Jak inwestować

Video: Inwestowanie dla początkujących

Pawel Kielkowski

click-to-view-youtube-video

Ludzie często uważają, że inwestycje są tylko dla osób bardzo bogatych. Nie zgadzamy się z tym stwierdzeniem. Obecnie można zacząć inwestować, mając w kieszeni kilkadziesiąt euro. Kluczowe jest jednak zrozumienie szans i zagrożeń związanych z inwestowaniem. Dlatego też stworzyliśmy stronę „Inwestowanie dla początkujących”, aby nauczyć podstaw inwestowania osoby, które dopiero zaczynają.

 1. Co oznacza inwestowanie dla początkujących?
 2. Dlaczego warto zacząć inwestować?
 3. Ryzyka związane z inwestowaniem przez początkujących
 4. Inwestowanie jest dla wszystkich, także dla początkujących
 5. Jakie są kategorie inwestycji? 
 6. Możliwe stopy zwrotu dla inwestorów
 7. Znaczenie dywersyfikacji inwestycji
 8. Inwestycja dla początkujących jako działanie długoterminowe
 9. Inwestowanie po niskich kosztach
 10. Kiedy warto zacząć inwestować?
 11. Inwestowanie dla początkujących poprzez fundusz inwestycyjny czy bezpośrednio?

Zaczynajmy!

Co oznacza inwestowanie dla początkujących?

Rozpoczęcie inwestycji oznacza przeniesienie środków finansowych w celu uzyskania korzyści finansowej. Ty masz kapitał, ktoś inny ma pomysł. Gdy zainwestujesz swoje pieniądze (czasowo), ten pomysł może stać się rzeczywistością. Jest więc prawdopodobne, choć nie można tego zagwarantować, że otrzymasz wtedy nagrodę finansową za podjęte ryzyko.Dlaczego warto zacząć inwestować?

Może chcesz wcześniej przestać pracować? A może odłożyć trochę pieniędzy na czarną godzinę? A może zostawić coś swoim dzieciom lub wnukom? Generalnie rzecz biorąc, masz dwie opcje: albo przekazujesz pieniądze do banku, aby uzyskać odsetki od oszczędności, albo je inwestujesz. Oszczędzanie na lokacie ma zasadniczą zaletę: ryzyko jest dość mocno ograniczone. Jednak stopy procentowe są obecnie dość niskie w porównaniu ze średnimi historycznymi. Kiedy inwestujesz, możesz otrzymać zwrot z inwestycji. Jest to jednak równoważone przez ryzyko, jakie ponosisz, inwestując w fundusze ETF. Strona „Inwestowanie dla początkujących” zawiera ogólny przegląd rozwiązań inwestycyjnych. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat oszczędzania, inwestowania i ponoszenia ryzyka w odpowiedniej sekcji Akademia ETF.Ryzyka związane z inwestowaniem przez początkujących

Inwestowanie jest ryzykowne zarówno dla początkujących, jak i dla bardziej doświadczonych inwestorów. Ceny ulegają wahaniom i możesz stracić część, a nawet całość swojej inwestycji. Można jednak ograniczyć to ryzyko. Głównymi metodami realizacji tego celu są:

 • Dywersyfikacja inwestycji w różne klasy aktywów.
 • Wybór długiego horyzontu inwestycyjnego.
 • Inwestowanie po niskich kosztach.
 • Unikanie inwestycji w produkty lewarowane lub produkty, które w inny sposób wykorzystują pożyczone pieniądze, ponieważ często są one bardzo ryzykowne, a ryzyko nie jest jasno określone.

Trzymając się tej zasady, stajesz się długoterminowym inwestorem niespekulacyjnym. Szczególnie osoby, które zaliczają się do kategorii „początkujących inwestorów”, powinny trzymać się tych jasnych, prostych zasad. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat ryzyka w odpowiedniej sekcji naszej Akademia ETF.Inwestowanie jest dla wszystkich, także dla początkujących

Zwykle inwestują przede wszystkim ludzie najbogatsi. Szkoda, bo inwestowanie może prowadzić do atrakcyjnych stóp zwrotu w długim okresie. Uważamy, że inwestycje powinny być dostępne dla każdego. Dlatego na stronie „Inwestowanie dla początkujących” staramy się zebrać przydatne i proste rozwiązania ułatwiające podjęcie pierwszych kroków.Jakie są kategorie inwestycji?

