ETF Academy Fundusze inwestycyjne: Efektywny sposób dywersyfikacji inwestycji

Video: Fundusze inwestycyjne

Pawel Kielkowski

Fundusze inwestycyjne to najbardziej efektywny sposób dywersyfikacji inwestycji przez osoby fizyczne. Jak już wyjaśniono w poprzednim rozdziale, dywersyfikacja to najlepszy sposób na zredukowanie ryzyka bez konieczności rezygnacji ze zwrotu z inwestycji. Zarówno tradycyjne fundusze wspólnego inwestowania, jak i fundusze ETF są dogodnym sposobem konsolidowania inwestycji z innymi w celu osiągnięcia wartościowej dywersyfikacji.

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne mają swe początki w Holandii w XVIII wieku. Według historyków pierwszy fundusz zbiorowy został stworzony przez Holenderską Kompanię Wschodnioindyjską (VOC), kiedy poprosiła ona obywateli o współfinansowanie podróży morskiej. Pomyślna podróż dałaby znaczne zyski; mniejszy sukces prowadziłby do mniejszych zysków, a nawet do strat kapitałowych.

Fundusze wspólnego inwestowania

Tak jak Holendrzy byli pionierami w podróżach morskich, tak Amerykanie prowadzili w finansach i inwestycjach przez co najmniej ostatnie 100 lat. Fundusze wspólnego inwestowania w takiej formie, w jakiej znamy je dzisiaj, rozwinęły się w Stanach Zjednoczonych w XX wieku. Massachusetts Investors’ Trust z siedzibą w Bostonie, założony w roku 1924, jest często uważany za pierwszy fundusz wspólnego inwestowania, który działa do dzisiaj1. Fundusze wspólnego inwestowania przyciągnęły uwagę amerykańskich inwestorów prywatnych w latach 80. i 90. XX wieku. Obecnie stanowią one inwestycje głównego nurtu, tworząc podstawy amerykańskich indywidualnych kont emerytalnych.

Są różne odmiany funduszy wspólnego inwestowania:

Są różne odmiany funduszy wspólnego inwestowania, które są formą funduszy inwestycyjnych

  • Fundusze akcyjne, które inwestują w akcje
  • Fundusze obligacyjne, które inwestują w obligacje
  • Fundusze nieruchomości, które inwestują w nieruchomości
  • Fundusze towarowe, które inwestują w towary, np. złoto, ropę czy kawę
  • Fundusze rynku pieniężnego, które zazwyczaj inwestują w krótkoterminowe instrumenty dłużne i mogą być alternatywą dla lokat bankowych
  • Fundusze wieloaktywowe, które standardowo inwestują w połączenie akcji, obligacji i innych klas aktywów

Fundusze ETF

Fundusze ETF są bardziej innowacyjnym instrumentem inwestycyjnym, który w ciągu ostatnich 10 lat szybko zyskał popularność. Mają wszystkie zalety tradycyjnych funduszy wspólnego inwestowania i znacznie więcej. Bardziej szczegółowe informacje na ich temat zostały przedstawione w kolejnej części akademii.

1Zob. Biancoresearch.


ETF Academy Navigation

Twój postęp w Academy 0% ukończono