Webinars

Moat Investing Webinar

Webinars

Najlepsze okazje w 2024 roku

Czego mogą spodziewać się inwestorzy w 2024 roku? A jakie są największe możliwości zakupu – poza kryptowalutami i obligacjami?

Zadawaj pytania podczas webinarium na żywo oraz podczas Q&A z dyrektorem generalnym Janem van Eckiem, , który prawidłowo przewidział wzrost rentowności 10-letnich obligacji skarbowych.

Webinar details

listopada 28, 2023

17:00 CET

Duracja 60 MIN

ISTOTNE OŚWIADCZENIA

Wyłącznie do celów informacyjnych i reklamowych.

Niniejsza informacja została opracowana przez VanEck (Europe) GmbH / VanEck Asset Management B.V. / VanEck Switzerland AG (łącznie „VanEck”). Informacje te mają na celu jedynie dostarczenie inwestorom ogólnych i wstępnych danych i nie mogą być interpretowane jako porady o charakterze inwestycyjnym, prawnym czy podatkowym. Inwestorzy powinni skorzystać z profesjonalnego doradztwa w odniesieniu do ich konkretnych okoliczności i obszaru działania. VanEck (Europa) GmbH / VanEck Asset Management B.V. / VanEck Switzerland AG oraz jego podmioty stowarzyszone i powiązane (razem „VanEck”) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne, dezinwestycyjne lub dotyczące wstrzymania inwestycji podjęte przez inwestora na podstawie tych informacji. Wyrażone poglądy i opinie są poglądami autora (autorów) i VanEck niekoniecznie musi je podzielać. Opinie są aktualne na dzień publikacji i mogą ulec zmianie w zależności od warunków rynkowych. Niektóre zawarte tu opinie mogą stanowić jedynie projekcje, prognozy i inne stwierdzenia dotyczące przyszłości, które nie odzwierciedlają rzeczywistych wyników. Informacje pochodzące ze źródeł trzecich uważa się za wiarygodne, ale nie zostały one poddane niezależnej weryfikacji, a więc nie można zagwarantować ich dokładności ani kompletności. Wszystkie wymienione wskaźniki odnoszą się do typowych sektorów rynkowych i ich wyników. Nie jest możliwe inwestowanie bezpośrednio w indeks.

Podane wyniki bazują na danych historycznych i nie gwarantują osiągnięcia identycznych wartości w przyszłości. Inwestowanie jest obarczone ryzykiem, w tym ryzykiem możliwej utraty kapitału. Przed dokonaniem inwestycji w fundusz należy zapoznać się z Prospektem oraz Kluczowymi informacjami (KID).

Żadna część tego materiału nie może być powielana w jakiejkolwiek formie ani przywoływana w innych publikacjach bez pisemnej zgody VanEck.

© VanEck