Skip directly to Accessibility Notice

New Kids on the Block(chain) cryptotaal en het ontkrachten van mythes

14 augustus 2023

 

Nu de markten een pauze inlassen en de ontwikkeling een adempauze neemt tijdens de zomermaanden, is het een goed moment om na te denken over de reis tot nu toe. Terwijl we nadenken over de essentiële elementen voor wereldwijde adoptie van crypto, Web3 en DeFi, realiseren we ons dat het niet alleen om de technologie en gebruiksvriendelijkheid gaat; het gaat ook om het bevorderen van sociale inclusiviteit. Hoewel er de afgelopen jaren aanzienlijke vooruitgang is geboekt op dit gebied, voelt het vaak alsof we in een sociale luchtbel leven, terwijl we worstelen om de kloof tussen het traditionele en het blockchain-gebied te overbruggen. De onderliggende eenvoud van de Bitcoin-technologie staat in contrast met de complexiteit van nieuwere projecten, zoals de layer-1's en layer-2's, die moeilijk te begrijpen kunnen zijn voor nieuwkomers. Deze complexiteit belemmert niet alleen de introductie van nieuwkomers, het ontmoedigt hen vaak helemaal. Zoals we zullen zien, is niet alleen de technologie complexer geworden, maar ook de sociale omgeving. Met dit artikel willen we de kloof dichten en wat van de verwarring ophelderen die zich in de loop der tijd heeft opgebouwd.

In het midden van de Web3-revolutie is er een duidelijk lexicon ontstaan. Het landschap van nieuwe termen evolueert zo snel dat zelfs ik, een doorgewinterde cryptoliefhebber, bijna elke week 2-3 nieuwe woorden tegenkom. Hier zijn enkele van de meest gebruikte jargontermen in de wereld van cryptovaluta´s, zodat u de gesprekken beter kunt begrijpen en op de hoogte kunt blijven terwijl VanEck u meeneemt op een reis langs de nieuwste trends. Dit is een kant waar sommige mensen die van cryptovaluta´s houden misschien niet trots op zijn, maar het is een inherent onderdeel van het ecosysteem dat we niet mogen negeren.

Uitleg van cryptotaal:

 • WAGMI (We Are Gonna Make It): WAGMI is een acroniem waarmee optimisme binnen de cryptogemeenschap wordt uitgedrukt dat een bepaalde belegging succesvol zal zijn.
 • NGMI (Not Gonna Make It): NGMI wordt humoristisch gebruikt om te erkennen dat iets misschien niet zo zal uitpakken als verwacht, vaak verwijzend naar een belegging.
 • CT (Crypto Twitter): CT verwijst naar de cryptogemeenschap op Twitter, waar enthousiastelingen, beleggers en experts nieuws, meningen en inzichten over cryptovaluta's delen.
 • Shill: 'Shilling' betekent het promoten of onderschrijven van een cryptovaluta of project, soms overdreven of onoprecht, vaak met de bedoeling om anderen over te halen om te beleggen.
 • FUD: 'FUD' staat voor 'Fear, Uncertainty and Doubt' (angst, onzekerheid en twijfel), een korte term om een complexe reeks emoties te beschrijven voor elke vorm van communicatie waarvan het enige doel is om pessimisme ten opzichte van een bepaald actief of een bepaalde markt op te wekken.
 • Rekt: 'Rekt' is een speelse variant van het woord 'wrecked'. Het wordt gebruikt om aanzienlijke financiële verliezen als gevolg van slechte beleggingsbeslissingen of marktdalingen te beschrijven.
 • Whale: Een 'whale' verwijst naar een individu of entiteit die een grote hoeveelheid van een bepaalde cryptovaluta bezit en de markt mogelijk beïnvloedt door zijn/haar bezit.
 • Rugpull: Een 'rugpull' doet zich voor wanneer de makers van een cryptovalutaproject zich plotseling terugtrekken, waarbij ze het geld van beleggers meenemen, wat wijst op oplichterij.
 • Moon: 'To the moon' is een uitdrukking die de overtuiging uitdrukt dat de waarde van een cryptovaluta aanzienlijk zal stijgen.
 • Flippening: 'Flippening' verwijst naar de gebeurtenis waarbij een cryptovaluta een andere inhaalt op het gebied van marktkapitalisatie of andere statistieken, zoals Ethereum dat Bitcoin voorbijstreeft.
 • Paper/Diamond Hands: 'Paper hands' zijn beleggers die onder druk snel verkopen, terwijl 'diamond hands' verwijzen naar degenen die ondanks volatiliteit vasthouden aan hun beleggingen.
 • Probably Nothing: Een term die op een grappige manier wordt gebruikt om potentiële belangrijke marktevenementen zoals een partnerschap of upgrades te bagatelliseren.
 • Degen: Afkorting van 'degenerate', wordt gebruikt om een belegger met risicovol of speculatief gedrag te beschrijven.
 • Few: Afkorting voor 'few people understand.' Verwijst naar een perspectief waarvan een individu denkt dat het belangrijk is, maar dat niet genoeg mensen zich ervan bewust zijn.
 • Based: Een term van goedkeuring of instemming binnen de gemeenschap. Hoewel het vaker gebruikt wordt in online politiek jargon, wordt het ook vaak gebruikt in het ecosysteem van cryptovaluta's.
 • Fren/Ser: 'Fren' is een speelse term voor 'friend' en 'ser' is een speelse variant van 'sir' die beide gebruikt worden om anderen binnen de cryptogemeenschap aan te spreken.
 • Copium/Hopium: Deze termen beschrijven op speelse wijze irrationeel optimisme over de toekomst van een belegging, vaak ondanks bewijs van het tegendeel.
 • Aping: Beleggen zonder veel onderzoek of due diligence, vaak door de beslissingen van anderen te volgen.
 • Exit Scam/Exit Liquidity: Een 'exit scam' verwijst naar een cryptovalutaproject dat wordt afgesloten en verdwijnt met het geld van beleggers, terwijl iemand of iets gebruiken als 'exit-liquiditeit' verwijst naar het verkopen van een aanzienlijk deel van iemands holdings door gebruik te maken van een open positie of vaak irrationele vraag van andere marktdeelnemers.

Nu kunt u, gewapend met dit cryptolexicon, vol vertrouwen deelnemen aan discussies over crypto zonder u buitengesloten te voelen, zodat u kunt deelnemen aan het gesprek dat de evolutie van de financiële wereld vormgeeft. Laten we het nu over mythes hebben. Tijdens mijn persoonlijke reis heb ik gemerkt dat het onderscheid tussen een voorstander van crypto en een scepticus niet alleen voortkomt uit misvattingen over het sociale systeem van crypto, maar ook uit de hardnekkigheid van veelvoorkomende cryptomythes. Dus, als u merkt dat u of een collega 'fren' op het punt staat om in het crypto-rijk te stappen, maar blijft aarzelen vanwege 'FUD', dan komt dat waarschijnlijk door een van deze mythes. Houd er rekening mee dat er altijd een kern van waarheid in mythes kan zitten, maar dat resultaten gemakkelijk verkeerd geïnterpreteerd of begrepen kunnen worden.

Cryptomythes

 • Crypto wordt alleen gebruikt voor speculatie en misdaad: Hoewel speculatie bestaat, hebben cryptovaluta's bredere toepassingen, waaronder gedecentraliseerde financiën, beheer van toeleveringsketens en identiteitsverificatie. Hoewel er enkele illegale activiteiten plaatsvinden, zijn deze niet representatief voor de hele cryptoruimte.

Illegaal aandeel van alle transacties in cryptovaluta's

Bron: Chainanalyis, Misdaadrapport 2023. Er moet worden opgemerkt dat dit alleen rekening houdt met misdaden die werden ontdekt, wat leidt tot enige onzekerheid over de werkelijke waarden.