Dostępna jest cała gama kategorii inwestycji. W praktyce najczęściej spotyka się następujące kategorie:Możliwe stopy zwrotu dla inwestorów

Jakiego zwrotu można oczekiwać z inwestycji? Nasza odpowiedź brzmi: nie wiemy i nikt inny też nie wie. To ryzyko, które podejmujesz, a za jego podjęcie możesz otrzymać nagrodę. Chociaż historyczne stopy zwrotu nie stanowią gwarancji przyszłych wyników, warto przyjrzeć się historycznym zwrotom dla każdej klasy aktywów. Według badań1 nominalne roczne stopy zwrotu w USA w okresie 1928–2021 kształtowały się następująco2:

 • Akcje i udziały: 11.82%
 • Rządowe papiery wartościowe: 3.33%
 • Nieruchomości: 4.36%

Możliwe, że w przyszłości zwroty będą niższe, ale nie możemy tego wiedzieć z całą pewnością:

 • Obecny cel inflacyjny EBC jest niższy od poziomu inflacji historycznej.
 • Obecne stopy procentowe, choć idą w górę, są wciąż niskie w porównaniu ze średnimi historycznymi, co ogranicza rentowność obligacji.


Znaczenie dywersyfikacji inwestycji

Przy inwestowaniu można stracić cały zainwestowany kapitał. W praktyce stanowi to realne ryzyko tylko dla osób, które inwestują w bardzo skoncentrowany sposób, na przykład w jeden lub niewielką liczbę papierów wartościowych w tym samym sektorze. Dzięki dywersyfikacji można zmniejszyć ryzyko bez konieczności utraty zysków. Aby to osiągnąć, trzeba zainwestować w różne produkty:

 • Kategorie inwestycji
 • Kraje
 • Sektory
 • Przedsiębiorstwa lub rządy państw

Dywersyfikacja jest więc bardzo istotną kwestią, zwłaszcza w kontekście treści strony „Inwestowanie dla początkujących”.Inwestycja dla początkujących jako działanie długoterminowe

Ponieważ ceny mają charakter zmienny, lepszym rozwiązaniem byłoby utrzymywać inwestycje w dłuższej perspektywie. Wejście na rynek, gdy ceny są wysokie, i wyjście z niego, gdy są niskie, byłoby wysoce niekorzystne. Niektórzy inwestorzy dokonują inwestycji „na wieczność”, zamierzając przekazać swój portfel po śmierci. Poprzez dodanie papierów wartościowych do swojego portfela zwiększają strumień corocznych dywidend. Te dywidendy można na przykład przeznaczyć na codzienne wydatki i potrzeby konsumpcyjne. Zagadnienie dywidend jest również szczegółowo omówione w osobnej sekcji naszej Akademia ETF.Inwestowanie po niskich kosztach

Trzeba pamiętać, że koszty inwestycji mogą znacznie obniżyć zyski. Niestety, niektórzy zarządzający są mistrzami w tworzeniu drogich produktów inwestycyjnych, których koszty nie są zbyt przejrzyste. Przed zainwestowaniem pieniędzy, zwłaszcza gdy jest się początkującym inwestorem, trzeba więc uważnie przeczytać to, co jest napisane drobnym drukiem.Kiedy warto zacząć inwestować?

Czy jest właściwy moment, by zacząć? I skończyć? Wielu menedżerów wykorzystuje historyczne symulacje, aby pokazać, że ich metoda prowadzi do fantastycznych wyników. Jednak niewiele z tych metod, jeżeli w ogóle którekolwiek, sprawdzają się niezawodnie także w przyszłości. W rezultacie dobrze byłoby nie podążać stale za rynkiem, ale inwestować w długim okresie. Stopniowe inwestowanie, na przykład stałej kwoty każdego miesiąca, zmniejsza prawdopodobieństwo zainwestowania całego kapitału w czasie, gdy ceny walorów są wysokie.Inwestowanie dla początkujących poprzez fundusz inwestycyjny czy bezpośrednio?

Dla początkujących inwestorów, fundusze inwestycyjne oferują znaczące korzyści w porównaniu z bezpośrednim zakupem papierów wartościowych:

 • Ogólnie rzecz biorąc, oznacza to większe szanse na posiadanie zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego.
 • Możesz inwestować w krajach lub sektorach, w których bezpośredni zakup może być utrudniony.

Ale uważaj na koszty! Fundusze inwestycyjne ETF są stosunkowo tanie. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą Akademia ETF.1 Aswath Damodaran, NYU Stern School of Business, „Historyczne stopy zwrotu z akcji, obligacji i bonów: 1928–2021”, styczeń 2022.
https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/histretSP.html

2 Nominalne stopy zwrotu odnoszą się do stóp SEC przed inflacją.

Rzeczywisty wzrost wartości jest mniejszy ze względu na inflację. Akcje i udziały odzwierciedla S&P 500, rządowe papiery wartościowe – 3-miesięczne bony skarbowe USA, nieruchomości – indeks Case-Shiller obliczany na nieruchomościach mieszkalnych.

Uwaga: wartości te odnoszą się do bardzo długiego okresu, prawie 100 lat. Nieraz zdarzały się okresy, gdy stopy zwrotu były ujemne. Powyższe stopy zwrotu uwzględniają również koszty. Oprócz tego na wartość obligacji korzystny wpływ miał przedłużający się okres spadku stóp procentowych.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: