotendeels het gevolg van de gehanteerde beleggingsstrategie. Als de waarde van een onderliggende index daalt, daalt ook de waarde van de ETF.

  Beleggers moeten het prospectus en de essentiële beleggersinformatie raadplegen voordat ze in een fonds gaan beleggen. Deze documenten zijn kosteloos in het Engels verkrijgbaar via www.vaneck.com, bij de beheermaatschappij of bij de kantoren van de lokale informatieverstrekkers. De essentiële beleggersinformatie is in voorkomende gevallen ook verkrijgbaar in enkele andere talen. De contactgegevens kunt u vinden op deze website.

  Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

  © VanEck Asset Management B.V.