 • Crypto heeft geen intrinsieke waarde: Cryptovaluta's hebben waarde als ruilmiddel, als opslagplaats van waarde en voor het aandrijven van gedecentraliseerde toepassingen. Hoewel het waar is dat cryptovaluta's vaak geen materiële waarde hebben zoals goud, zorgen hun schaarste en nut voor intrinsieke waarde. De eigen munteenheden op smart contract platforms hebben bijvoorbeeld intrinsieke waarde omdat ze een vitale rol spelen in het mogelijk maken en stimuleren van verschillende soorten gebruikers, zoals validators, DApp-gebruikers en ontwikkelaars.
 • Crypto is als een toegangspoort tot illegale activiteit: Door de potentiële onveranderlijke aard van de blockchain kunnen de transparantie en traceerbaarheid van crypto's de wetshandhaving helpen bij het terugdringen van illegale activiteiten, wat zou kunnen leiden tot de identificatie van de uiteindelijke begunstigden van illegale activiteiten. Het staat ook bekend als een poort naar innovatie, financiële inclusie en efficiëntie. De technologie van Web3 en DeFi heeft de deuren geopend voor een overvloed aan use-cases die voorheen voor onmogelijk of onpraktisch werden gehouden. Beleggers moeten zich echter bewust zijn van de risico's van het beleggen in digitale activa, zoals marktrisico's (volatiliteitsrisico, risico van totaal verlies), technologierisico's en regelgevingsrisico's.
 • Crypto wordt gebruikt voor belastingontduiking: Transacties met cryptovaluta worden steeds meer onderworpen aan belasting. Veel rechtsgebieden vereisen rapportage van cryptowinsten, en er bestaan legitieme hulpmiddelen voor het beheren van belastingen. Het belangrijkste om te vermelden is het gebrek aan duidelijkheid en regelgeving met betrekking tot het houden en verhandelen van cryptovaluta's in veel rechtsgebieden, wat mogelijkheden creëert voor regelgevingsarbitrage.

Europese belastingtarieven voor crypto


Bron: VanEck Research, Coincub, 2023. Uw persoonlijke situatie kan anders zijn en het kan zijn dat u geen gebruik kunt maken van een voordelig belastingtarief. Deze informatie is niet bedoeld als belastingadvies, neem contact op met uw belastingadviseur om te bepalen welke belasting van toepassing is op uw specifieke situatie.

 • Crypto is een zeepbel die op barsten staat: Blockchain-technologie heeft een transformerend potentieel en veel projecten lossen echte problemen op. Hoewel de markten volatiel kunnen zijn, worden niet alle projecten uitsluitend gedreven door speculatie. Een betere manier om Bitcoin en andere cryptovaluta's te beschrijven met betrekking tot hun koersrendement is door gebruik te maken van marktcycli. Er lijken zich duidelijke patronen af te tekenen, die sterk gecorreleerd zijn met de halving-tijd (de algoritmisch bepaalde tijd waarop de mining-beloningen afnemen). Houd er rekening mee dat in het verleden behaalde resultaten geen indicator zijn voor toekomstige resultaten.

Bitcoin-marktcycli (gecentreerd op ATH en percentage van ATH)

Bron: Messari, gegevens vanaf augustus 2023. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstige resultaten.

Bitcoin wordt steeds vaker gebruikt als onderdeel van een bredere beleggingsstrategie om zich in te dekken tegen inflatie en wereldwijde politieke instabiliteit, vergelijkbaar met goud. Daarom verwijst VanEck vaak naar Bitcoin als een vorm van digitaal goud, een opslagplaats van waarde en, in tegenstelling tot goud, ook een handige betaalmethode en gemeenschappelijke rekeneenheid in het ecosysteem van de cryptovaluta's.

 • Crypto wordt illegaal: Veel landen erkennen de voordelen van blockchain-technologie. Hoewel de regelgeving kan worden aangepast, is een regelrecht verbod mogelijk, maar onwaarschijnlijk vanwege het potentieel van de technologie. Integendeel, crypto wordt wereldwijd omarmd als innovatieve technologie door overheden, organisaties en individuen. Gebruikers en beleggers van digitale assets moeten zich ervan bewust zijn dat er landen zijn waar crypto over het algemeen verboden is. Neem bijvoorbeeld PayPal's PYUSD stablecoin, die onlangs op Ethereum is gelanceerd, bijdraagt aan de netwerkinkomsten van Ethereum en daardoor vraag creëert naar de native token Ethereum.

Crypto-regulering in 2023


Bron: VanEck Research, Elliptic, gegevens per 2023. Deze gegevens kunnen onnauwkeurig zijn en mogen niet als advies worden gebruikt.

 • Alle crypto's zijn hetzelfde: Cryptovaluta's hebben uiteenlopende gebruikssituaties, van digitale betalingen tot smart contracts en op privacy gerichte transacties. Ze verschillen in ontwerp, technologie en doel. Ga naar onze Crypto Academy om meer te leren over de verschillen tussen de verschillende cryptovaluta's, hun use-cases en onderliggende technologieën.

VanEck heeft 8 primaire categorieën geïdentificeerd

Bron: MarketVector, gegevens per augustus 2023.

