Inwestuj w złoto z ETF

Dowiedz się, jak inwestować w złoto

Przebicie ceny złota

Rynki hossy można sklasyfikować jako sekularne (długoterminowe) lub cykliczne (fazy hossy na ogólnym rynku bessy). Przed przebiciem poziomu 1400 USD za uncję w czerwcu 2019 r. analizy techniczne wskazywały, że złoto znajduje się na rynku cyklicznym.

x
x

Źródło: VanEck.

Inwestuj w złotoZłoto jest środkiem przechowywania wartości od tysięcy lat, na przykład jako środek płatniczy lub biżuteria. Inwestowanie w złoto może być interesujące dla wielu inwestorów, dowiedz się dlaczego:

Inwestuj w złoto

Zalety inwestowania w złoto

 • Od zarania dziejów złoto było używane jako pieniądz lub jego zabezpieczenie.
 • Złoto – wraz z akcjami, obligacjami i nieruchomościami – może przyczynić się do dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. W przeszłości, gdy dochodziło do dużych spadków na rynkach akcji, ceny złota spadały znacznie mniej lub nawet rosły.
 • Złoto cechują atrakcyjne właściwości bazowe: Popyt na złoto rośnie od lat, podczas gdy jego roczna podaż utrzymuje się na stałym poziomie.

Oczywiście, jak w przypadku każdej inwestycji, zawsze istnieje ryzyko i nie ma gwarancji, że złoto zachowa tę rolę w przyszłości.

Jak inwestować w złoto  Jak inwestować w złoto

Istnieje kilka sposobów inwestowania w złoto, a tym samym uzyskania ekspozycji na jego cenę. W obszarze naszego badania są:


 • Złoty kruszec (sztabki lub monety)
 • Złote wyroby jubilerskie
 • Certyfikaty na złoto
 • Udziały w przedsiębiorstwach wydobywających złoto (lub bardziej zróżnicowana opcja jak np. fundusz ETF zawierający walory przedsiębiorstw wydobywających złoto)

Przyjrzyjmy się każdej z tych opcji.

Jest to inwestycja w złoto w jego fizycznej postaci. Kruszec oznacza złoto lub srebro o czystości co najmniej 99,5%. Można kupić sztabki złota lub monety (te nie są tak czyste) i trzymać je w sejfie w swoim domu, w banku lub depozycie. Gdy złoto trzymane jest w banku lub depozycie, trzeba ponosić koszty jego przechowywania. Ważne jest także, by zrobić rozeznanie i kupować kruszec w renomowanym punkcie sprzedaży, np. APMEX, JM Bullion czy innym. Na całym świecie działa szereg renomowanych punktów sprzedaży, a monety i kruszce można kupić nawet przez Internet.

Złota biżuteria zwykle utrzymuje swoją wartość, ale może to być ryzykowny sposób inwestowania w złoto. Po pierwsze, należy upewnić się, że zakupiona złota biżuteria jest najwyższej jakości. Należy także upewnić się, że nie przepłaca się za biżuterię. Należy pamiętać, że płaci się nie tylko za złoto, ale także za kunszt wykonania biżuterii. Ponadto należy przechowywać biżuterię w bezpiecznym miejscu. Ogólnie rzecz biorąc, jest to dobra inwestycja tylko wtedy, gdy uzyska się dobrą cenę lub noszenie złotej biżuterii sprawia po prostu przyjemność.

Certyfikat na złoto jest papierowym dokumentem, który wskazuje na posiadanie roszczenia do określonej ilości złota. Zasadniczo w przypadku chęci zakupu złota w fizycznej postaci, ale bez konieczności jego przechowywania, można zdecydować się na zakup certyfikatów na złoto. Oczywiście certyfikaty te należy kupować u renomowanego sprzedawcy.

Inną opcją inwestowania w złoto jest zakup akcji podmiotu wydobywającego złoto. Może to być podmiot, który faktycznie wydobywa złoto czy inne metale szlachetne, lub podmiot zajmujący się poszukiwaniem złota i innych zasobów naturalnych, takich jak miedź czy platyna. Bardzo ważne jest, aby dokładnie zbadać każdy taki podmiot, ponieważ zakup akcji jednego takiego podmiotu wiąże się z większym ryzykiem niż w przypadku funduszu powierniczego lub funduszu ETF, który posiada wiele udziałów i jest zdywersyfikowany.

Przegląd zalet i wad różnych produktów związanych z inwestowaniem w złoto

  Plusy Minusy

    lingot.svg   Złoto bulionowe i złote monety

 • Aktywa rzeczowe
 • Waluta na czasy kryzysu
 • Łatwość zrozumienia
 • Wysokie ceny zakupu
 • Brak odsetek/dywidendy
 • Drogie przechowywanie
 • Możliwość kradzieży
 • Kwota minimalna

    certificat.svg    Certyfikaty na złoto

 • NBrak wymagań dotyczących fizycznego przechowywania
 • Brak bezpośredniej własności
 • Brak odsetek/dywidendy
 • Wysokie opłaty

  etc.svg  Fundusze Gold ETC

 • Brak wymagań dotyczących fizycznego przechowywania
 • Niezwykła płynność
 • /li>
 • Brak odsetek/dywidendy

   azioni.svg     Walory podmiotów
        wydobywających złoto

 • Brak wymagań dotyczących fizycznego przechowywania
 • Wysoki potencjał wzrostu
 • Dywidendy
 • Niezwykła płynność
 • Duża zmienność cen
 • Ryzyko kapitałowe
 • Wymagana analiza kapitałowa

 etf.svg Fundusze ETF obejmujące
        podmioty wydobywające złoto

 • Brak wymagań dotyczących fizycznego przechowywania
 • Wysoki potencjał wzrostu
 • Dywidendy
 • Niezwykła płynność
 • Duża zmienność cen
 • Ryzyko kapitałowe

Inwestowanie w złoto zgodnie z własnymi ramami czasowymi

Poszczególne opcje inwestowania w złoto różnią się także pod względem ram czasowych, płynności i przydatności dla określonych typów inwestorów.

Inwestuj w złoto zgodnie z własnymi ramami czasowymi
Źródło: VanEck.

Inwestowanie w złoto poprzez akcje przedsiębiorstw wydobywających złoto

Akcje podmiotów wydobywczych takich jak Newmont Corp czy Barrick Gold Corp to pośredni sposób na czerpanie zysków ze zmian cen złota. Ich ceny są zwykle skorelowane z ceną złota i dają następujące korzyści:

 • Unika się kosztów przechowywania kruszcu. Koszty te mogą być znaczne, jeżeli weźmie się pod uwagę niezbędne środki bezpieczeństwa.
 • Podmioty wydobywające złoto mogą wypłacać dywidendy, co może mieć wpływ na stopę zwrotu z inwestycji. W przypadku kruszcu zysk pochodzi wyłącznie ze wzrostu (lub spadku) ceny. Nie trzeba tu dodawać, że nie można zagwarantować korzystnej zmiany ceny.
 • Wartość akcji podmiotów wydobywających złoto może rosnąć bez wzrostu ceny złota. Może się tak zdarzyć na przykład wtedy, gdy dany podmiot wprowadzi usprawnienia operacyjne, które poprawią rentowność. Uwaga: wartość może również ulec zmniejszeniu z powodu niewłaściwego zarządzania.

Analizując dane historyczne, kursy akcji podmiotów wydobywających złoto rosły nieproporcjonalnie w miarę wzrostu cen tego surowca. Wynika to z faktu, że ich rentowność wzrasta nieproporcjonalnie w przypadku wzrostu przychodów przy niezmienionych kosztach. Ma to miejsce również w przeciwnym kierunku. Gdy ceny złota spadają, kursy akcji mogą spaść nieproporcjonalnie. Jest to istotny element, o którym należy pamiętać przy podejmowaniu decyzji o inwestowaniu w złoto poprzez akcje podmiotów wydobywczych.

Inwestuj w przedsiębiorstwa wydobywające złoto poprzez fundusze ETF

W przypadku chęci inwestowania w akcje podmiotów wydobywających złoto na szeroką skalę można skorzystać z funduszy ETF obejmujących jednostki zajmujące się wydobyciem złota. Instrument ten eliminuje konieczność wyszukiwania pojedynczych akcji i umożliwia inwestorom dokonywanie zakupów w całym sektorze w oparciu o szeroką dywersyfikację.


VanEck oferuje dwa fundusze ETF inwestujące w akcje podmiotów wydobywających złoto:


Czynniki ryzyka

Inwestowanie w podmioty wydobywające złoto wiąże się z szeregiem zagrożeń. Najważniejszym ryzykiem jest wrażliwość na cenę złota. Dodatkowo istnieje ryzyko inwestowania w sektorze surowców naturalnych: na działalność podmiotów może negatywnie wpływać szereg czynników, np. uwarunkowania polityczne i ekonomiczne, wahania kursów walut, ograniczenia importu oraz wyczerpywanie się zasobów naturalnych.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: