Skip directly to Accessibility Notice
UCTMOTU VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF Prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami Zamknij ważne informacje Przewiń true pl pl false false
MOTU

Moat ETF
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF

MOTU

Moat ETF
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF

ISIN: IE0007I99HX7 copy-icon

Opis Funduszu

Według zespołu badań rynku kapitałowego Morningstar fundusz VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF inwestuje w atrakcyjnie wycenione spółki z trwałą przewagą konkurencyjną.

 • Wartość aktywów netto
  $20,02

  na dzień 19 kwi 2024
 • Wyniki Od momentu powstania
  0,53%

  na dzień 19 kwi 2024
 • Aktywa netto
  $30,0 milion

  na dzień 19 kwi 2024
 • Wskaźnik kosztów całkowitych
  0,46%
 • Data aktywacji
  12 sty 2024
 • Klasyfikacja SFDR
  Artykuł 6

Przegląd

Opis Funduszu

Według zespołu badań rynku kapitałowego Morningstar fundusz VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF inwestuje w atrakcyjnie wycenione spółki z trwałą przewagą konkurencyjną.

 • Koncentracja na amerykańskich firmach, które według Morningstar posiadają trwałą przewagę konkurencyjną, czyli „fosy”
 • Oczekuje się, że „fosy” będą trwać 20 lat lub dłużej (koszty zmiany marki lub produktu, aktywa niematerialne, efekt sieciowy, przewaga kosztowa, minimalna efektywna skala produkcji)
 • Indeks skupia spółki notowane po atrakcyjnych cenach w stosunku do wartości godziwej oszacowanej przez Morningstar
 • Indeks oparty na przyszłościowym, rygorystycznym procesie badań akcji Morningstar prowadzonym przez ponad 100 analityków z całego świata


Czynniki ryzyka: Ryzyko rynku kapitałowego, ryzyko ograniczonej dywersyfikacji, ryzyko walutowe. Prosimy sięgnąć po

Kluczowe informacje

oraz Prospekt w celu uzyskania innych istotnych informacji przed dokonaniem inwestycji.Indeks bazowy

Morningstar®Wide Moat Focus Index™ (MWMFN)

Najważniejsze informacje o funduszu

 • Koncentracja na amerykańskich firmach, które według Morningstar posiadają trwałą przewagę konkurencyjną, czyli „fosy”
 • Oczekuje się, że „fosy” będą trwać 20 lat lub dłużej (koszty zmiany marki lub produktu, aktywa niematerialne, efekt sieciowy, przewaga kosztowa, minimalna efektywna skala produkcji)
 • Indeks skupia spółki notowane po atrakcyjnych cenach w stosunku do wartości godziwej oszacowanej przez Morningstar
 • Indeks oparty na przyszłościowym, rygorystycznym procesie badań akcji Morningstar prowadzonym przez ponad 100 analityków z całego świata


Czynniki ryzyka: Ryzyko rynku kapitałowego, ryzyko ograniczonej dywersyfikacji, ryzyko walutowe. Prosimy sięgnąć po

Kluczowe informacje

oraz Prospekt w celu uzyskania innych istotnych informacji przed dokonaniem inwestycji.Indeks bazowy

Morningstar®Wide Moat Focus Index™ (MWMFN)

Wyniki

Jednostki

Portfolio

Dokumenty

Indeks