Tot slot hoop ik dat dit artikel van grote waarde is geweest voor onze lezers die zich uitgesloten voelen van deze snel bewegende sector omdat het moeilijk is om de enorme hoeveelheid cryptotaal bij te benen of omdat ze veel voorkomende mythes verkeerd begrijpen. Dit is een goed moment om wat tijd te nemen en meer te leren over de technologie via onze Crypto Academy.

Meld u aan voor onze Crypto Nieuwsbrief om meer inzichten in digitale assets te ontvangen.

Belangrijke informatie

Wij publiceren deze nieuwsbrief om te informeren en voorlichting te geven over recente marktontwikkelingen en technologische updates, niet om aanbevelingen te doen voor bepaalde producten of projecten. De selectie van de artikelen mag daarom niet worden opgevat als financieel advies of aanbeveling voor een specifiek product en/of digitaal bezit. Het is mogelijk dat wij af en toe analyses opnemen van markt- en netwerkrendementverwachtingen en/of on-chain-rendement in het verleden. Resultaten uit het verleden zijn niet indicatief voor toekomstige rendementen.

ETN-disclaimer

Belangrijke informatie

Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH, Kreuznacher Straße 30, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland. Deze informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De inzichten en meningen die in deze informatie naar voren worden gebracht, zijn actueel op het moment van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze informatie kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. VanEck geeft geen enkele garantie of waarborg, noch expliciet, noch impliciet, met betrekking tot de wenselijkheid om te beleggen in effecten of digitale assets in het algemeen of in het product dat in deze informatie wordt besproken (het "Product") in het bijzonder, of met betrekking tot de mate waarin de onderliggende index in staat is om de rendementen van de desbetreffende markt voor digitale assets te volgen.

De onderliggende index is exclusief eigendom van MarketVector Indexes GmbH. MVIS heeft CryptoCompare Data Limited gecontracteerd om de index te bij te houden en te berekenen. CryptoCompare Data Limited doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de index correct wordt berekend. Ongeacht de verplichtingen jegens MarketVector Indexes GmbH heeft CryptoCompare Data Limited geen enkele verplichting om derden te wijzen op fouten in de index.

Beleggen brengt altijd risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies tot maximaal het gehele ingelegde bedrag en de extreme volatiliteit waar ETNs mee te maken hebben. U moet het prospectus en de essentiële beleggersinformatie lezen voordat u een belegging doet, zodat u volledig op de hoogte bent van de mogelijke risico's en beloningen die gepaard gaan met uw beslissing om in een product te beleggen. Het goedgekeurde prospectus kunt u raadplegen op www.vaneck.com . Houd er rekening mee dat de goedkeuring van het prospectus niet mag worden opgevat als een goedkeuring van de producten die worden aangeboden of voor de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten.

De vermelde resultaten zijn resultaten uit het verleden en vormen geen garantie voor resultaten in de toekomst, die lager of hoger kunnen zijn dan de huidige resultaten.

De huidige rendementen kunnen beter of slechter zijn dan de getoonde gemiddelde jaarrendementen. Resultaten hebben betrekking op resultaten over een periode van 12 maanden tot het meest recente kwartaaleinde van elk van de laatste 5 jaren, indien beschikbaar. Zo heeft het 1e jaar betrekking op de meest recente periode van 12 maanden en het 2e jaar op de periode van 12 maanden ervoor, enzovoort. De resultaten worden in de basisvaluta weergegeven, met herbelegde netto-inkomsten, na aftrek van vergoedingen. Er worden broker- of transactiekosten in rekening gebracht. De opbrengsten en de waarde van de hoofdsom van een belegging fluctueren. Notes kunnen bij terugkoop meer of minder waard zijn dan het oorspronkelijke aankoopbedrag.

Indexrendementen zijn geen ETN-rendementen en houden geen rekening met beheervergoedingen en brokerkosten. De rendementen van een index zijn niet illustratief voor de rendementen van de ETN. Beleggers kunnen niet rechtstreeks in de index beleggen. Indices zijn geen effecten waarin kan worden belegd.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH

Belangrijke kennisgeving

Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door VanEck Asset Management B.V., een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten. De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze bijdrage kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Alle indices die worden vermeld, zijn maatstaven voor het vergelijken van algemene marktsectoren en rendementen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen.

Alle rendementsgegevens hebben betrekking op het verleden en bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Lees het prospectus en de essentiële beleggersinformatie voordat u gaat beleggen.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH