pl pl false false

ETF Academy Inwestowanie pieniędzy:
Inwestowanie dla początkujących

Video: Inwestowanie
pieniędzy

Pawel Kielkowski

Inwestowanie pieniędzy

Czy jesteś zainteresowany pomnażaniem swoich oszczędności? Stopy procentowe są niskie, a depozyty bankowe nie są zbyt dochodowe. Zdecydowanie nie ma lepszego sposobu na pomnażanie kapitału niż długoterminowe inwestowanie pieniędzy. Aby jednak zapewnić sobie najlepszy zwrot z inwestycji w stosunku do ryzyka, trzeba inwestować mądrze. VanEck ETF Academy to elementarz dla początkujących inwestorów, który wyjaśnia kluczowe pojęcia i terminy dotyczące sposobów inwestowania.

Inwestowanie pieniędzy dla początkujących

Obowiązują trzy złote zasady, które stanowią wstępne wskazówki dla początkujących inwestorów:

Trzy złote zasady dla początkujących dotyczące inwestowania pieniędzy

  1. Dywersyfikacja;
  2. Przyjęcie długoterminowego horyzontu czasowego;
  3. Utrzymanie kosztów na niskim poziomie.

Każdą z tych zasad omawiamy na stronach szkoleniowych.

Co oznacza „inwestowanie pieniędzy”?

Inwestowanie pieniędzy to lokowanie kapitału w spółki lub papiery wartościowe emitowane przez skarb państwa, aby wygenerować zysk lub wypracować przychód. Najczęściej ludzie inwestują w papiery wartościowe, np. akcje lub obligacje. Coraz częściej inwestują w fundusze ETF. Można zaobserwować coraz bardziej widoczny trend inwestowania pieniędzy w sposób, który nie tylko pozwala zapewnić sobie zwrot z inwestycji, ale także przynosi korzyść dla środowiska lub społeczeństwa.

Inwestorzy: Nie tylko dla uprzywilejowanych

Zgodnie z popularnym stereotypem inwestować mogą tylko najbogatsi z nas. W rzeczywistości jednak inwestowanie pieniędzy staje się coraz bardziej dostępne dla wszystkich, ponieważ bariery inwestowania zostają pokonane. W dzisiejszych czasach koszty prowadzenia rachunku maklerskiego są minimalne, tak samo jak opłaty transakcyjne. Wybór nie ogranicza się do pojedynczych akcji czy obligacji: Fundusze ETF pozwalają inwestować pieniądze w zdywersyfikowany portfel inwestycyjny już za kilkadziesiąt złotych.

Inwestowanie pieniędzy: Główne powody

Udowodniono, że na przestrzeni czasu cierpliwy inwestor może zgromadzić duży kapitał dzięki inwestowaniu. Tzw. „procent składany” może dać duże zwroty z inwestycji rok po roku – jeżeli inwestycja na poziomie 1000 EUR daje zwrot 20% w skali roku, jej wartość wyniesie 1200 EUR. Ale jeżeli w kolejnym roku inwestycja ponownie da zwrot 20%, kapitał urośnie do 1440 EUR, a nie 1400 EUR. Dlaczego? Ponieważ zysk z roku poprzedniego, wynoszący 200 EUR, również wypracuje zwrot – nie tylko sama zainwestowana kwota. W dłuższej perspektywie czasowej indywidualni inwestorzy mogą zgromadzić w ten sposób znaczny kapitał, dlatego tak ważne jest, aby zacząć inwestować jak najwcześniej.

Przed zainwestowaniem pieniędzy należy wziąć pod uwagę ryzyko, tj. ryzyko straty kapitału.

Inwestowanie pieniędzy: Jak

Jeżeli chodzi o inwestowanie pieniędzy, mamy trzy możliwości: akcje (1), obligacje (2) oraz lokaty bankowe (3)

Rynki finansowe oferują trzy tradycyjne rozwiązania – trzy rodzaje instrumentów pozwalające na ulokowanie pieniędzy: akcje (1), obligacje (2) oraz lokaty bankowe (3). W przeszłości akcje dawały najwyższe zwroty, ale generowały też większe ryzyko. W momencie, w którym rynki finansowe korygują wyniki, akcje mogą dużo tracić na wartości. Trzymanie pieniędzy na rachunku w banku jest rozwiązaniem bardziej stabilnym, ale przy stopach procentowych bliskich zeru jest to prawie nieopłacalne, a koszt prowadzenia rachunku może być wyższy od wysokości zwrotu z inwestycji. W niektórych sytuacjach może dojść do upadłości banku, co z kolei może doprowadzić do znacznych strat dla oszczędzających. Patrząc pod kątem notowań historycznych, w kwestii zwrotu i ryzyka obligacje plasują się pomiędzy akcjami i lokatami bankowymi. Zgodnie z podstawowymi zasadami inwestowania wybory te pokazują kompromis między ryzykiem a stopą zwrotu. Aby uzyskać wyższy zwrot z inwestycji, zazwyczaj trzeba zaakceptować wyższy poziom ryzyka i odwrotnie.

Uczenie się, jak inwestować

Jest wiele podręczników dla początkujących inwestorów, ale nic nie zastąpi doświadczenia. Zacznij inwestować pieniądze powoli, a z czasem nabędziesz umiejętności i doświadczenia.


ETF Academy Navigation

Twój postęp w Academy 0% ukończono